Prijavi se na tečaj znakovnog jezika

Prijavi se na tečaj znakovnog jezika

Nauči nešto novo i korisno – obogati svoja znanja vještinom koja može pomoći mnogima!Centar CIERI Sveučilišta Hercegovina poziva sve zainteresirane koji žele naučiti ZNAKOVNI JEZIK da se prijave na besplatni TEČAJ ZNAKOVNOG JEZIKA. Tečaj će se odvijati ONLINE, u trajanju od 10 sati, predviđen je za početnike, odnosno osobe koje prvi put uče znakovni jezik, a prvi sat je predviđen za 8. veljače 2022. godine s početkom u 18 sati.Za prijavu na tečaj dovoljno je da samo pošalješ svoje ime i prezime na e-adresu: cieri@hercegovina.edu.ba najkasnije do 1. veljače 2022.Svi koji uspješno prođu ovaj tečaj dobit će potvrdnicu o završenom početnom stupnju poznavanja znakovnog jezika.

Odgovori