Uspješno održana radionica u sklopu projekta UNIGEM

Dana 2. prosinca 2023. godine u prostorijama Sveučilišta Hercegovina, a u sklopu UNIGEM projekta, održana je serija interaktivnih radionica povodom kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja.

Radionice su vodili:

dr. sc. Martina Primorac – “O kampanji 16 dana aktivizma”,

dr. sc. Karolina Tadić Lesko – “Programi za prevenciju nasilja u obitelji” i

dr. sc. Sandi Dizdarević – “Društveni izostanak reakcije na nasilje u obitelji”.

Radionice su se pratile i online; preko Google meet aplikacije.

“16 dana aktivizma” je svjetska kampanja koja započinje 25. studenog, Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. prosinca, Međunarodnim danom ljudskih prava. Kampanja treba dovesti u fokus svog rada okvir ljudskih prava i koristiti ga kako bi osigurala da državni i nedržavni akteri pokažu odgovornost za nasilje nad ženama. U fokus ovogodišnje kampanje stavljena je prevencija i borba protiv femicida.

Odgovori