Obavijest o nastupnim predavanjima

Obavijest o nastupnim predavanjima

  • u srijedu 31. ožujka 2021. godine u 10,00 sati dr. sc. Sanela Tinjak ćeodržati nastupno predavanje elektronički online putem. Tema predavanja je: „Jezični poremećaji kod djece“.
  • u četvrtak 1. travnja 2021. godine u 10,00 sati dr. sc. Anita Milićević će održati nastupno predavanje elektroničkim online putem. Tema predavanja je: „Problem subjekta u filozofskoj antropologiji“.