Upravno vijeće

Statut Sveučilišta o Upravnom vijeću navodi sljedeće:

 • Upravno vijeće je najviše tijelo upravljanja Sveučilišta.


 • Upravno vijeće obavlja poslove utvrđene Zakonom, osnivačkim aktom i ovim Statutom, a naročito:
  a) daje prethodnu suglasnost na Statut Sveučilišta;
  b) donosi Pravilnik o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta na prijedlog Rektora, uz prethodno pribavljeno mišljenje Senata;
  c) utvrđuje planove financiranja i razvoja;
  d) donosi godišnji program rada Sveučilišta na prijedlog Senata Sveučilišta;
  e) donosi financijski plan i usvaja godišnji obračun;
  f) usmjerava, kontrolira i ocjenjuje rad Rektora i dekana u domenu financijskog poslovanja;
  g) odlučuje o korištenju sredstava sukladno statutu;
  h) odgovara osnivaču za financijske rezultate rada Sveučilišta;
  i) podnosi osnivaču izvješće o poslovanju Sveučilišta najmanje jednom godišnje;
  j) donosi odluku o osnivanju i prestanku rada ustrojbenih jedinica na prijedlog Senata;
  k) donosi odluku o osnivanju, ukidanju i statusnim promjenama, sukladno zakonu i statutu;
  l) donosi i druge opće akte sukladno zakonu i statutu Sveučilišta;
  m) odlučuje o prigovorima zaposlenika na odluke tijela Sveučilišta koja su u prvom stupnju odlučivala o pravima, obvezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa i
  n) obavlja i druge poslove sukladno zakonu i statutu.
  (2) Upravno vijeće donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog vijeća a samo kada odlučuje o prestanku rada Sveučilišta ili prestanku rada ustrojbene jedinice iznimno Upravno vijeće donosi odluke ¾ većinom.

 • Upravno vijeće Sveučilišta ima sedam (7) članova.
  Članovi upravnog vijeća su:

Članovi Upravnog vijeća Sveučilišta Hercegovina su:

Gosp. Ivica Šmigoc

predsjednik

Mr. sc. Marko-Antonio Brkić

član

Dr. sc. Drago Martinović

član

Dr. sc. Marija Bilić

članica

Gđa Jelka Pehar

član

Gosp. Mišo Barišić

član

Tajnica Upravnog vijeća:

Marijana Radić, dipl. iur.

pravnica@hercegovina.edu.ba

Kontakti

SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA

tel: +387 (36) 650 – 355

e-mail: info@hercegovina.edu.ba

FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA

tel: + 387 (36) 651 – 828 (Bijakovići)

tel: + 387 (36) 841 – 007 (Mostar)

e-mail: fdzmb@hercegovina.edu.ba

Broj bankovnog računa: 3381202253753787 (UniCredit banka)

SWIFT: UNCRBA22

IBAN: BA39 3381 3048 1239 1458

FAKULTET MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE

tel: + 387 (36) 327 – 808

e-mail: fmod@hercegovina.edu.ba

Broj bankovnog računa: 5550000016281468 (Nova banka)

Vijesti sa studija i nastave:

SVEUČILIŠTU HERCEGOVINA ODOBRENA NOVA MOBILNOST ZA NJEMAČKU

SVEUČILIŠTU HERCEGOVINA ODOBRENA NOVA MOBILNOST ZA NJEMAČKU

Sveučilištu Hercegovina odobren je novi projekt u sklopu Erasmus+ programa za mobilnosti studenata, nastavnog i administrativnog osoblja za Saveznu Republiku Njemačku za razdoblje 2020-2023. Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića od prošle 2019. godine provodi međunarodnu kreditnu mobilnost sa sveučilištem Ludwigshafen University of Business and Society.   Svim studentima, nastavnicima i administrativnom osoblju Sveučilišta Hercegovina bit će omogućene prijave na natječaj za mobilnost od jeseni ove godine, a boravak je predviđen od proljeća 2021. Voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju, ECTS i akademsko priznavanje Slavica Čoja najavila je da očekuje i dolazne mobilnosti studenata i nastavnika iz Njemačke u Mostar i u Bijakoviće-Međugorje. Sveučilište Hercegovina upravo izrađuje novu Strategiju internacionalizacije koja će biti usredotočena upravo na kreditne mobilnosti, na zajedničke studijske programe…
Školarina na Sveučilištu Hercegovina smanjena za više od 30% (FDZMB)

Školarina na Sveučilištu Hercegovina smanjena za više od 30% (FDZMB)

Sveučilište Hercegovina za ak. 2020/2. godinu smanjilo je cijene školarine na većini studijskih programa prvog ciklusa studija za više od 30%. Svi zainteresirani mogu studirati predškolski odgoj, razrednu nastavu, pedagogiju, informatiku i komunikologiju, sociologiju i politologiju, menadžment i javnu upravu, turizam, ekologiju i zaštitu okoliša po cijeni školarine 1.250 KM (tisuću i dvjestopedeset) po semestru. Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića (FDZMB) omogućuje studentima da troškove navedenih studija plaćaju u 12 rata kroz godinu a mjesečna rata iznosi 208,00 KM (ili 106,00 EUR). Školarina za studij psihologije i studij defektologije također je smanjena i iznosi 1.700 KM (tisuću sedamsto) po semestru. Sveučilište Hercegovina u svom nastojanju približavanja mogućnosti studija svim zainteresiranima vodilo se načelom po kojemu ulaganje u obrazovanje ostaje…
Održane online konzultacije sa studentima doktorskih studija

Održane online konzultacije sa studentima doktorskih studija

U subotu  20. lipnja 2020. godine održane su online konzultacije sa studentima doktorskih studija Fakulteta društvenih znanosti dr. Milenka Brkića. Konzultacije su vodili prof. emer. ddr. Milenko Kundačina i Katarina Lasić, mag. stručna suradnica za poslijediplomske studije. Na konzultacijama su doktorandi zajedno s prof. Kundačinom razgovarali o načinu izrade Idejnog projekta (elementi Idejnog projekta, formulacija teme i sl.) za pokretanje same procedure odobravanja teme, kao i o proceduri koju doktorand treba proći od prijave do obrane doktorskog rada. Doktorandi su također dobili određene smjernice za istraživački / metodološki dio koji je kod nekoliko doktoranata stvorio određene poteškoće zbog nemogućnosti provedbe istraživanja zbog COVID-19 i trenutne situacije u kojoj se svi nalazimo. Planirano je održati još jedne online konzultacije prije godišnjeg odmora.

Reklama:

Imate Pitanja ?

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.