Sveučilište Hercegovina raspisuje natječaj za prijem u radni odnos

Sveučilište Hercegovina raspisuje natječaj za prijem u radni odnos

Natječaj se raspisuje za prijem u radni odnos  za sljedeća radna mjesta na Sveučilištu Hercegovina:

 • Voditelj Ureda za znanost istraživanje i razvoj – 1 izvršitelj
 • Stručni suradnik u Sveučilišnoj knjižnici – 1 izvršitelj
 • Stručni suradnik u Uredu za organizaciju i osiguranje kvalitete – 1 izvršitelj
 • Stručni suradnik u Uredu za opće i pravne poslove – 1 izvršitelj
 • Stručni suradnik u Uredu za istraživanje, znanost i razvoj – 1 izvršitelj

Uz prijavu na natječaj za prijem u radni odnos, kandidati prilažu:

 1. životopis s adresom, kontakt telefonom i e-mail adresom;
 2. originalnu diplomu (ili ovjerenu kopiju diplome) o završenom ciklusu studija;
 3. izvadak iz matične knjige rođenih (originalni izvadak ili ovjerenu kopiju);
 4. uvjerenje o državljanstvu (originalno uvjerenje ili ovjerenu kopiju);
 5. uvjerenje o prebivalištu;
 6. rješenje o priznavanju diplome, ukoliko je ista stečena izvan Bosne i Hercegovine.

Prijave sa svim dokazima potrebno je dostaviti u roku 7 dana od dana objavljivanja natječaja.

NATJEČAJ