Besplatan webinar: Prijelaz iz dječjeg vrtića u osnovnu školu – dobrobiti djeteta

Besplatan webinar: Prijelaz iz dječjeg vrtića u osnovnu školu – dobrobiti djeteta

Prijelaz iz dječjeg vrtića u osnovnu školu prepoznat je kao prediktor aktualne i dugoročne dobrobiti djeteta. Kvaliteta je prepoznatljiva u suradničkoj sinergiji svih sudionika procesa – roditelja, odgajatelja, učitelja, stručnih suradnika, ali i djece kao aktivnih sudionika osobnog odgoja i obrazovanja.

Kroz webinar će se teorijski analizirati određenja i ishodi procesa prijelaza te predstaviti empirijski postupci prijelaza. Obuhvaćeno je predavanje i interaktivne vježbe u okviru mogućnosti ovog online druženja.

U četvrtak, 10.ožujka 2022.god. s početkom u 18h preko Google meet-a webinar će održati doc.dr.sc. Ivana Visković sa Sveučilišta u Splitu. Autorica je više znanstvenih i stručnih radova publiciranih u recentnim časopisima te predavač pedagogije ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te kulture odgojno-obrazovne ustanove na Odsjeku za rani i predškolski odgoj.

Sudjelovanje je besplatno uz obaveznu prijavu na e-mail: cieri@hercegovina.edu.ba najkasnije do 08.ožujka 2022.godine.

Odgovori