DIPLOMSKI STUDIJ SOCIOLOGIJE I POLITOLOGIJE

Studij sociologije i politologije pri Sveučilištu Hercegovina temelji se na suvremenim, znanstveno utemeljenim sociološkim i politološkim spoznajama i preporučenim praksama djelovanja. Na ovom sveučilištu sociologija i politologija je organizirana kao jednopredmetni studij, kroz dva ciklusa studiranja: preddiplomski, diplomski.

Diplomski studij sociologije i politologije organiziran je kroz četiri semestra ili dvije godine studija. Tijekom diplomskog studija student je dužan skupiti minimalno 120 ECTS bodova (što zajedno s prvim ciklusom studija nosi ukupno 300 ECTS bodova), a studij završava polaganjem diplomskog ispita. Ovaj ciklus studija sociologije i politologije studenta priprema za samostalnu profesionalnu sociološku i politološku djelatnost ili za nastavak obrazovanja na trećem ciklusu studija (poslijediplomski ili doktorski studij).

Sociologija i politologija - smjerovi
Informacije o studijskom programu

Nositelj studija

Sveučilište Hercegovina, Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića

Jezik na kojem se izvodi studijski program

Nastava na studijskom programu Sociologija i politologija izvodi se na hrvatskom (i srodnim južnoslavenskim jezicima) a dijelovi studija mogu se izvoditi i na engleskom jeziku

Trajanje studija

Drugi ciklus studija traje dvije godine (četiri semestra) i nosi 120 ECTS bodova (zajedno s prvim ciklusom ukupno 300 ECTS bodova).

Uvjeti upisa

Uvjet za upis na studij drugog ciklusa (diplomski/master studij) je završen prvi ciklus (preddiplomski studij) sociologije i politologije ili srodnog studija.

Cilj diplomskog studija sociologije i politologije je omogućiti studentima stjecanje širokog raspona znanja, specifičnih profesionalnih vještina i općih kompetencija koje se mogu demonstrirati u svim područjima sociološke i politološke djelatnosti. Osim toga, cilj drugog ciklusa studija sociologije i politologije je osposobiti studente da samostalno teorijski mogu postaviti istraživački problem, te praktično pokazati istraživačke sposobnosti u realizaciji istraživanja postavljenog problema:

  • osposobljava suvremeni profil društvene struke sociološko politološkog smjera koji će temeljem stečenih specijalističkih znanja iz društvenih znanosti moći kreativno i djelatno sudjelovati u svim znanstvenim institutima društveno-humanističkoga usmjerenja
  • u sociološkim i politološkim istraživanjima i sociološkim i politološkim analizama suvremenih društvenih i političkih procesa u BiH, ali i u Europi i u svijetu
  • analiza postojećih politika u suvremenom društvu, uspoređivati ih s onima u okruženju i u Europi i svijetu, analizirati djelovanje pojedinih društvenih i političkih institucija i pojedinaca i utjecaj njihova djelovanja na cjelokupnu društvenu i političku situaciju u BiH i okruženju.

Na diplomskome studiju stječu se znanja koja mogu biti nediferencirana u području informatike i komunikologije ili kroz izborne predmete više praktički usmjerena u specifična područja informatike i komunikologije. Uz obvezne predmete koji obuhvaćaju osnovna područja informatike i komunikologije, studenti mogu izabrati različite izborne predmete i time kreirati individualizirani kurikulum.

Uvjet za pristupanje obrani diplomskog ispita su položeni svi ispiti s diplomskog studija informatike i komunikologije.

Mogućnosti zapošljavanja po završetku studija

Stečena znanja i okončanje diplomskog studija psihologije omogućuju zapošljavanje u različitim sferama ljudskog djelovanja:

  • u analitičkome praćenju procesa razvitka društvenih institucija (obitelj, religija, privreda, podjela rada, obrazovanje, udruge i dr.) i političkih institucija (političke stranke, državna uprava i njezini različiti segmenti, i dr.) te profesionalnih organizacija (sindikati, itd.)
  • na brojnim radnim mjestima kroz znanstvena istraživanja i analitičke poslove kako u znanstvenim tako i u drugim istraživačkim – javnim i privatnim – institutima, i u drugim društvenim, političkim (stranačkim, općinskim, županijskim/kantonalnim entitetskim i državnim) i profesionalnim (sindikalnim) organizacijama
  • na fakultetima kao predavačima, u školama itd.
Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studija

Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studijskog programa

Po završetku diplomskog (master) studijskog programa sociologije i politologije, stječe se zvanje magistra sociologije i politologije (mag.) i stručni naziv magistar/magistra (master) sociologije i politologije, s naznakom smjera.

STUDIJSKI PROGRAM DIPLOMSKOG STUDIJA SOCIOLOGIJE I POLITOLOGIJE – preuzmi

Kontakti

SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA

tel: +387 (36) 650 – 355

e-mail: info@hercegovina.edu.ba

FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA

tel: + 387 (36) 651 – 828 (Bijakovići)

tel: + 387 (36) 841 – 007 (Mostar)

e-mail: fdzmb@hercegovina.edu.ba

BROJ BANKOVNOG RAČUNA (UniCredit banka) 
Za uplate u BiH
3381202253753787(uplate u KM)
 
Za uplate iz inozemstva:

IBAN: BA393381204853754106 (uplate u KN ili EUR)

SWIFT: UNCRBA22

FAKULTET MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE

tel: + 387 (36) 841 – 007

e-mail: fmod@hercegovina.edu.ba

Broj bankovnog računa: 5550000016281468 (Nova banka)

Vijesti sa studija i nastave:

Obavijest o neradnom danu

Obavijest o neradnom danu

Povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine, četvrtak 25.11.2021. godine je neradni dan na Sveučilištu Hercegovina.
Online panel diskusija: Muškarci protiv rodno zasnovanog nasilja

Online panel diskusija: Muškarci protiv rodno zasnovanog nasilja

TPO fondacija će, u okviru projekta UNIGEM, u četvrtak 25.11.2021 u 16:00 sati organizirati online panel diskusiju na temu “MUŠKARCI PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA”.  Link: https://us06web.zoom.us/j/84194927162?pwd=dHBHbGg2TkQzdGJWVDVZcGVEem5ZUT09
Okrugli stol „Reforma visokog obrazovanja – utjecaj na priznavanje i mobilnost“

Okrugli stol „Reforma visokog obrazovanja – utjecaj na priznavanje i mobilnost“

Okrugli stol na temu Reforma visokog obrazovanja – utjecaj na priznavanje i mobilnost, u organizaciji Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja (CIP) održat će se 24.11.2021. u hotelu Mepas. Prezentaciju na temu “Na pola puta – jesu li reforme prioriteta omogućile kvalitetnije priznavanje i mobilnost?” održat će mr. sc. Marko-Antonio Brkić, Sveučilište “Hercegovina” Dnevni red preuzmite OVDJE

Reklama:

Imate Pitanja ?

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.