Natječaj za upis studenata u akademsku 2021./2022. godinu

Natječaj za upis studenata u akademsku 2021./2022. godinu

Sveučilište Hercegovina raspisuje NATJEČAJ za upis studenata u akademsku 2021./2022. godinu

Prvi upisni rok traje od 21. lipnja do 10. srpnja, a drugi od 1. rujna do 30. rujna 2021. godine.

Dokumentaciju potrebnu za upis moguće je dostaviti poštom ili predati osobno, svakim radnim danom u studentsku referadu od 10 do 14 sati.

Odgovori