U suradnji s brojnim dječjim vrtićima  i  osnovnim školama provodimo i logopedske trijaže, najčešće kod djece predškolske dobi. Logopedski probir iznimno je važan kako bi se, ukoliko postoji potreba dijete što prije uputilo na dijagnostiku i na vrijeme krenulo s odgovarajućom logopedskom terapijom.

Za termin ili detaljnije informacije možete nam se obratiti putem e-maila :cieri©gercegovina.edu.ba