Upravno vijeće

Statut Sveučilišta o Upravnom vijeću navodi sljedeće:

 • Upravno vijeće je najviše tijelo upravljanja Sveučilišta.


 • Upravno vijeće obavlja poslove utvrđene Zakonom, osnivačkim aktom i ovim Statutom, a naročito:
  a) daje prethodnu suglasnost na Statut Sveučilišta;
  b) donosi Pravilnik o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta na prijedlog Rektora, uz prethodno pribavljeno mišljenje Senata;
  c) utvrđuje planove financiranja i razvoja;
  d) donosi godišnji program rada Sveučilišta na prijedlog Senata Sveučilišta;
  e) donosi financijski plan i usvaja godišnji obračun;
  f) usmjerava, kontrolira i ocjenjuje rad Rektora i dekana u domenu financijskog poslovanja;
  g) odlučuje o korištenju sredstava sukladno statutu;
  h) odgovara osnivaču za financijske rezultate rada Sveučilišta;
  i) podnosi osnivaču izvješće o poslovanju Sveučilišta najmanje jednom godišnje;
  j) donosi odluku o osnivanju i prestanku rada ustrojbenih jedinica na prijedlog Senata;
  k) donosi odluku o osnivanju, ukidanju i statusnim promjenama, sukladno zakonu i statutu;
  l) donosi i druge opće akte sukladno zakonu i statutu Sveučilišta;
  m) odlučuje o prigovorima zaposlenika na odluke tijela Sveučilišta koja su u prvom stupnju odlučivala o pravima, obvezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa i
  n) obavlja i druge poslove sukladno zakonu i statutu.
  (2) Upravno vijeće donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog vijeća a samo kada odlučuje o prestanku rada Sveučilišta ili prestanku rada ustrojbene jedinice iznimno Upravno vijeće donosi odluke ¾ većinom.

 • Upravno vijeće Sveučilišta ima sedam (7) članova.
  Članovi upravnog vijeća su:

Članovi Upravnog vijeća Sveučilišta Hercegovina su:

Gosp. Ivica Šmigoc

predsjednik

Kristina Maj, mag.

zamjenica predsjednika

Mr. sc. Marko-Antonio Brkić

član

Gosp. Mišo Barišić

član

Gosp. Marko Brkić

član

Tajnica Upravnog vijeća:

Marijana Radić, dipl. iur.

pravnica@hercegovina.edu.ba

Kontakti

SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA

Kneza M. Viševića Humskog

88 000 Mostar

tel: +387 (36) 650 – 355

e-mail: info@hercegovina.edu.ba

ID br: 4227695370007

FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA

Adresa Bijakovići:

Kraljice Mira 3A,

Bijakovići 88266 Međugorje

Adresa Mostar:

Kneza M. Viševića Humskog

88000 Mostar

tel: + 387 (36) 651 – 828 (Bijakovići)

tel: + 387 (36) 841 – 007 (Mostar)

e-mail: fdzmb@hercegovina.edu.ba

BROJ BANKOVNOG RAČUNA (UniCredit banka) 
Za uplate u BiH
3381202253753787(uplate u KM)
 
Za uplate iz inozemstva:

IBAN: BA393381204853754106 (uplate u KN ili EUR)

SWIFT: UNCRBA22

FAKULTET MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE

Adresa:

Kneza M. Viševića Humskog

88 000 Mostar

tel: + 387 (36) 841 – 007

e-mail: fmod@hercegovina.edu.ba

Broj bankovnog računa: 5550000016281468 (Nova banka)

Vijesti sa studija i nastave:

Poziv na znanstveni kolokvij "Očima djeteta"

Poziv na znanstveni kolokvij "Očima djeteta"

Sveučilište Hercegovina organizira znanstveni kolokvij s međunarodnim sudjelovanjem “Očima djeteta”. Tema ovogodišnjeg kolokvija je: Izazovi obitelji u suvremenom svijetu – Pravo na obitelj ili prava obitelji. Pozvani predavači su: dr.sc. Elmedin Muratbegović, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu; dr.sc. Karolina Tadić-Lesko, docentica iz Centra za socijalni rad Grada Mostara, te Ivan Belaj, mag.iur., viši predavač Veleučilišta “Lavoslav Ružička” u Vukovaru. Cilj Znanstvenog kolokvija je prezentiranje dosadašnjih iskustava stručnjaka i znanstvenih radnika, efikasnih rješenja, pogleda i pristupa u vezi s temom skupa, kao i rezultati istraživanja čija praktična upotreba može unaprijediti funkcionalnost današnje obitelji u suvremenom svijetu. Program kolokvija je multidisciplinaran, te se pozivaju autori iz raznih znanstvenih područja da daju svoj doprinos osvjetljavanju ovog društvenog problema, kao i svoje stavove i…
Obavijest o neradnom danu

Obavijest o neradnom danu

Sukladno akademskom kalendaru, povodom blagdana Tijelova, četvrtak 16.6.2022. je neradni dan na Sveučilištu.
Natječaj za upis studenata 2022./23.

Natječaj za upis studenata 2022./23.

Temeljem članka 80. Zakona o visokom obrazovanju u HNŽ/K, i članka 93. Statuta i Odluke o upisu studenata u ak. 2022/23. godinu Senata Sveučilišta Hercegovina, na koju je nadležno Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNK/Ž dalo suglasnost, Senat Sveučilišta Hercegovina raspisuje NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA u akademskoj 2022/23. godini Uvjeti i kriteriji upisa na studij Pravo sudjelovanja na Natječaju, pod jednakim uvjetima, imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani. Pristupnici koji nisu završili školovanje u Bosni i Hercegovini, imaju pravo sudjelovati na Natječaju i prije izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije, ali su dužni dostaviti dokaz o započetome procesu priznavanja ili nostrifikacije svjedodžbe ili diplome. Uz prijavnicu za upis (koja se može preuzeti u studentskoj referadi ili na internetskoj stranici…

Reklama:

Imate Pitanja ?

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.