USAID Turizam: Predstavljen studij turizma

USAID Turizam: Predstavljen studij turizma

U okviru podrške za usvajanje UNWTO TedQual standarda u BiH za sveučilišne programe u turizmu, Sveučilište Hercegovina predstavilo je studijski program turizma na uvodnom webinaru u organizaciji USAID Turizma.

U ime Sveučilišta Hercegovina nazočnima se obratio prof.dr. Memnun Zečić sa Odjela za turizam, ekologiju i zaštitu okoliša.

Odgovori