SVEUČILIŠTU HERCEGOVINA ODOBRENA NOVA MOBILNOST ZA NJEMAČKU

SVEUČILIŠTU HERCEGOVINA ODOBRENA NOVA MOBILNOST ZA NJEMAČKU

Sveučilištu Hercegovina odobren je novi projekt u sklopu Erasmus+ programa za mobilnosti studenata, nastavnog i administrativnog osoblja za Saveznu Republiku Njemačku za razdoblje 2020-2023.

Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića od prošle 2019. godine provodi međunarodnu kreditnu mobilnost sa sveučilištem Ludwigshafen University of Business and Society.  

Svim studentima, nastavnicima i administrativnom osoblju Sveučilišta Hercegovina bit će omogućene prijave na natječaj za mobilnost od jeseni ove godine, a boravak je predviđen od proljeća 2021.

Voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju, ECTS i akademsko priznavanje Slavica Čoja najavila je da očekuje i dolazne mobilnosti studenata i nastavnika iz Njemačke u Mostar i u Bijakoviće-Međugorje.

Sveučilište Hercegovina upravo izrađuje novu Strategiju internacionalizacije koja će biti usredotočena upravo na kreditne mobilnosti, na zajedničke studijske programe i razne projekte kojima će se podizati kvaliteta studija i znanstveno-istraživačkog rada, ali i kapaciteti Sveučilišta u cijelosti.

Svi zainteresirani mogu više informacija dobiti na broj telefona: 063 774 398 ili na e-mail international@hercegovina.edu.ba.