Upravno vijeće

Statut Sveučilišta o Upravnom vijeću navodi sljedeće:

 • Upravno vijeće je najviše tijelo upravljanja Sveučilišta.


 • Upravno vijeće obavlja poslove utvrđene Zakonom, osnivačkim aktom i ovim Statutom, a naročito:
  a) daje prethodnu suglasnost na Statut Sveučilišta;
  b) donosi Pravilnik o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta na prijedlog Rektora, uz prethodno pribavljeno mišljenje Senata;
  c) utvrđuje planove financiranja i razvoja;
  d) donosi godišnji program rada Sveučilišta na prijedlog Senata Sveučilišta;
  e) donosi financijski plan i usvaja godišnji obračun;
  f) usmjerava, kontrolira i ocjenjuje rad Rektora i dekana u domenu financijskog poslovanja;
  g) odlučuje o korištenju sredstava sukladno statutu;
  h) odgovara osnivaču za financijske rezultate rada Sveučilišta;
  i) podnosi osnivaču izvješće o poslovanju Sveučilišta najmanje jednom godišnje;
  j) donosi odluku o osnivanju i prestanku rada ustrojbenih jedinica na prijedlog Senata;
  k) donosi odluku o osnivanju, ukidanju i statusnim promjenama, sukladno zakonu i statutu;
  l) donosi i druge opće akte sukladno zakonu i statutu Sveučilišta;
  m) odlučuje o prigovorima zaposlenika na odluke tijela Sveučilišta koja su u prvom stupnju odlučivala o pravima, obvezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa i
  n) obavlja i druge poslove sukladno zakonu i statutu.
  (2) Upravno vijeće donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog vijeća a samo kada odlučuje o prestanku rada Sveučilišta ili prestanku rada ustrojbene jedinice iznimno Upravno vijeće donosi odluke ¾ većinom.

 • Upravno vijeće Sveučilišta ima sedam (7) članova.
  Članovi upravnog vijeća su:

Članovi Upravnog vijeća Sveučilišta Hercegovina su:

Gosp. Ivica Šmigoc

predsjednik

Kristina Maj, mag.

zamjenica predsjednika

Mr. sc. Marko-Antonio Brkić

član

Gosp. Mišo Barišić

član

Gosp. Marko Brkić

član

Tajnica Upravnog vijeća:

Marijana Radić, dipl. iur.

pravnica@hercegovina.edu.ba

Kontakti

SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA

Kneza M. Viševića Humskog

88 000 Mostar

tel: +387 (36) 650 – 355

e-mail: info@hercegovina.edu.ba

ID br: 4227695370007

FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA

Adresa Bijakovići:

Kraljice Mira 3A,

Bijakovići 88266 Međugorje

Adresa Mostar:

Kneza M. Viševića Humskog

88000 Mostar

tel: + 387 (36) 651 – 828 (Bijakovići)

tel: + 387 (36) 841 – 007 (Mostar)

e-mail: fdzmb@hercegovina.edu.ba

BROJ BANKOVNOG RAČUNA (UniCredit banka) 
Za uplate u BiH
3381202253753787(uplate u KM)
 
Za uplate iz inozemstva:

IBAN: BA393381204853754106 (uplate u KN ili EUR)

SWIFT: UNCRBA22

FAKULTET MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE

Adresa:

Blajburških žrtava 100

88 000 Mostar

tel: + 387 (36) 327 – 808

e-mail: fmod@hercegovina.edu.ba

Broj bankovnog računa: 5550000016281468 (Nova banka)

Vijesti sa studija i nastave:

Prof. Donald Hawkins (Solimar International) i Nina Kovač (USAID Turizam) prigodom posjete Sveučilištu Hercegovina

Prof. Donald Hawkins (Solimar International) i Nina Kovač (USAID Turizam) prigodom posjete Sveučilištu Hercegovina

U četvrtak, 21. listopada 2021. godine, prof. Donald Hawkins iz organizacije (Solimar International) i Nina Kovač (USAID Turizam BIH) su posjetili Sveučilište Hercegovina. Susreli su se sa predstavnicima studenata, nastavnog osoblja, menadžmenta, administracije, djelatnicima ureda za organizaciju i osiguranje kvalitete kao i predstavnicima iz sektora turizma, koji su iskazali spremnost za suradnju i sudjelovanje u programu pripreme za certificiranje studijskog programa turizma. Najveći naglasak i značaj je stavljen na povezivanje turističkog sektora i studija turizma kroz praksu i praktični angažman studenata na svim razinama studija. Prof. Hawkins je izjavio da je impresioniran onim što je vidio i sreo na našem Sveučilištu te da očekuje uspješnu suradnju u nastavku programa certificiranja studija turizma na razini TEDQUAL pri svjetskoj turističkoj organizaciji UN-a.
Sveučilište Hercegovina među tri Sveučilišta u Bosni i Hercegovini u programu TEDQUAL svjetske turističke organizacije UN-a

Sveučilište Hercegovina među tri Sveučilišta u Bosni i Hercegovini u programu TEDQUAL svjetske turističke organizacije UN-a

U srijedu 20. listopada ove godine, u prostorijama Vanjskotrgovinske komore u Sarajevu, Sveučilište Hercegovina potpisom Zajedničkog plana provedbe unutar USAID-ovog Projekta razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini (USAID Turizam), postalo je partner u programu jednog od najprestižnijih svjetskih certificiranja studijskog programa turizma.Zajedničkim planom provedbe utvrđuju se područja suradnje između Sveučilišta Hercegovina i USAID-ovog Projekta razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini (Turizam), uz podršku organizacije Solimar International, u okviru pripreme programa visokoškolskih ustanova iz oblasti turizma za certifikaciju po TedQual modelu Svjetske turističke organizacije Ujedinjenih naroda (UNWTO). Plan je pripremljen u svrhu postizanja zajedničkog razvojnog cilja, kao i preciziranja uloga i odgovornosti radi efikasne i efektivne provedbe dogovorenih aktivnosti. TedQual program Akademije Svjetske turističke organizacije Ujedinjenih naroda predstavlja dobrovoljnu certifikaciju kojom se kroz definiranje niza…

Natječaj za izbor Dekana

Na temelju čl. 48. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko- neretvanskoj županiji/kantonu („Narodne novine HNŽ“ br.4/12)  i čl. 58.  Statuta  Sveučilišta  Hercegovina,  Znanstveno nastavno vijeće Fakulteta društvenih znanosti dr. Milenka Brkića svojom odlukom  raspisuje: N A T J E Č A J za izbor dekana ustrojbene jedinice Fakulteta društvenih znanosti dr. Milenka Brkića LINK NA NATJEČAJ

Reklama:

Imate Pitanja ?

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.