NATJEČAJ za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna i nastavna zvanja

Sveučilište Hercegovina raspisuje:

N A T J E Č A J za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna i nastavna zvanja

Prijave sa svim dokazima potrebno je dostaviti u roku 15 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave na natječaj, s potrebnim prilozima, dostavljaju se u zatvorenoj kuverti, putem preporučene pošte na adresu

Sveučilište Hercegovina,

Zajedničke službe,

Kraljice Mira 3A, Bijakovići, 88266 Međugorje 

s naznakom

„Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavna i nastavna zvanja.“

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.   

Mostar, 22. travnja  2021.