Erasmus+ mobilnost nenastavnog osoblja, Vukovar, RH, od 7. lipnja do 14. lipnja 2021.

Erasmus+ mobilnost nenastavnog osoblja, Vukovar, RH, od 7. lipnja do 14. lipnja 2021.

Predstavnici administrativnog osoblja Sveučilišta Hercegovina sudjelovalo je na Tjednu mobilnosti za nenastavno osoblje 2021. na Veleučilištu „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru u periodu od 7. lipnja 2021 do 14. lipnja 2021. Na Tjednu mobilnosti za nenastavno osoblje 2021. sudjelovali su:

  • Slavica Čoja, dipl. iur., voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju, ECTS i akademsko priznavanje Sveučilišta Hercegovina
  • Aleksandra Borozan Maslać, prof., stručna suradnica u Uredu za međunarodnu suradnju, ECTS i akademsko priznavanje Sveučilišta Hercegovina
  • Ivona Salmanić, mag., stručna suradnica u Uredu za međunarodnu suradnju, ECTS i akademsko priznavanje Sveučilišta Hercegovina

Sudionici Tjedna mobilnosti za nenastavno osoblje 2021. su imali remote seminar o meandžementu projekata (PM squared methodology) koju je razvila Europska komisija. To je nova metologija koja je laka za korištenje i koju projektni timovi mogu „krojiti“ prema vlastitima potrebama. Seminar je vodio prof. dr.sc. Mladen Rajduković, profesor Građevinskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu i predsjednik vodećeg međunarodnog udruženja projektnih menadžera IPMA.

Osim toga svi sudionici su predstavili svoje ustanove i svoje studijske programe. Na predstavljanjima su bili prisutni i studenti i profesori Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru. Također, sudionici su imali priliku raditi podjeljeni u timove i razmjeniti iskustva sa svojih ustanova tijekom rasprave o tri teme: izazovi priznavanja ECTS bodova u međunarodnoj kreditnoj mobilnosti, sigurnosne mjere i rizici i unaprjeđivanje kvalitete – promicanje inkluzije, poticanje na socijalnu angažiranost, aktivno građanstvo i promicanje ekološki prihvatljivh praksi.

Pored rada sudionici non-teaching staff weeka su imali oragnizirana neformalna druženja tijekom kojih su imali priliku bolje se međusobno upoznati i uspostaviti nova partnerstva.

Tjedan mobilnosti za nenastavno osoblje 2021. je završio oproštejnim govorom nakon kojega su sudionici mogli sudjelovati na dodjeli diploma na Veleučilištu.

Odgovori