DIPLOMSKI STUDIJ SOCIOLOGIJE I POLITOLOGIJE

Studij sociologije i politologije pri Sveučilištu Hercegovina temelji se na suvremenim, znanstveno utemeljenim sociološkim i politološkim spoznajama i preporučenim praksama djelovanja. Na ovom sveučilištu sociologija i politologija je organizirana kao jednopredmetni studij, kroz dva ciklusa studiranja: preddiplomski, diplomski.

Diplomski studij sociologije i politologije organiziran je kroz četiri semestra ili dvije godine studija. Tijekom diplomskog studija student je dužan skupiti minimalno 120 ECTS bodova (što zajedno s prvim ciklusom studija nosi ukupno 300 ECTS bodova), a studij završava polaganjem diplomskog ispita. Ovaj ciklus studija sociologije i politologije studenta priprema za samostalnu profesionalnu sociološku i politološku djelatnost ili za nastavak obrazovanja na trećem ciklusu studija (poslijediplomski ili doktorski studij).

Sociologija i politologija - smjerovi
Informacije o studijskom programu

Nositelj studija

Sveučilište Hercegovina, Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića

Jezik na kojem se izvodi studijski program

Nastava na studijskom programu Sociologija i politologija izvodi se na hrvatskom (i srodnim južnoslavenskim jezicima) a dijelovi studija mogu se izvoditi i na engleskom jeziku

Trajanje studija

Drugi ciklus studija traje dvije godine (četiri semestra) i nosi 120 ECTS bodova (zajedno s prvim ciklusom ukupno 300 ECTS bodova).

Uvjeti upisa

Uvjet za upis na studij drugog ciklusa (diplomski/master studij) je završen prvi ciklus (preddiplomski studij) sociologije i politologije ili srodnog studija.

Cilj diplomskog studija sociologije i politologije je omogućiti studentima stjecanje širokog raspona znanja, specifičnih profesionalnih vještina i općih kompetencija koje se mogu demonstrirati u svim područjima sociološke i politološke djelatnosti. Osim toga, cilj drugog ciklusa studija sociologije i politologije je osposobiti studente da samostalno teorijski mogu postaviti istraživački problem, te praktično pokazati istraživačke sposobnosti u realizaciji istraživanja postavljenog problema:

  • osposobljava suvremeni profil društvene struke sociološko politološkog smjera koji će temeljem stečenih specijalističkih znanja iz društvenih znanosti moći kreativno i djelatno sudjelovati u svim znanstvenim institutima društveno-humanističkoga usmjerenja
  • u sociološkim i politološkim istraživanjima i sociološkim i politološkim analizama suvremenih društvenih i političkih procesa u BiH, ali i u Europi i u svijetu
  • analiza postojećih politika u suvremenom društvu, uspoređivati ih s onima u okruženju i u Europi i svijetu, analizirati djelovanje pojedinih društvenih i političkih institucija i pojedinaca i utjecaj njihova djelovanja na cjelokupnu društvenu i političku situaciju u BiH i okruženju.

Na diplomskome studiju stječu se znanja koja mogu biti nediferencirana u području informatike i komunikologije ili kroz izborne predmete više praktički usmjerena u specifična područja informatike i komunikologije. Uz obvezne predmete koji obuhvaćaju osnovna područja informatike i komunikologije, studenti mogu izabrati različite izborne predmete i time kreirati individualizirani kurikulum.

Uvjet za pristupanje obrani diplomskog ispita su položeni svi ispiti s diplomskog studija informatike i komunikologije.

Mogućnosti zapošljavanja po završetku studija

Stečena znanja i okončanje diplomskog studija psihologije omogućuju zapošljavanje u različitim sferama ljudskog djelovanja:

  • u analitičkome praćenju procesa razvitka društvenih institucija (obitelj, religija, privreda, podjela rada, obrazovanje, udruge i dr.) i političkih institucija (političke stranke, državna uprava i njezini različiti segmenti, i dr.) te profesionalnih organizacija (sindikati, itd.)
  • na brojnim radnim mjestima kroz znanstvena istraživanja i analitičke poslove kako u znanstvenim tako i u drugim istraživačkim – javnim i privatnim – institutima, i u drugim društvenim, političkim (stranačkim, općinskim, županijskim/kantonalnim entitetskim i državnim) i profesionalnim (sindikalnim) organizacijama
  • na fakultetima kao predavačima, u školama itd.
Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studija

Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studijskog programa

Po završetku diplomskog (master) studijskog programa sociologije i politologije, stječe se zvanje magistra sociologije i politologije (mag.) i stručni naziv magistar/magistra (master) sociologije i politologije, s naznakom smjera.

STUDIJSKI PROGRAM DIPLOMSKOG STUDIJA SOCIOLOGIJE I POLITOLOGIJE – preuzmi

Kontakti

SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA

tel: +387 (36) 650 – 355

e-mail: info@hercegovina.edu.ba

FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA

tel: + 387 (36) 651 – 828 (Bijakovići)

tel: + 387 (36) 841 – 007 (Mostar)

e-mail: fdzmb@hercegovina.edu.ba

BROJ BANKOVNOG RAČUNA (UniCredit banka) 
Za uplate u BiH
3381202253753787(uplate u KM)
 
Za uplate iz inozemstva:

IBAN: BA393381204853754106 (uplate u KN ili EUR)

SWIFT: UNCRBA22

FAKULTET MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE

tel: + 387 (36) 327 – 808

e-mail: fmod@hercegovina.edu.ba

Broj bankovnog računa: 5550000016281468 (Nova banka)

Vijesti sa studija i nastave:

Interni natječaj za odlaznu mobilnost nastavnog osoblja

Interni natječaj za odlaznu mobilnost nastavnog osoblja

SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA dana 14. srpnja 2021. godine objavljuje INTERNI NATJEČAJ za izbor odlaznog nastavnog osoblja i dodjelu bespovratnih financijskih potpora odlazne mobilnosti nastavnog osoblja u svrhu kombinirane mobilnosti podučavanja i osposobljavanja u okviru programa Erasmus+ NATJEČAJ preuzmite OVDJE
Obavijest o kolektivnom godišnjem odmoru

Obavijest o kolektivnom godišnjem odmoru

Obavještavamo Vas da je Sveučilište Hercegovina na kolektivnom godišnjem odmoru od 15. srpnja do 14. kolovoza 2021. godine i u tom periodu fakulteti neće raditi. Prvo radni dan je ponedjeljak 16. kolovoza 2021. godine.
Na Fakultetu društvenih znanosti dr. Milenka Brkića održana 18. svečana promocija studenata

Na Fakultetu društvenih znanosti dr. Milenka Brkića održana 18. svečana promocija studenata

U subotu 10.7.2021. na Fakultetu društvenih znanosti dr. Milenka Brkića održana je 18. svečana promocija studenata. Ukupno je promovirano 7 prvostupnika, 16 magistara struke i 2 doktora znanosti. Doktorima znanosti diplome je uručio Rektor Sveučilišta prof. dr. Ivica Radovanović, a prvostupnicima i magistrima struke v.d. Dekana dr. Višnja Bukvić.

Reklama:

Imate Pitanja ?

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.