STUDENTSKI ZBOR SVEUČILIŠTA ORGANIZIRA ONLINE RADIONICE POVODOM KAMPANJE „16 DANA AKTIVIZMA PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA“

STUDENTSKI ZBOR SVEUČILIŠTA ORGANIZIRA ONLINE RADIONICE POVODOM KAMPANJE „16 DANA AKTIVIZMA PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA“

“16 dana aktivizma” je svjetska kampanja koja započinje 25. studenog Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. prosinca Međunarodnim danom ljudskih prava. Kampanja treba dovesti u fokus svog rada okvir ljudskih prava i koristiti ga kako bi osigurala da državni i nedržavni akteri pokažu odgovornost za nasilje nad ženama.

Cilj kampanje je prekinuti šutnju o nasilju informiranjem javnosti o alarmantnoj situaciji, širenjem svijesti o opsegu problema te predlaganjem rješenja.

O RADIONICAMA

Povodom kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ Studentski zbor Sveučilišta Hercegovina u suradnji sa TPO fondacijom i uz podršku Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u Bosni i Hercegovini organizira tri online radionice na teme:

EKONOMSKO NASILJE NAD ŽENAMA (Voditelj radionice: Filip Senta)

ŽENE U BORBI ZA PRAVA (Voditeljica radionice: Ana Minarik)

DISKALKULIJA (Voditeljica radionice: Lucija Jurlin)

Online radionice će se održati dana 9. prosinca 2021. godine sa početkom u 18:30 sati. Radionicama možete pristupiti putem linka: https://meet.google.com/sus-gfgg-uwu

Odgovori