DIPLOMSKI STUDIJ TURIZMA

Diplomski studijski program turizma okoliša na Sveučilištu Hercegovina ima jasno definiranu svrhu i ulogu u obrazovnom sustavu, dostupnu široj javnosti. Program je koncipiran tako da prati i primjenjuje sve inovacije i uopće znanstvene spoznaje i postignuća iz oblasti  turizma, a također i osnovne pravce razvoja visokog obrazovanja, kao i ključne standarde Bolonjskog procesa. Na ovom Sveučilištu studij turizma je organiziran kao jednopredmetni i dvopredmetni studij, kroz tri ciklusa studiranja: preddiplomski, diplomski i doktorski studij.

Diplomski studij turizma organiziran je kroz četiri semestra ili dvije godine studija. Tijekom diplomskog studija student je dužan skupiti minimalno 120 ECTS bodova (što zajedno s prvim ciklusom studija nosi ukupno 300 ECTS bodova), a studij završava polaganjem diplomskog ispita. Ovaj ciklus studija turizma studenta priprema za samostalnu profesionalnu djelatnost ili za nastavak obrazovanja na trećem ciklusu studija (poslijediplomski ili doktorski studij).

Studijski program turizma, prije svega poštuje kriterije kvalitete, fleksibilnosti i efikasnosti obrazovnog procesa. Na putu je definiranja razvojnih ciljeva i privrednih sektora sa izgledima za uspjeh, gdje će samostalno i uz podršku međunarodne zajednice morati što prije da izgradi i realizira konkurentske strategije rasta. Turizam se u tom kontekstu nameće kao nezaobilazan kompleks sa neiskorištenim potencijalom. Potencijali hercegovačkog prostora, a i šire nisu do sada dovoljno valorizirani, jer turizam nije nikada bio ozbiljna tema razvojne politike. Sa druge strane, mnoge države sa sličnim ili čak slabijim potencijalom su posljednjih godina učinile napore koji su ih doveli na mapu značajnih svjetskih turističkih zemalja. U tom kontekstu za ovu oblast Bosna i Hercegovina treba radnike znanja, istraživače I profesionalce koji će znalački integrirati teorijsko znanje sa praktičnim kompetencijama, kreativno koristiti prostor i kulturne sadržaje koji mogu biti dostupni turistima.

Informacije o studijskom programu

Nositelj studija

Sveučilište Hercegovina, Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića

Jezik na kojem se izvodi studijski program

Nastava na studijskom programu turizma izvodi se na hrvatskom (i srodnim južnoslavenskim jezicima) a dijelovi studija mogu se izvoditi i na engleskom jeziku

Trajanje studija

Drugi ciklus studija traje dvije godine (četiri semestra) i nosi 120 ECTS bodova (zajedno s prvim ciklusom ukupno 300 ECTS bodova).

Uvjeti upisa

Uvjet za upis je završen trogodišnji preddiplomski studij odgovarajuće struke. Poželjno je dobro poznavanje jednog stranog jezika, prvenstveno engleskog jezika.

Ovisno o prethodno završenom fakultetu na temelju kojeg se osoba upisala na studij, navedeno povjerenstvo može upisanom studentu, odrediti polaganje diferencijalnog ispita, o čemu prodekan za nastavu studentu izdaje odgovarajuće rješenje. Diferencijalni ispit, u načelu, obuhvaća sadržaje iz temeljnih kolegija koji se izučavaju u okviru prvog ciklusa izabranog studija. Nakon što položi diferencijalni ispit, student stječe pravo polagati ispite po nastavnom planu studija kojeg je upisao.

Mogućnosti zapošljavanja po završetku studija

 

Ovaj program omogućava stjecanje znanja i vještina potrebnih svima čiji posao uključuje potrebna znanja i vještine za rad sa turistima i organiziranje i pravljenje turističkih programa. Program omogućava studentima da postanu:

  • Menadžeri u hotelima,
  • Menadžeri u agencijama,
  • Organizatori u turističkim uredima i organizacijama,
  • Organizatori posjeta u nacionalnim parkovima i zaštićenim područjima,
  • Zaposleni u lokalnim zajednicama i medijima,
  • Zaposleni u kantonalnim, federalnim i državnim uredima za turizam i rekreaciju.

