PREDDIPLOMSKI STUDIJ SOCIOLOGIJE I POLITOLOGIJE

Studij sociologije i politologije pri Sveučilištu Hercegovina temelji se na suvremenim, znanstveno utemeljenim sociološkim i politološkim spoznajama i preporučenim praksama djelovanja. Na ovom sveučilištu sociologija i politologija je organizirana kao jednopredmetni studij, kroz dva ciklusa studiranja: preddiplomski, diplomski.

Preddiplomski studij traje tri godine (šest semestara) i završava polaganjem završnog ispita (obranom završnog rada). Cilj preddiplomskog studija sociologije i politologije jeste omogućiti studentima orijentaciju u znanosti sociologije i politologije, točnije temeljno opće znanje sociologije i politologije kao znanosti i struke:

 • za razumijevanje suvremenih društvenih i političkih procesa kako u bosanskohercegovačkome društvu tako i u svijetu,
 • za prepoznavanje onoga što je u tim procesima posebno bosanskohercegovačko, a što opće i jedinstveno,
 • za znanstveni pristup postojećoj bosanskohercegovačkoj društvenoj i političkoj problematici.
Sociologija i politologija - smjerovi
Informacije o studijskom programu

Nositelj studija

Sveučilište Hercegovina, Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića

Jezik na kojem se izvodi studijski program

Nastava na studijskom programu Sociologija i politologija izvodi se na hrvatskom (i srodnim južnoslavenskim jezicima) a dijelovi studija mogu se izvoditi i na engleskom jeziku

Trajanje studija

Prvi ciklus studija traje tri godine (šest semestara) i nosi 180 ECTS bodova.

Uvjeti upisa

Uvjet za upis na studij prvog ciklusa je završena četverogodišnja srednja škola.

Ukoliko je srednja škola završena izvan BiH potrebno je uvjerenje o priznavanju (nostrifikaciji).

Ključne kompetencije koje student stječe nakon završetka preddiplomskog studija su:

 • samostalno kritičko promatranje i ocjenjivanje funkcioniranja pojedinačnih podsustava bosanskohercegovačkog društva (privrede, obrazovanja, politike, prava, religije, ekologije itd.),
 • samostalno i kritičko promatranje trenutačnih političkih zbivanja u Bosni i Hercegovini, njezinome okruženju i svijetu, te slijedom toga
 • predlaganje kreativnih rješenja za trenutačne društvene i političke probleme u bosanskohercegovačkome društvu – državnim, entitetskim, županijskim/kantonalnim, općinskim institucijama, ali i u poduzećima i javnim-državnim institucijama.
 • prvostupnici sociologije i politologije će kompetentno sudjelovati u radu socioloških i politoloških timova kao anketari, zatim u radu u javnim-političkim institucijama, kulturi, u raznim vladinim agencijama i nevladinim udrugama
 • Prvostupnici sociologije i politologije imaju isto tako mogućnost nastaviti jednopredmetni i dvopredmetni diplomski studij bilo kojeg studija društvenih znanosti.

Uvjet za pristupanje obrani završnog ispita su položeni svi ispiti s preddiplomskog studija sociologije i politologije

Mogućnosti zapošljavanja po završetku studija

Stečena znanja i okončanje preddiplomskog studija sociologije i politologije omogućuju zapošljavanje u različitim sferama ljudskog djelovanja:

 • na fakultetima kao predavači
 • u školama mogu predavati politiku, sociologiju, gospodarstvo te etiku
 • u znanstvenim i istraživačkim institutima i ustanovama koje se bave proučavanjem politike odnosno sociologije
 • u državnim službama, vladi, raznim ministarstvima i uredima u kojima djeluju kao savjetnici za različita unutarnjopolitička i vanjskopolitička pitanja ili kao glasnogovornici te ustanove.
 • mogu biti aktivni sudionici u političkom životu neke stranke.
 • u raznim istraživačkim agencijama koje se bave istraživanjem političkog mišljenja i prognozom izbornih rezultata
 • razne nevladine organizacije i mediji (televizija, radio i novine)
 • na svim mjestima koja zahtijevaju kadrove kvalificirane u pojedinoj disciplini.
Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studija

Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studijskog programa

Po završetku preddiplomskog studijskog programa sociologije i politologije, stječe se zvanje sveučilišnog prvostupnika/-ce (bacc.) i stručni naziv prvostupnik/-ca (baccalaureus/baccalaurea) društvenih znanosti, s naznakom smjera (smjer sociologija i politologija).

Kontakti

SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA

tel: +387 (36) 650 – 355

e-mail: info@hercegovina.edu.ba

FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA

tel: + 387 (36) 651 – 828 (Bijakovići)

tel: + 387 (36) 841 – 007 (Mostar)

e-mail: fdzmb@hercegovina.edu.ba

BROJ BANKOVNOG RAČUNA (UniCredit banka) 
Za uplate u BiH
3381202253753787(uplate u KM)
 
Za uplate iz inozemstva:

IBAN: BA393381204853754106 (uplate u KN ili EUR)

SWIFT: UNCRBA22

FAKULTET MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE

tel: + 387 (36) 841 – 007

e-mail: fmod@hercegovina.edu.ba

Broj bankovnog računa: 5550000016281468 (Nova banka)

Vijesti sa studija i nastave:

Obavijest o neradnom danu

Obavijest o neradnom danu

Povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine, četvrtak 25.11.2021. godine je neradni dan na Sveučilištu Hercegovina.
Online panel diskusija: Muškarci protiv rodno zasnovanog nasilja

Online panel diskusija: Muškarci protiv rodno zasnovanog nasilja

TPO fondacija će, u okviru projekta UNIGEM, u četvrtak 25.11.2021 u 16:00 sati organizirati online panel diskusiju na temu “MUŠKARCI PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA”.  Link: https://us06web.zoom.us/j/84194927162?pwd=dHBHbGg2TkQzdGJWVDVZcGVEem5ZUT09
Okrugli stol „Reforma visokog obrazovanja – utjecaj na priznavanje i mobilnost“

Okrugli stol „Reforma visokog obrazovanja – utjecaj na priznavanje i mobilnost“

Okrugli stol na temu Reforma visokog obrazovanja – utjecaj na priznavanje i mobilnost, u organizaciji Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja (CIP) održat će se 24.11.2021. u hotelu Mepas. Prezentaciju na temu “Na pola puta – jesu li reforme prioriteta omogućile kvalitetnije priznavanje i mobilnost?” održat će mr. sc. Marko-Antonio Brkić, Sveučilište “Hercegovina” Dnevni red preuzmite OVDJE

Reklama:

Imate Pitanja ?

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.