Voditelj ureda za opće i pravne poslove obavlja stručne poslove vezane za pravne poslove u Uredu i pomaže glavnom tajniku u pravnim poslovima


O UREDU ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE

Marijana Radić, dipl. iur.

Voditeljica ureda za opće i pravne poslove