Asocijacija rektora privatnih Univerziteta zalaže se za ravnopravnost i transparentnost u sustavu visokog obrazovanja u BiH.

Asocijacija rektora privatnih Univerziteta zalaže se za ravnopravnost i transparentnost u sustavu visokog obrazovanja u BiH.

Asocijacija rektora privatnih sveučilišta/univerziteta u Bosni i Hercegovini održala je online sjednicu u petak, 8. 5. 2020., kojoj je predsjedavao prof. dr. Mirko Puljić, predsjednik Asocijacije i rektor Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“ u Travniku. Na sjednici su razmijenjena pozitivna iskustva o prilagodbi svih članica Asocijacije limitiranim okolnostima izazvanih pandemijom  i uspješnim nastavkom organizacije rada. Posebno je istaknuta uspješnost neovisnih univerziteta članica Asocijacije u organizaciji nastavnog procesa kroz nastavu na daljinu, opremanje potrebnim tehničkim i informatičkim sustavima kao i pozitivna reakcija studenata na brzu i kvalitetnu prilagodbu. Naglašeno je da je od ključne važnosti poštivanje slobode univerziteta u inoviranju načina za stjecanje visokog obrazovanja i autonomije svih visokoškolskih ustanova u izvođenju i unaprjeđivanju nastavnog procesa.

Rektori univerziteta članica Asocijacije raspravljali su u mogućnostima unaprjeđenja suradnje s Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete, posebno u postupcima institucionalne akreditacije i akreditacije studijskih programa, ali i mogućnostima jačanja procesa internacionalizacije visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini u cjelini. Na poseban način istaknuli su potrebu provedbe preporuka povjerenstva ENQA naglašavajući načela transparentnosti, fleksibilnosti i odgovornosti, a posebno preporuku da je potrebno uravnotežiti sastav Upravnog odbora Agencije, da se ne sastoji samo od članova s javnih visokoškolskih ustanova, kao što je to bio slučaj cijelo vrijeme od početka rada Agencije do danas. 

Rektori su dogovorili jačanje kontakata u sljedećem razdoblju s nadležnim ustanovama i tijelima u sektoru visokog obrazovanja i znanosti, s ciljem ostvarivanja ciljeva zacrtanih u Prioritetima razvoja visokog obrazovanja u razdoblju 2016-2026, s naglaskom na snažniji razvoj znanstveno-istraživačkog rada, ostvarivanja jednakih uvjeta studija za sve studente i društvene odgovornosti potpore izvrsnim studentima na ravnopravnim osnovama. Trenutačno su najbolji studenti koji studiraju na neovisnim univerzitetima diskriminirani u odnosu na studente državnih univerziteta. 

Rektori su izrazili potporu nastojanjima da se osnaži struktura potpore akademskom i znanstvenom radu u cijeloj Bosni i Hercegovini. Odlukom Asocijacije rektora zadužene su članice da pripreme i dostave prijedlog mjera za unaprjeđenje akademskog, zakonsko-pravnog i financijskog statusa privatnih univerziteta u Bosni i Hercegovini koji će biti upućen nadležnim tijelima u daljnju proceduru.