Usporedivost studijskog programa sa srodnim programima na VŠU u Bosni i Hercegovini i zemljama EU

Studij turizma na Sveučilištu Hercegovina djelomično je usklađen je sa srodnim studijama u Bosni i Hercegovini, okruženju i zemljama EU.

Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studija

Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studijskog programa

Po završetku diplomskog (master) studijskog programa turizam, stječe se zvanje magistra (mag.) i stručni naziv magistar/magistra (master) turizma s naznakom smjera.

Kontakti

SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA

tel: +387 (36) 650 – 355

e-mail: info@hercegovina.edu.ba

FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA

tel: + 387 (36) 651 – 828 (Bijakovići)

tel: + 387 (36) 841 – 007 (Mostar)

e-mail: fdzmb@hercegovina.edu.ba

BROJ BANKOVNOG RAČUNA (UniCredit banka) 
Za uplate u BiH
3381202253753787(uplate u KM)
 
Za uplate iz inozemstva:

IBAN: BA393381204853754106 (uplate u KN ili EUR)

SWIFT: UNCRBA22

FAKULTET MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE

tel: + 387 (36) 327 – 808

e-mail: fmod@hercegovina.edu.ba

Broj bankovnog računa: 5550000016281468 (Nova banka)

Vijesti sa studija i nastave:

WEBINAR - 23.1.2021. u 9 sati

WEBINAR - 23.1.2021. u 9 sati

Najavljujemo niz aktivnosti kojima će se Sveučilište Hercegovina uključiti u podizanje stručnih kompetencija svih odgajatelja, učitelja, nastavnika, profesora, pedagoga, psihologa, defektologa, ravnatelja i drugih stručnih suradnika u predškolskim i školskim ustanovama na području Hercegovine. Prva takva aktivnost bit će webinar povodom Međunarodnog dana odgoja i obrazovanja – 24. siječnja – koji se obilježava od 2019. godine, na temelju odluke Glavne skupštine Ujedinjenih naroda. Ovogodišnje središnje obilježavanje Međunarodnog dana obrazovanja UNESCO obilježava Međunarodnim danom pod nazivom „Oporavak i revitalizacija obrazovanja za generaciju COVID-19“, u suradnji s UNESCO-vim uredom u New Yorku, UNHQ, Globalnim partnerstvom za obrazovanje i Centrom za interdisciplinarne studije (CRI), uz sudjelovanje partnera iz Globalne koalicije za obrazovanje. Naglasak će biti na tri ključna segmenta: heroji učenja, inovacije i…

NATJEČAJ za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna i nastavna zvanja

Sveučilište Hercegovina raspisuje: N A T J E Č A J za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna i nastavna zvanja Prijave sa svim dokazima potrebno je dostaviti u roku 15 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave na natječaj, s potrebnim prilozima, dostavljaju se u zatvorenoj kuverti, putem preporučene pošte na adresu Sveučilište Hercegovina, Zajedničke službe, Kraljice Mira 3A, Bijakovići, 88266 Međugorje  s naznakom „Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavna i nastavna zvanja.“ Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.    Mostar, 14. siječnja  2021.       
Obrana doktorskog rada - Andrea Vlašić

Obrana doktorskog rada - Andrea Vlašić

Na fakultetu društvenih znanosti dr. Milenka Brkića, Sveučilište Hercegovina, Andrea Vlašić, student poslijediplomskog/ doktorskog studija branit će doktorski rad na temu: ,,Stresni životni događaji, agresivnost i tip d ličnosti kao prediktori infarkta miokarda“. Obrana će se održat 30. siječnja 2020. godine elektroničkim putem s početkom u 11,00 sati. Povjerenstvo za obranu dr. sc. Nedjeljka Gajanović, profesorica emeritus, predsjednicadr. sc. Dorđe Čekrlija, docent, člandr. sc. Azra Peterschik, izvanredna profesorica, član.

Reklama:

Imate Pitanja ?

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.