DIPLOMSKI STUDIJ TURIZMA, SMJER TURIZAM I EKOLOGIJA

NAZIV KOLEGIJA
P
S
V
ECTS
STATUS
ŠIFRA PREDMETA

I. SEMESTAR

Strateški menadžment turističke destinacije
1
1
2
5
Obvezni
Ekološki menadžment
1
1
2
5
Obvezni
Akademske vještine
1
1
2
5
Zajednički
Međunarodni turizam
1
1
2
5
Zajednički
Izborni kolegij (student bira s liste A1)
1
1
2
5
Izborni
Izborni kolegij (student bira s liste A1)
1
1
2
5
Izborni

II. SEMESTAR

Marketinški menadžment turističke destinacije
1
1
2
5
Obvezni
Upravljanje kvalitetom u turizmu
1
1
2
5
Obvezni
Stvaranje imidža i brendiranje destinacije
1
1
2
5
Obvezni
Posebni oblici turizma
1
1
2
5
Obvezni
Poslovno odlučivanje u turizmu
1
1
2
5
Obvezni
Praktikum iz menadžmenta turističke destinacije
0
0
3
5
Obvezni

III. SEMESTAR

Metodologija znanstvenih istraživanja sa statistikom
1
1
2
5
Zajednički
Menadžment turoperatora
1
1
2
5
Obvezni
Zaštita biološke i krajobrazne raznolikosti
1
1
2
5
Obvezni
Izborni kolegij (student bira s liste A2)
1
1
2
5
Izborni
Izborni kolegij (student bira s liste A2)
1
1
2
5
Izborni
Izborni kolegij (student bira s liste A2)
1
1
2
5
Izborni

IV. SEMESTAR

Okoliš i studijski projekti
1
1
2
5
Obvezni
Poslovna praksa iz turizma
0
0
3
5
Obvezni
Diplomski/magistarski rad
0
15
0
20
Mentorstvo
Kontakti

SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA

tel: +387 (36) 650 – 355

e-mail: info@hercegovina.edu.ba

FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA

tel: + 387 (36) 651 – 828 (Bijakovići)

tel: + 387 (36) 841 – 007 (Mostar)

e-mail: fdzmb@hercegovina.edu.ba

BROJ BANKOVNOG RAČUNA (UniCredit banka) 
Za uplate u BiH
3381202253753787(uplate u KM)
 
Za uplate iz inozemstva:

IBAN: BA393381204853754106 (uplate u KN ili EUR)

SWIFT: UNCRBA22

FAKULTET MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE

tel: + 387 (36) 841 – 007

e-mail: fmod@hercegovina.edu.ba

Broj bankovnog računa: 5550000016281468 (Nova banka)

LISTA IZBORNIH KOLEGIJA:

A1 - Lista:

  • Istraživanje turističkih tržišta
  • Menadžment i marketing događaja u turizmu
  • Korporativno upravljanje
  • Financijska analiza
  • Eksterni izborni kolegij

A2 - Lista:

  • Odabir i razvoj osoblja
  • Kulturni i hodočasnički turizam
  • Politika i kanali prodaje u turizmu
  • Motivacija i radno ponašanje

Vijesti sa studija i nastave:

STUDENTSKI ZBOR SVEUČILIŠTA ORGANIZIRA ONLINE RADIONICE POVODOM KAMPANJE „16 DANA AKTIVIZMA PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA“

STUDENTSKI ZBOR SVEUČILIŠTA ORGANIZIRA ONLINE RADIONICE POVODOM KAMPANJE „16 DANA AKTIVIZMA PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA“

“16 dana aktivizma” je svjetska kampanja koja započinje 25. studenog Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. prosinca Međunarodnim danom ljudskih prava. Kampanja treba dovesti u fokus svog rada okvir ljudskih prava i koristiti ga kako bi osigurala da državni i nedržavni akteri pokažu odgovornost za nasilje nad ženama. Cilj kampanje je prekinuti šutnju o nasilju informiranjem javnosti o alarmantnoj situaciji, širenjem svijesti o opsegu problema te predlaganjem rješenja. O RADIONICAMA Povodom kampanje „16 dana aktivizma protiv…
Obavijest o neradnom danu

Obavijest o neradnom danu

Povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine, četvrtak 25.11.2021. godine je neradni dan na Sveučilištu Hercegovina.

Reklama:

Imate Pitanja ?

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.