Održana 8. sjednica povjerenstva za izradu samoevaluacijskog izvještaja

Održana 8. sjednica povjerenstva za izradu samoevaluacijskog izvještaja

Članovi povjerenstva za pripremu prijedloga izvještaja o Samoevaluaciji održali su redovitu sjednicu, 8. po redu, u petak 24. travnja 2020. Na sjednici su svi prisutni članovi izvijestili o preuzetim zadacima i obvezama. 

Naglasak je stavljen na kriterije za institucionalnu akreditaciju Sveučilišta Hercegovina. Pristigli podaci su analizirani i pripremljeni za obradu za završni samoevaluacijski izvještaj.

Predsjednik Povjerenstva je najavio da će radni tim u sastavu prof. Mijanović, prof. Radić, doc. Udovičić i gosp. Brkić napraviti prijedlog za PEST i SWOT analize rada Sveučilišta Hercegovina, u sklopu postupka unutarnjeg vrednovanja. Sljedeća sjednica Povjerenstva je planirana za 8. svibnja 2020.