PREDDIPLOMSKI STUDIJ TURIZMA

Preddiplomski studijski program turizma na Sveučilištu Hercegovina ima jasno definiranu svrhu i ulogu u obrazovnom sustavu, dostupnu široj javnosti. Program je koncipiran tako da prati i primjenjuje sve inovacije i uopće znanstvene spoznaje i postignuća iz oblasti obrazovanja, a također i osnovne pravce razvoja visokog obrazovanja, kao i ključne standarde Bolonjskog procesa. Na ovom Sveučilištu studijski program turizma organiziran je kao jednopredmetni i dvopredmetni studij kroz tri ciklusa studiranja: preddiplomski, diplomski i doktorski studij.

Preddiplomski studij turizma osigurat će osposobljavanje suvremenog profila prvostupnika turizma:

–           za razumijevanje suvremenih društvenih, turističkih i političkih procesa kako u bosanskohercegovačkome društvu tako i u svijetu;

–           za prepoznavanje onoga što je u tim procesima posebno bosanskohercegovačko, a što opće i jedinstveno;

–           za znanstveni pristup postojećoj bosanskohercegovačkoj turističkoj i općedruštvenoj i političkoj problematici;

–           za samostalno kritičko promatranje i ocjenjivanje funkcioniranja pojedinačnih podsustava bosanskohercegovačkog turizma i društva u cjelini (privrede, obrazovanja, politike, prava, religije, ekologije itd.);

–           za samostalno i kritičko promatranje trenutačnih turističkih zbivanja u Bosni i Hercegovini, njezinome okruženju i svijetu, te slijedom toga;

–           za predlaganje kreativnih rješenja za trenutačne turističke i općedruštvene i političke probleme u bosanskohercegovačkome društvu – državnim, entitetskim, županjskim/kantonalnim, općinskim institucijama, ali i u poduzećima i javnim- državnim institucijama.

Informacije o studijskom programu

Nositelj studija

Sveučilište Hercegovina, Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića

Jezik na kojem se izvodi studijski program

Nastava na studijskom programu turizam izvodi se na hrvatskom (i srodnim južnoslavenskim jezicima) a dijelovi studija mogu se izvoditi i na engleskom jeziku

Trajanje studija

Prvi ciklus studija traje tri godine (šest semestara) i nosi 180 ECTS bodova.

Uvjeti upisa

 

Uvjet za upis na studij je završena četverorazredna srednja škola. Na studij se mogu upisati i osobe koje imaju završen prvi ili drugi ciklus po Bolonjskom procesu ili višu ili visoku spremu po ranijem sustavu, nekog drugog smjera.

Ukoliko je srednja škola završena izvan BiH potrebno je uvjerenje o priznavanju (nostrifikaciji).

Uvjet za pristupanje obrani završnog ispita su položeni svi ispiti s preddiplomskog studija turizma.

Mogućnosti zapošljavanja po završetku studija

Prvostupnici turizma moći će kompetentno sudjelovati u radu turističkih timova kao anketari, zatim u radu u turističkim, ali i javnim-društvenim institucijama, u medijima, izdavaštvu, kulturi, u raznim vladinim agencijama i nevladinim udrugama kao i u marketinškim timovima kako malih tako i velikih svjetskih i bosanskohercegovačkih tvrtki.

Usporedivost studijskog programa sa srodnim programima na VŠU u Bosni i Hercegovini i zemljama EU

Studij turizma na Sveučilištu Hercegovina djelomično je usklađen je sa srodnim studijama u Bosni i Hercegovini, okruženju i zemljama EU.

Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studija

Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studijskog programa

Po završetku preddiplomskog studijskog programa turizma, stječe se zvanje sveučilišnog prvostupnika/-ce (bacc.) i stručni naziv prvostupnik/-ca (baccalaureus/baccalaurea) turizma s naznakom smjera.

Kontakti

SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA

tel: +387 (36) 650 – 355

e-mail: info@hercegovina.edu.ba

FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA

tel: + 387 (36) 651 – 828 (Bijakovići)

tel: + 387 (36) 841 – 007 (Mostar)

e-mail: fdzmb@hercegovina.edu.ba

BROJ BANKOVNOG RAČUNA (UniCredit banka) 
Za uplate u BiH
3381202253753787(uplate u KM)
 
Za uplate iz inozemstva:

IBAN: BA393381204853754106 (uplate u KN ili EUR)

SWIFT: UNCRBA22

FAKULTET MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE

tel: + 387 (36) 841 – 007

e-mail: fmod@hercegovina.edu.ba

Broj bankovnog računa: 5550000016281468 (Nova banka)

Vijesti sa studija i nastave:

Projekt GROWTH za "Zeleno sveučilište"

U sklopu projekta “GROWTH”, koji za cilj ima poboljšanje okolišnih standarda i “zelenih politika” na sveučilištima u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, djelatnici Sveučilišta Hercegovina boravili su u Slovačkoj i u Njemačkoj. Ovaj projekt, u sklopu programa “Erasmus+”, trebao bi omogućiti da se Sveučilište Hercegovina u skoroj budćnosti standardizira i certificira kao “green university”. U Slovačkoj smo posjetili Pol’nohospodarsku univerzu u Nitri, a u Njemačkoj Hochschule Weihenstephan-Triesdorf u Bavarskoj. Bogata iskustva, nova parnterstva i sjajno vrijeme provedeno s domaćinima i drugim partnerima u projektu. Koordinator projekta je Univerzitet Bijeljina.
Obavijest o neradnim danima

Obavijest o neradnim danima

Sukladno Akademskom kalendaru Sveučilišta, povodom nadolazećih blagdana, 1. i 2. studenog 2023. godine neradni su dani na Sveučilištu Hercegovina.
Radni seminar za nastavno osoblje Sveučilišta Hercegovina

Radni seminar za nastavno osoblje Sveučilišta Hercegovina

U subotu, 14. listopada 2023. godine u prostorijama Fakulteta društvenih znanosti dr. Milenka Brkića održan je radni seminar za nastavno osoblje Sveučilišta Hercegovina. Nastavno osoblje upoznato je s UNIGEM Izvješćem o obukama nastavnog osoblja na partnerskim univerzitetima/sveučilištima u prvom kvartalu 2023. godine a pružen je i osvrt na dosadašnje provedene aktivnosti u cilju prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju. Projekt “Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje” (UNIGEM) čiju implementaciju koordinira TPO fondacija, financijski podržava Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva, a provodi se u partnerstvu sa 19 univerziteta/sveučilišta u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori, među kojima je i Sveučilište Hercegovina.

Reklama:

Imate Pitanja ?

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.