Drugi upisni rok

Drugi upisni rok

Drugi upisni rok na Sveučilištu Hercegovina počinje od 1. rujna, a traje do 30. rujna 2020.

Uz obrasce za upis potrebno je dostaviti (obrasce za upis možete preuzeti OVDJE):

1. Kratki životopis,

2. Rodni list (izvod iz matične knjige rođenih),

3. Liječničko uvjerenje

4. Dvije fotografije (4×6),

5. Uplatnicu od 100 KM na bankovni račun fakulteta

Navedene dokumente moguće je dostaviti poštom na adresu odgovarajućeg fakulteta ili predati svakim radnim danom u studentsku referadu, od 10 do 14 h.

e-mail: upisi@hercegovina.edu.ba

tel: 036 – 651 – 828

Studentska služba

Od ponedjeljka do subote predaja dokumentacije za upis od 10:00 do 14:00 h

 Da biste vidjeli gdje se nalazimo kliknite OVDJE