Ured za odnose s javnošću na Sveučilištu Hercegovina  organizira medijsku popraćenost obilježavanja svečanosti na Sveučilištu, promociju studenata i drugih događaja, organizira predstavljanja knjiga, znanstvenih radova, stručne javne tribine, priprema reportaže o događajima, studentima, odgovara na upite medija, priprema i obrađuje informacije i druge materijale s ciljem promocije Sveučilišta, komunicira s novinarima stručnjacima urednicima lokalnih, nacionalnih međunarodnih i stručnih medija uključujući novine, časopise, radio, TV i internet itd..

Kontakt: 036/650-355; 063/303-998

Marijana Bebek, mag. – stručna suradnica u Uredu za odnose s javnošću