Sveučilište Hercegovina među tri Sveučilišta u Bosni i Hercegovini u programu TEDQUAL svjetske turističke organizacije UN-a

Sveučilište Hercegovina među tri Sveučilišta u Bosni i Hercegovini u programu TEDQUAL svjetske turističke organizacije UN-a

U srijedu 20. listopada ove godine, u prostorijama Vanjskotrgovinske komore u Sarajevu, Sveučilište Hercegovina potpisom Zajedničkog plana provedbe unutar USAID-ovog Projekta razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini (USAID Turizam), postalo je partner u programu jednog od najprestižnijih svjetskih certificiranja studijskog programa turizma.
Zajedničkim planom provedbe utvrđuju se područja suradnje između Sveučilišta Hercegovina i USAID-ovog Projekta razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini (Turizam), uz podršku organizacije Solimar International, u okviru pripreme programa visokoškolskih ustanova iz oblasti turizma za certifikaciju po TedQual modelu Svjetske turističke organizacije Ujedinjenih naroda (UNWTO). Plan je pripremljen u svrhu postizanja zajedničkog razvojnog cilja, kao i preciziranja uloga i odgovornosti radi efikasne i efektivne provedbe dogovorenih aktivnosti.

TedQual program Akademije Svjetske turističke organizacije Ujedinjenih naroda predstavlja dobrovoljnu certifikaciju kojom se kroz definiranje niza minimalnih standarda kvalitete obrazovanja iz turizma omogućava kontinuirano unapređivanje programa obrazovanja, osposobljavanja i istraživanja iz turizma. Cilj ovog programa je da se unaprijedi kvaliteta i efikasnost procesa učenja studenata kako bi se isti mogli priključiti tržištu rada. U tu svrhu, u sklopu ovog programa certifikacije kvalitete analizira se šest područja vezanih, prije svega, za studente i načela Općeg etičkog kodeksa u turizmu. Ostala četiri područja odnose se na poslodavce, studijski program i pedagoški sustav, akademsko osoblje i rukovodstvo. TedQual certifikat Svjetske turističke organizacije Ujedinjenih naroda može se zatražiti za bilo koji program obrazovanja, osposobljavanja ili istraživanja iz oblasti turizma koji se redovno provodi i ima diplomce. 
Koristi TedQual certifikata UNWTO-a su mnogobrojne, uključujući:
● Okrenutost budućnosti: kontinuirano uvrštavanje novih trendova i ideja u program
● Internacionalizacija: poticanje i podrška internacionalizaciji studijskog programa
● Kredibilitet (interni i vanjski): priznavanje programa od stručne zajednice
● Prestiž: pozicioniranje brenda institucije kao rezultat međunarodnog priznanja
● UNWTO TedQual mreža: automatsko članstvo u UNWTO TedQual mreži i dobivanje posebnih koristi:
   ○ posebni popusti (i) za dobivanje statusa pridruženog člana UNWTO-a, (ii) za pristup biblioteci
UNWTO-a, (iii) za sudjelovanje u inicijativama Partnerstava u obrazovanju Akademije UNWTO-a,
namjenjeni studentima mreže,
   ○ mogućnost nuđenja programa obrazovanja ili osposobljavanja u suradnji s Akademijom
UNWTO-a, u okviru programa Partnerstava u obrazovanju Akademije UNWTO-a
   ○ sudjelovanje u projektima Akademije UNWTO-a.

Ovaj isti Plan s USAID-ovim projektom Turizam potpisat će još i Univerzitet u Tuzli i Univerzitet u Istočnom Sarajevu.

Odgovori