11. Međunarodni simpozij o umjetnosti i znanosti

11. Međunarodni simpozij o umjetnosti i znanosti

Od 26. do 29. rujna na Čiovu (Trogir, Hrvatska) održati će se 11. Međunarodni znanstveni simpozij o umjetnosti i znanosti na temu “Dubinsko-ekološki i holistički pristupi u podržavanju životnih potencijala”. Organizatori Simpozija su Hrvatska udruga za psihosocijalnu onkologiju, sofrologiju i art terapije CAPOSART, u suradnji s Katedrom za turizam i gospodarstvo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, te uz druge akademske i strukovne partnere među kojima je i Sveučilište Hercegovina.

Preliminarne teme su:

  1. UMJETNOST I KOMUNIKACIJA

Likovna i druge umjetnosti, glazba, pjesništvo, ples, drama i komunikacija)

2. KOMPLEMENTARNE TERAPIJE I PALIJATIVNA SKRB

3. AMBIJENTALNA BIOETIKA , TURIZAM I GASTRONOMIJA

4. QUOD LIBET Covid – 19 i srodne teme

Prijave sudjelovanja na Simpoziju i slanje sažetaka do 30. kolovoza 2021) // Kotizacija – 130 EUR; // Hotelski smještaj: Povoljni uvjeti za sudionike Simpozija i osobe u pratnji) Molimo kontaktirati Hotel Sveti Križ: hotelsvetikriz@gmail.com

Za sve informacije kontaktirati Tajništvo Simpozija na hupohr@gmail.com

Odgovori