Ured za odnose s javnošću na Sveučilištu Hercegovina  organizira medijsku popraćenost obilježavanja svečanosti na Sveučilištu, promociju studenata i drugih događaja, organizira predstavljanja knjiga, znanstvenih radova, stručne javne tribine, priprema reportaže o događajima, studentima, odgovara na upite medija, priprema i obrađuje informacije i druge materijale s ciljem promocije Sveučilišta, komunicira s novinarima stručnjacima urednicima lokalnih, nacionalnih međunarodnih i stručnih medija uključujući novine, časopise, radio, TV i internet itd..

Kontakt: 063/796-344

Voditelj: Mr. sc. Marko-Antonio Brkić, v.d.