PREDDIPLOMSKI STUDIJ TURIZMA

Preddiplomski studijski program turizma na Sveučilištu Hercegovina ima jasno definiranu svrhu i ulogu u obrazovnom sustavu, dostupnu široj javnosti. Program je koncipiran tako da prati i primjenjuje sve inovacije i uopće znanstvene spoznaje i postignuća iz oblasti obrazovanja, a također i osnovne pravce razvoja visokog obrazovanja, kao i ključne standarde Bolonjskog procesa. Na ovom Sveučilištu studijski program turizma organiziran je kao jednopredmetni i dvopredmetni studij kroz tri ciklusa studiranja: preddiplomski, diplomski i doktorski studij.

Preddiplomski studij turizma osigurat će osposobljavanje suvremenog profila prvostupnika turizma:

–           za razumijevanje suvremenih društvenih, turističkih i političkih procesa kako u bosanskohercegovačkome društvu tako i u svijetu;

–           za prepoznavanje onoga što je u tim procesima posebno bosanskohercegovačko, a što opće i jedinstveno;

–           za znanstveni pristup postojećoj bosanskohercegovačkoj turističkoj i općedruštvenoj i političkoj problematici;

–           za samostalno kritičko promatranje i ocjenjivanje funkcioniranja pojedinačnih podsustava bosanskohercegovačkog turizma i društva u cjelini (privrede, obrazovanja, politike, prava, religije, ekologije itd.);

–           za samostalno i kritičko promatranje trenutačnih turističkih zbivanja u Bosni i Hercegovini, njezinome okruženju i svijetu, te slijedom toga;

–           za predlaganje kreativnih rješenja za trenutačne turističke i općedruštvene i političke probleme u bosanskohercegovačkome društvu – državnim, entitetskim, županjskim/kantonalnim, općinskim institucijama, ali i u poduzećima i javnim- državnim institucijama.

Informacije o studijskom programu

Nositelj studija

Sveučilište Hercegovina, Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića

Jezik na kojem se izvodi studijski program

Nastava na studijskom programu turizam izvodi se na hrvatskom (i srodnim južnoslavenskim jezicima) a dijelovi studija mogu se izvoditi i na engleskom jeziku

Trajanje studija

Prvi ciklus studija traje tri godine (šest semestara) i nosi 180 ECTS bodova.

Uvjeti upisa

 

Uvjet za upis na studij je završena četverorazredna srednja škola. Na studij se mogu upisati i osobe koje imaju završen prvi ili drugi ciklus po Bolonjskom procesu ili višu ili visoku spremu po ranijem sustavu, nekog drugog smjera.

Ukoliko je srednja škola završena izvan BiH potrebno je uvjerenje o priznavanju (nostrifikaciji).

Uvjet za pristupanje obrani završnog ispita su položeni svi ispiti s preddiplomskog studija turizma.

Mogućnosti zapošljavanja po završetku studija

Prvostupnici turizma moći će kompetentno sudjelovati u radu turističkih timova kao anketari, zatim u radu u turističkim, ali i javnim-društvenim institucijama, u medijima, izdavaštvu, kulturi, u raznim vladinim agencijama i nevladinim udrugama kao i u marketinškim timovima kako malih tako i velikih svjetskih i bosanskohercegovačkih tvrtki.

Usporedivost studijskog programa sa srodnim programima na VŠU u Bosni i Hercegovini i zemljama EU

Studij turizma na Sveučilištu Hercegovina djelomično je usklađen je sa srodnim studijama u Bosni i Hercegovini, okruženju i zemljama EU.

Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studija

Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studijskog programa

Po završetku preddiplomskog studijskog programa turizma, stječe se zvanje sveučilišnog prvostupnika/-ce (bacc.) i stručni naziv prvostupnik/-ca (baccalaureus/baccalaurea) turizma s naznakom smjera.

Kontakti

SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA

tel: +387 (36) 650 – 355

e-mail: info@hercegovina.edu.ba

FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA

tel: + 387 (36) 651 – 828 (Bijakovići)

tel: + 387 (36) 841 – 007 (Mostar)

e-mail: fdzmb@hercegovina.edu.ba

Broj bankovnog računa: 3381202253753787 (UniCredit banka)

SWIFT: UNCRBA22

IBAN: BA39 3381 3048 1239 1458

FAKULTET MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE

tel: + 387 (36) 327 – 808

e-mail: fmod@hercegovina.edu.ba

Broj bankovnog računa: 5550000016281468 (Nova banka)

Vijesti sa studija i nastave:

Obavijest o kolektivnom godišnjem odmoru

Obavijest o kolektivnom godišnjem odmoru

Obavještavamo Vas da zbog kolektivnog godišnjeg odmora Sveučilište Hercegovina neće raditi od 15. 7. 2020. do 17. 8. 2020. godine. Prvi radni dan je utorak 18. 8. 2020. godine.
Obrana diplomskog rada

Obrana diplomskog rada

11.7.2020. godine na Fakultetu društvenih znanosti dr. Milenka Brkića, studentica Željka Bošnjak obranila je diplomski rad pod nazivom “Disleksija kao teškoća u učenju djece u Osnovnoj školi”. Mentor: dr. Ahmet Kantić Predsjednik povjerenstva: dr. Elvira Mujkanović član: dr. Ivana Babić
Zaključene prijave za Znanstveni kolokvij OČIMA DJETETA

Zaključene prijave za Znanstveni kolokvij OČIMA DJETETA

Obavještavamo vas da je Organizacijski odbor Znanstvenog kolokvija OČIMA DJETETA Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj zaključio pristigle prijave sudionika. Održavanje Znanstvenog kolokvija je planirano za 25. i 26. rujna 2020. godine a pozvani predavači su: dr. sc. Milica Andevski, redovna profesorica Univerzitet u Novom Sadu dr. sc. Dunja Anđić, izvanredna profesorica, Sveučilište u Rijeci dr. sc. Vesna Kostović-Vranješ, izvanredna profesorica, Sveučilište u Splitu ddr. sc. Milenko Kundačina, profesor emeritus Sveučilište Hercegovina, Mostar S obzirom na situaciju uzrokovanu pandemijom virusa COVID-19, a ukoliko se stanje u rujnu ne stabilizira, planiramo održati on-line Kolokvij.O svim detaljima ćete biti blagovremeno obaviješteni. Za sva dodatna pitanja možete se javiti na e-mail: znanstveni.skup@hercegovina.edu.ba.  

Reklama:

Imate Pitanja ?

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.