UNIGEM: Prezentacija GAP-a

UNIGEM: Prezentacija GAP-a

Dana 29. travnja 2023. godine predstavnicama i predstavnicima rukovodećih tijela Sveučilišta prezentiran je Plan rodne ravnopravnosti na Sveučilištu Hercegovina kao i Plan monitoringa (praćenja) njegove provedbe. O aktivnostima u sklopu UNIGEM projekta, uz koordinatoricu Ureda za rodnu ravnopravnost – doc.dr.sc. Martinu Primorac, prisutnima se obratio rektor Sveučilišta – prof. dr.sc. Ivica Radovanović zahvalivši za sve do sada učinjene doprinose.

Odgovori