Natječaj za izbor/reizbor u sva znanstveno-nastavna i nastavna zvanja

Natječaj za izbor/reizbor u sva znanstveno-nastavna i nastavna zvanja

Na temelju čl. 63. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko- neretvanskoj županiji/kantonu („Narodne novine HNŽ“ br.4/12) , čl. 80-85. Statuta Sveučilišta Hercegovina, i čl. 2. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja na Sveučilištu Hercegovina a na temelju Odluke Senata o raspisivanju natječaja za izbor/reizbor u sva znanstveno-nastavna i nastavna zvanja na Sveučilištu Hercegovina br. R-2-2/23 od  23.  siječnja  2023. godine Sveučilište Hercegovina raspisuje:

Odgovori