Natječaj za upis studenata

Natječaj za upis studenata

Temeljem članka 80. Zakona o visokom obrazovanju u HNŽ/K, članka 93. Statuta i Odluke o upisu studenata u ak. 2022/23. godinu Senata Sveučilišta Hercegovina, na koju je nadležno Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNK/Ž dalo suglasnost, Senat Sveučilišta Hercegovina raspisuje

NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA u akademskoj 2022/23. godini

Uvjeti i kriteriji upisa na studij Pravo sudjelovanja na Natječaju, pod jednakim uvjetima, imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani. Pristupnici koji nisu završili školovanje u Bosni i Hercegovini, imaju pravo sudjelovati na Natječaju i prije izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije, ali su dužni dostaviti dokaz o započetome procesu priznavanja ili nostrifikacije svjedodžbe ili diplome. Uz prijavnicu za upis (koja se može preuzeti u studentskoj referadi ili na internetskoj stranici Sveučilišta) potrebno je dostaviti:

1. Kratki životopis,

2. Rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih),

3. Liječničko uvjerenje,

4. Dvije fotografije (4x6cm),

5. Uplatnicu od 100 KM na bankovni račun fakulteta za troškove upisnine,

te a) Pristupnici za upis na prvi ciklus studija (preddiplomski studij) trebaju dodati i originale ili ovjerene preslike sva četiri razreda srednje škole i maturalne svjedodžbe,

b) Pristupnici za upis na drugi ciklus studija (diplomski/master studij) trebaju dodati i original ili ovjerenu presliku diplome i dodatak diplomi (ako ga posjeduju) na temelju koje se upisuju,

c) Pristupnici za upis na treći ciklus studija (poslijediplomski/doktorski studij) trebaju dodati i original ili ovjerenu presliku diplome i dodatak diplomi (ako ga posjeduju) na temelju koje se upisuju. Pristupnici koji su već studirali ili studiraju na drugoj visokoškolskoj ustanovi a žele se upisati na neki od studija navedenih u Natječaju, uz navedene dokumente trebaju dostaviti i dokumentaciju o prethodno završenim studijima, ili ciklusima/razdobljima studija (ispisnicu, potvrdu o položenim ispitima ili sl.). Navedene dokumente moguće je dostaviti poštom na adresu odgovarajućeg fakulteta ili predati svakim radnim danom u studentsku referadu fakulteta, u razdoblju od 15. veljače do 25. veljače 2023. godine, između 10 i 14 sati.

Odgovori