U subotu 7. ožujka održana obrana doktorskog rada – Dijana Ivanišević

U subotu 7. ožujka održana obrana doktorskog rada – Dijana Ivanišević

U subotu 7. ožujka na Fakultetu društvenih znanosti dr. Milenka Brkića održana obrana doktorskog rada studentice Dijane Ivanišević pod nazivom ” Motivacioni i emocionalni faktori kao prediktori akademskog postignuća, mentalnog zdravlja i zadovoljstva životom studenata “

U Povjerenstvo za javnu obranu doktorskog rada bili su
– dr. sc. Azra Peterschik, izvanredna profesorica, predsjednica povjerenstva
– dr. sc. Jasna Bogdanović Čurić, izvanredna profesorica, član,
– dr. sc. Tamara Efendić Spahić, izvanredna profesorica, član