Poziv za sudjelovanje na Znanstvenom kolokviju “Očima djeteta”

Poziv za sudjelovanje na Znanstvenom kolokviju “Očima djeteta”

Poštovani,

U ime Programskog i Organizacijskog odbora, sa zadovoljstvom Vas pozivam na sudjelovanje na Znanstvenom kolokviju s međunarodnim sudjelovanjem Očima  djeteta, koji će biti održan u Bijakovićima – Međugorju (Bosna i Hercegovina), 25. – 26. rujna 2020.

Okvirna tema znanstvenog kolokvija je “ODGOJ I OBRAZOVANJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ” s različitim perspektivama (odgojno – pedagoška, socijalna, pravna, etička, psihološka, edukacijsko – rehabilitacijska…).

Pozvani predavači na Znanstvenom kolokviju su:

dr. sc. Milica Andevski, redovna profesorica Univerzitet u Novom Sadu

dr. sc. Dunja Anđić, izvanredna profesorica, Sveučilište u Rijeci

dr. sc. Vesna Kostović-Vranješ, izvanredna profesorica, Sveučilište u Splitu

ddr. sc. Milenko Kundačina, profesor emeritus Sveučilište Hercegovina, Mostar