Članovi Znanstveno-nastavnog vijeća doktorskih studija Sveučilišta Hercegovina:

  • Prof. emer. ddr. Milenko Kundačina (voditelj)
  • Prof. emer. dr. Sadeta Zečić
  • Prof. dr. Vitomir Grbavac
  • Prof. dr. Ruža Tomić
  • Prof. dr. Jasna Bogdanović Čurić
  • Prof. dr. Višnja Bukvić
  • Prof. dr. Memnun Zečić
  • Prof. dr. Ivan Matković
  • Doc. dr. Vedrana Šuvar

Tajnica Znanstveno-nastavnog vijeća doktorskih studija Sveučilišta Hercegovina:

  • Katarina Lasić, mag.