PREDDIPLOMSKI STUDIJ SOCIOLOGIJE I POLITOLOGIJE

Studij sociologije i politologije pri Sveučilištu Hercegovina temelji se na suvremenim, znanstveno utemeljenim sociološkim i politološkim spoznajama i preporučenim praksama djelovanja. Na ovom sveučilištu sociologija i politologija je organizirana kao jednopredmetni studij, kroz dva ciklusa studiranja: preddiplomski, diplomski.

Preddiplomski studij traje tri godine (šest semestara) i završava polaganjem završnog ispita (obranom završnog rada). Cilj preddiplomskog studija sociologije i politologije jeste omogućiti studentima orijentaciju u znanosti sociologije i politologije, točnije temeljno opće znanje sociologije i politologije kao znanosti i struke:

 • za razumijevanje suvremenih društvenih i političkih procesa kako u bosanskohercegovačkome društvu tako i u svijetu,
 • za prepoznavanje onoga što je u tim procesima posebno bosanskohercegovačko, a što opće i jedinstveno,
 • za znanstveni pristup postojećoj bosanskohercegovačkoj društvenoj i političkoj problematici.
Sociologija i politologija - smjerovi
Informacije o studijskom programu

Nositelj studija

Sveučilište Hercegovina, Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića

Jezik na kojem se izvodi studijski program

Nastava na studijskom programu Sociologija i politologija izvodi se na hrvatskom (i srodnim južnoslavenskim jezicima) a dijelovi studija mogu se izvoditi i na engleskom jeziku

Trajanje studija

Prvi ciklus studija traje tri godine (šest semestara) i nosi 180 ECTS bodova.

Uvjeti upisa

Uvjet za upis na studij prvog ciklusa je završena četverogodišnja srednja škola.

Ukoliko je srednja škola završena izvan BiH potrebno je uvjerenje o priznavanju (nostrifikaciji).

Ključne kompetencije koje student stječe nakon završetka preddiplomskog studija su:

 • samostalno kritičko promatranje i ocjenjivanje funkcioniranja pojedinačnih podsustava bosanskohercegovačkog društva (privrede, obrazovanja, politike, prava, religije, ekologije itd.),
 • samostalno i kritičko promatranje trenutačnih političkih zbivanja u Bosni i Hercegovini, njezinome okruženju i svijetu, te slijedom toga
 • predlaganje kreativnih rješenja za trenutačne društvene i političke probleme u bosanskohercegovačkome društvu – državnim, entitetskim, županijskim/kantonalnim, općinskim institucijama, ali i u poduzećima i javnim-državnim institucijama.
 • prvostupnici sociologije i politologije će kompetentno sudjelovati u radu socioloških i politoloških timova kao anketari, zatim u radu u javnim-političkim institucijama, kulturi, u raznim vladinim agencijama i nevladinim udrugama
 • Prvostupnici sociologije i politologije imaju isto tako mogućnost nastaviti jednopredmetni i dvopredmetni diplomski studij bilo kojeg studija društvenih znanosti.

Uvjet za pristupanje obrani završnog ispita su položeni svi ispiti s preddiplomskog studija sociologije i politologije

Mogućnosti zapošljavanja po završetku studija

Stečena znanja i okončanje preddiplomskog studija sociologije i politologije omogućuju zapošljavanje u različitim sferama ljudskog djelovanja:

 • na fakultetima kao predavači
 • u školama mogu predavati politiku, sociologiju, gospodarstvo te etiku
 • u znanstvenim i istraživačkim institutima i ustanovama koje se bave proučavanjem politike odnosno sociologije
 • u državnim službama, vladi, raznim ministarstvima i uredima u kojima djeluju kao savjetnici za različita unutarnjopolitička i vanjskopolitička pitanja ili kao glasnogovornici te ustanove.
 • mogu biti aktivni sudionici u političkom životu neke stranke.
 • u raznim istraživačkim agencijama koje se bave istraživanjem političkog mišljenja i prognozom izbornih rezultata
 • razne nevladine organizacije i mediji (televizija, radio i novine)
 • na svim mjestima koja zahtijevaju kadrove kvalificirane u pojedinoj disciplini.
Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studija

Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studijskog programa

Po završetku preddiplomskog studijskog programa sociologije i politologije, stječe se zvanje sveučilišnog prvostupnika/-ce (bacc.) i stručni naziv prvostupnik/-ca (baccalaureus/baccalaurea) društvenih znanosti, s naznakom smjera (smjer sociologija i politologija).

Kontakti

SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA

tel: +387 (36) 650 – 355

e-mail: info@hercegovina.edu.ba

FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA

tel: + 387 (36) 651 – 828 (Bijakovići)

tel: + 387 (36) 841 – 007 (Mostar)

e-mail: fdzmb@hercegovina.edu.ba

BROJ BANKOVNOG RAČUNA (UniCredit banka) 
Za uplate u BiH
3381202253753787(uplate u KM)
 
Za uplate iz inozemstva:

IBAN: BA393381204853754106 (uplate u KN ili EUR)

SWIFT: UNCRBA22

FAKULTET MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE

tel: + 387 (36) 327 – 808

e-mail: fmod@hercegovina.edu.ba

Broj bankovnog računa: 5550000016281468 (Nova banka)

Vijesti sa studija i nastave:

Interni natječaj za odlaznu mobilnost nastavnog osoblja

Interni natječaj za odlaznu mobilnost nastavnog osoblja

SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA dana 14. srpnja 2021. godine objavljuje INTERNI NATJEČAJ za izbor odlaznog nastavnog osoblja i dodjelu bespovratnih financijskih potpora odlazne mobilnosti nastavnog osoblja u svrhu kombinirane mobilnosti podučavanja i osposobljavanja u okviru programa Erasmus+ NATJEČAJ preuzmite OVDJE
Obavijest o kolektivnom godišnjem odmoru

Obavijest o kolektivnom godišnjem odmoru

Obavještavamo Vas da je Sveučilište Hercegovina na kolektivnom godišnjem odmoru od 15. srpnja do 14. kolovoza 2021. godine i u tom periodu fakulteti neće raditi. Prvo radni dan je ponedjeljak 16. kolovoza 2021. godine.
Na Fakultetu društvenih znanosti dr. Milenka Brkića održana 18. svečana promocija studenata

Na Fakultetu društvenih znanosti dr. Milenka Brkića održana 18. svečana promocija studenata

U subotu 10.7.2021. na Fakultetu društvenih znanosti dr. Milenka Brkića održana je 18. svečana promocija studenata. Ukupno je promovirano 7 prvostupnika, 16 magistara struke i 2 doktora znanosti. Doktorima znanosti diplome je uručio Rektor Sveučilišta prof. dr. Ivica Radovanović, a prvostupnicima i magistrima struke v.d. Dekana dr. Višnja Bukvić.

Reklama:

Imate Pitanja ?

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.