Natječaj za upis studenata u ak. 2023./24. godini

Natječaj za upis studenata u ak. 2023./24. godini

Temeljem članka 80. Zakona o visokom obrazovanju u HNŽ/K, članka 93. Statuta i Odluke o upisu studenata u ak. 2023/24. godinu Senata Sveučilišta Hercegovina, na koju je nadležno Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNK/Ž dalo suglasnost, Senat Sveučilišta Hercegovina raspisuje

NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA u akademskoj 2023/24. godini


Uvjeti i kriteriji upisa na studij
Pravo sudjelovanja na Natječaju, pod jednakim uvjetima, imaju državljani
Bosne i Hercegovine i strani državljani. Pristupnici koji nisu završili školovanje
u Bosni i Hercegovini, imaju pravo sudjelovati na Natječaju i prije izvršene
nostrifikacije, odnosno ekvivalencije, ali su dužni dostaviti dokaz o započetom
procesu priznavanja ili nostrifikacije svjedodžbe ili diplome.
Uz prijavnicu za upis (koja se može preuzeti u studentskoj referadi ili na
internetskoj stranici Sveučilišta) potrebno je dostaviti:

 1. Kratki životopis,
 2. Rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih),
 3. Liječničko uvjerenje,
 4. Dvije fotografije (4x6cm),
 5. Uplatnicu od 100 KM na bankovni račun fakulteta za troškove
  upisnine, te
  a) Pristupnici za upis na prvi ciklus studija (preddiplomski studij)
  trebaju dodati i originale ili ovjerene preslike sva četiri razreda
  srednje škole i maturalne svjedodžbe,
  b) Pristupnici za upis na drugi ciklus studija (diplomski/master studij)
  trebaju dodati i original ili ovjerenu presliku diplome i dodatak
  diplomi (ako ga posjeduju) na temelju koje se upisuju,
  c) Pristupnici za upis na treći ciklus studija
  (poslijediplomski/doktorski studij) trebaju dodati i original ili
  ovjerenu presliku diplome i dodatak diplomi (ako ga posjeduju) na
  temelju koje se upisuju.
  Pristupnici koji su već studirali ili studiraju na drugoj visokoškolskoj ustanovi a
  žele se upisati na neki od studija navedenih u Natječaju, uz navedene
  dokumente mogu dostaviti i dokumentaciju o prethodno završenim studijima,
  ili ciklusima/razdobljima studija (ispisnicu, potvrdu o položenim ispitima ili
  sl.)
  Navedene dokumente moguće je dostaviti poštom na adresu odgovarajućeg
  fakulteta ili predati svakim radnim danom u studentsku referadu fakulteta, od 5. veljače do 20. veljače 2024. godine, između 10 i 14 sati.

Detaljnije informacije o studijima i smjerovima nalaze se u dokumentu ispod.

Natječaj objavljen u veljači 2024.:

Natječaj 2023/24. (zimski semestar): PREUZMI NATJEČAJ

 

———————————–
Natječaj objavljen u listopadu 2023.:

Odgovori