Online radionice za studente povodom kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“

Online radionice za studente povodom kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“

“16 dana aktivizma” je svjetska kampanja koja započinje 25. studenog Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. prosinca Međunarodnim danom ljudskih prava. Kampanja treba dovesti u fokus svog rada okvir ljudskih prava i koristiti ga kako bi osigurala da državni i nedržavni akteri pokažu odgovornost za nasilje nad ženama.

Cilj kampanje je prekinuti šutnju o nasilju informiranjem javnosti o alarmantnoj situaciji, širenjem svijesti o opsegu problema te predlaganjem rješenja.

Povodom kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ Ured za rodnu ravnopravnost
Sveučilišta Hercegovina u suradnji sa TPO fondacijom i uz podršku Ambasade Velike Britanije u Bosni i
Hercegovini organizira tri online radionice za studente na teme:

PRAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA U BOSNI I HERCEGOVINI

EKONOMSKO NASILJE

RODNA RAVNOPRAVNOST U DRUŠTVENOJ PERSPEKTIVI LOKALNE ZAJEDNICE

Online radionice će se održati dana 20. studenog 2021. godine sa početkom u 14 sati. Radionicama možete pristupiti putem linka: https://meet.google.com/awf-ruvp-fxi

Nakon realizacije radionica, studentice i studenti Sveučilišta Hercegovina će imati priliku prijaviti projekt koji će uključivati organizaciju i realizaciju studentskih aktivnosti, a za koje će biti osigurana posebna financijska sredstva.

Odgovori