Natječaj za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna i nastavna zvanja

Natječaj za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna i nastavna zvanja

Na temelju čl. 63. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko- neretvanskoj županiji/kantonu
(„Narodne novine HNŽ“ br.4/12) , čl. 80-85. Statuta Sveučilišta Hercegovina, i čl. 2. Pravilnika o
izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja na Sveučilištu Hercegovina a
na temelju Odluke Senata o raspisivanju natječaja za izbor/reizbor u sva znanstveno-nastavna i
nastavna zvanja na Sveučilištu Hercegovina br. R-55-5/22 od 8. lipnja 2022. godine Sveučilište
Hercegovina raspisuje:

N A T J E Č A J

za izbor/reizbor u sva znanstveno-nastavna i nastavna zvanja

Natječaj preuzmite OVDJE

Odgovori