Obrana doktorskog rada – Andrea Vlašić

Obrana doktorskog rada – Andrea Vlašić

Na fakultetu društvenih znanosti dr. Milenka Brkića, Sveučilište Hercegovina, Andrea Vlašić, student poslijediplomskog/ doktorskog studija branit će doktorski rad na temu: ,,Stresni životni događaji, agresivnost i tip d ličnosti kao prediktori infarkta miokarda“.

Obrana će se održat 30. siječnja 2020. godine elektroničkim putem s početkom u 11,00 sati.

Povjerenstvo za obranu

  • dr. sc. Nedjeljka Gajanović, profesorica emeritus, predsjednica
  • dr. sc. Dorđe Čekrlija, docent, član
  • dr. sc. Azra Peterschik, izvanredna profesorica, član.