Ured za istraživanje, znanost i razvoj

Na Sveučilištu Hercegovina djeluje Ured za istraživanje, znanost i razvoj koji se bavi aktivnostima vezanim za projekte istraživanja, znanosti i razvoja, stručnom osposobljavanju svih suradnika na projektima, kreiranjem poslovne i razvojne politike, financijskog plana, godišnjeg provedbenog plana i programa fakulteta i Sveučilišta, brine o uspostavljanju suradnje s drugim uredima i fakultetima Sveučilišta, kao i jedinicama regionalne i lokalne samouprave, državnim i međunarodnim tijelima, organizacijama, udrugama i građanima itd…

O UREDU ZA ISTRAŽIVANJE, ZNANOST I RAZVOJ

Josip Čilić, mag.

Voditelj ureda

Ivan Dodig, dipl. men.

Stručni suradnik