Natječaj za izbor dekana Fakulteta međunarodnih odnosa i diplomacije

Natječaj za izbor dekana Fakulteta međunarodnih odnosa i diplomacije

Znanstveno-nastavno vijeće Fakulteta međunarodnih odnosa i diplomacije Odlukom od 23. travnja o.g. raspisuje Natječaj za izbor dekana ustrojbene jedinice Fakulteta međunarodnih odnosa i diplomacije.

Natječaj možete preuzeti u prilogu:

Odgovori