Ured za organizaciju i osiguranje kvalitete

Ured za organizaciju i osiguranje kvalitete rukovodi svim poslovima oko uspostave i nadzora organizacije rada svih tijela, službi, ureda i ostalih organizacijskih cjelina te rukovodi sustavom osiguranja kvalitete na Sveučilištu.

O UREDU ZA ORGANIZACIJU I OSIGURANJE KVALITETE

Mr. sc. Marko-Antonio Brkić

Voditelj ureda za organizaciju i osiguranje kvalitete

Mr. sc. Jelena Kuzman-Katica

Stručna suradnica