PREDDIPLOMSKI STUDIJ SOCIJALNE PEDAGOGIJE, SMJER SOCIJALNA PEDAGOGIJA S DEFEKTOLOGIJOM

NAZIV KOLEGIJA
P
S
V
ECTS
STATUS
ŠIFRA PREDMETA

I. SEMESTAR

Uvod u odgojne znanosti
1
1
2
5
Zajednički
Osnove pedagogije
1
1
2
5
Obvezni
Osnove psihologije
1
1
2
5
Obvezni
Jezična kultura i izražavanje
1
1
2
5
Zajednički
Osnove engleskog jezika – lekt. vj.
1
1
2
5
Zajednički
Izborni kolegij (student bira s liste A1 – zimski semestar)
1
1
2
5
Izborni

II. SEMESTAR

Osnove edukacije i rehabilitacije
1
1
2
5
Obvezni
Učenje i viši kognitivni procesi
1
1
2
5
Obvezni
Akademsko pisanje
1
1
2
5
Zajednički
Engleski jezik struke – lekt.vj.
1
1
2
5
Zajednički
Osnove sociologije
1
1
2
5
Zajednički
Pedagogijski praktikum
0
0
3
5
Obvezni

III. SEMESTAR

Socijalna pedagogija
1
1
2
5
Zajednički
Osnove informatike
1
1
2
5
Zajednički
Obiteljska pedagogija
1
1
2
5
Obvezni
Rani edukacijsko-rehabilitacijski tretman
1
1
2
5
Obvezni
Izborni kolegij (student bira s liste B1 – zimski semestar)
1
1
2
5
Izborni
Izborni kolegij (student bira s liste B1 – zimski semestar)
1
1
2
5
Izborni

IV. SEMESTAR

Osnove metodologije i statistike
1
1
2
5
Obvezni
Osnove razvojne psihologije
1
1
2
5
Obvezni
Osnove kaznenog prava
1
1
2
5
Obvezni
Izborni kolegij (student bira s liste B2 – ljetni semestar)
1
1
2
5
Izborni
Izborni kolegij (student bira s liste B2 – ljetni semestar)
1
1
2
5
Izborni
Praktikum socijalne pedagogije
0
0
3
5
Izborni

V. SEMESTAR

Socijalno-pedagoške osnove poremećaja u ponašanju
1
1
2
5
Obvezni
Maloljetnička delikvencija
1
1
2
5
Obvezni
Osnove socijalne psihologije
1
1
2
5
Obvezni
Izborni kolegij (student bira s liste C1 – zimski semestar)
1
1
2
5
Izborni
Izborni kolegij (student bira s liste C1 – zimski semestar)
1
1
2
5
Izborni
Izborni kolegij (student bira s liste C1 – zimski semestar)
1
1
2
5
Izborni

VI. SEMESTAR

Izborni kolegij (student bira s liste C2 – ljetni semestar)
1
1
2
5
Izborni
Praktikum iz razvoja preventivnih programa
0
0
3
5
Obvezni
Završni rad
0
15
0
20
Mentorstvo
Kontakti

SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA

tel: +387 (36) 650 – 355

e-mail: info@hercegovina.edu.ba

FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA

tel: + 387 (36) 651 – 828 (Bijakovići)

tel: + 387 (36) 841 – 007 (Mostar)

e-mail: fdzmb@hercegovina.edu.ba

BROJ BANKOVNOG RAČUNA (UniCredit banka) 
Za uplate u BiH
3381202253753787(uplate u KM)
 
Za uplate iz inozemstva:

IBAN: BA393381204853754106 (uplate u KN ili EUR)

SWIFT: UNCRBA22

FAKULTET MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE

tel: + 387 (36) 841 – 007

e-mail: fmod@hercegovina.edu.ba

Broj bankovnog računa: 5550000016281468 (Nova banka)

LISTA IZBORNIH KOLEGIJA:

A1 - Lista:

 • Tjelesna i zdravstvena kultura
 • Osnove kineziologije
 • Eksterni izborni kolegij

A2 - Lista:

B1 - Lista:

 • Izabrane teme iz statistike
 • Izabrane teme iz neekspermientalne metodologije
 • Izabrane teme iz eksperimentalne metodologije
 • Eksterni izborni kolegij

B2 - Lista:

 • Pedagogija djece s teškoćama u razvoju
 • Specifične teškoće učenja
 • Osnove specijalne pedagogije
 • Povijest pedagogije i školstva

C1 - Lista:

 • Ekološka pedagogija
 • Nagrade i kazne u odgoju
 • Psihologija ličnosti

C2 - Lista:

 • Menadžment u obrazovanju
 • Savjetodavni odgojni rad
 • Profesionalna orijentacija

Vijesti sa studija i nastave:

Projekt GROWTH za "Zeleno sveučilište"

U sklopu projekta “GROWTH”, koji za cilj ima poboljšanje okolišnih standarda i “zelenih politika” na sveučilištima u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, djelatnici Sveučilišta Hercegovina boravili su u Slovačkoj i u Njemačkoj. Ovaj projekt, u sklopu programa “Erasmus+”, trebao bi omogućiti da se Sveučilište Hercegovina u skoroj budćnosti standardizira i certificira kao “green university”. U Slovačkoj smo posjetili Pol’nohospodarsku univerzu u Nitri, a u Njemačkoj Hochschule Weihenstephan-Triesdorf u Bavarskoj. Bogata iskustva, nova parnterstva i sjajno vrijeme provedeno s domaćinima i drugim partnerima u projektu. Koordinator projekta je Univerzitet Bijeljina.
Obavijest o neradnim danima

Obavijest o neradnim danima

Sukladno Akademskom kalendaru Sveučilišta, povodom nadolazećih blagdana, 1. i 2. studenog 2023. godine neradni su dani na Sveučilištu Hercegovina.
Radni seminar za nastavno osoblje Sveučilišta Hercegovina

Radni seminar za nastavno osoblje Sveučilišta Hercegovina

U subotu, 14. listopada 2023. godine u prostorijama Fakulteta društvenih znanosti dr. Milenka Brkića održan je radni seminar za nastavno osoblje Sveučilišta Hercegovina. Nastavno osoblje upoznato je s UNIGEM Izvješćem o obukama nastavnog osoblja na partnerskim univerzitetima/sveučilištima u prvom kvartalu 2023. godine a pružen je i osvrt na dosadašnje provedene aktivnosti u cilju prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju. Projekt “Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje” (UNIGEM) čiju implementaciju koordinira TPO fondacija, financijski podržava Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva, a provodi se u partnerstvu sa 19 univerziteta/sveučilišta u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori, među kojima je i Sveučilište Hercegovina.

Reklama:

Imate Pitanja ?

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.