Seminar: Podrška učenicima sa poremećajima iz spektra autizma (PSA)

Seminar: Podrška učenicima sa poremećajima iz spektra autizma (PSA)

Sadržajem seminara su obuhvaćene  informacije koje se odnose na osnovne karakteristike PSA, kao i na osnovne strategije strukturiranog i bihevioralnog podučavanja u radu sa učenicima sa PSA. Strategije strukturiranog podučavanja podrazumijevaju jasnu organizaciju prostora u kom se radi, nastavnih materijala i koraka unutar neke aktivnosti. Bihevioralne strategije su u velikoj mjeri zasnovane na pretpostavci da se veći dio ponašanja uči kroz interakciju pojedinca i sredine.

Stoga se od nastavnika očekuje da pokuša da razumije svrhu ponašanja učenika i identificira faktore koji mogu biti njegovi pokretači. Pored potkrepljenja učenicima sa PSA su često neophodni različiti poticaji kako bi ispunili određene zahtjeve – verbalni (npr. davanje instrukcija), vizualni (npr. pokazivanje na ono što treba da se uradi), fizički (npr. fizička asistencija) itd.

Raspored:

10.00-12.00 Poremećaji iz spektra autizma; Strategije za pružanje podrške učenicima sa poremećajima iz spektra autizma (prof. dr Mirjana Đorđević)

12.00-12.30 Pauza

12.30-14.30 Strategije za pružanje podrške učenicima sa poremećajima iz spektra autizma (prof. dr Mirjana Đorđević)

14.30-14.45 Pauza

14.45-15.00 Podjela certifikata

U petak 13. svibnja 2022.godine s početkom u 10h  seminar će održati prof.dr. Mirjana Đorđević, izvanredni profesor Univerziteta u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. 

Seminar u trajanju od 5 sati (10-15h) će se održati u prostorijama Sveučilišta Hercegovina na adresi K. Mihajla Viševića Humskog bb, Mostar.

Kotizacija za sudjelovanje iznosi 80km (uključen certifikat) uz obaveznu prijavu na e-mail adresu: cieri@hercegovina.edu.ba najkasnije do 11. svibnja 2022. godine. 

Radujemo se susretu!

Odgovori