PREDDIPLOMSKI STUDIJ SOCIJALNE PEDAGOGIJE, SMJER SOCIJALNA PEDAGOGIJA S DEFEKTOLOGIJOM

NAZIV KOLEGIJA
P
S
V
ECTS
STATUS
ŠIFRA PREDMETA

I. SEMESTAR

Uvod u odgojne znanosti
1
1
2
5
Zajednički
Osnove pedagogije
1
1
2
5
Obvezni
Osnove psihologije
1
1
2
5
Obvezni
Jezična kultura i izražavanje
1
1
2
5
Zajednički
Osnove engleskog jezika – lekt. vj.
1
1
2
5
Zajednički
Izborni kolegij (student bira s liste A1 – zimski semestar)
1
1
2
5
Izborni

II. SEMESTAR

Osnove edukacije i rehabilitacije
1
1
2
5
Obvezni
Učenje i viši kognitivni procesi
1
1
2
5
Obvezni
Akademsko pisanje
1
1
2
5
Zajednički
Engleski jezik struke – lekt.vj.
1
1
2
5
Zajednički
Osnove sociologije
1
1
2
5
Zajednički
Pedagogijski praktikum
0
0
3
5
Obvezni

III. SEMESTAR

Socijalna pedagogija
1
1
2
5
Zajednički
Osnove informatike
1
1
2
5
Zajednički
Obiteljska pedagogija
1
1
2
5
Obvezni
Rani edukacijsko-rehabilitacijski tretman
1
1
2
5
Obvezni
Izborni kolegij (student bira s liste B1 – zimski semestar)
1
1
2
5
Izborni
Izborni kolegij (student bira s liste B1 – zimski semestar)
1
1
2
5
Izborni

IV. SEMESTAR

Osnove metodologije i statistike
1
1
2
5
Obvezni
Osnove razvojne psihologije
1
1
2
5
Obvezni
Osnove kaznenog prava
1
1
2
5
Obvezni
Izborni kolegij (student bira s liste B2 – ljetni semestar)
1
1
2
5
Izborni
Izborni kolegij (student bira s liste B2 – ljetni semestar)
1
1
2
5
Izborni
Praktikum socijalne pedagogije
0
0
3
5
Izborni

V. SEMESTAR

Socijalno-pedagoške osnove poremećaja u ponašanju
1
1
2
5
Obvezni
Maloljetnička delikvencija
1
1
2
5
Obvezni
Osnove socijalne psihologije
1
1
2
5
Obvezni
Izborni kolegij (student bira s liste C1 – zimski semestar)
1
1
2
5
Izborni
Izborni kolegij (student bira s liste C1 – zimski semestar)
1
1
2
5
Izborni
Izborni kolegij (student bira s liste C1 – zimski semestar)
1
1
2
5
Izborni

VI. SEMESTAR

Izborni kolegij (student bira s liste C2 – ljetni semestar)
1
1
2
5
Izborni
Praktikum iz razvoja preventivnih programa
0
0
3
5
Obvezni
Završni rad
0
15
0
20
Mentorstvo
Kontakti

SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA

tel: +387 (36) 650 – 355

e-mail: info@hercegovina.edu.ba

FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA

tel: + 387 (36) 651 – 828 (Bijakovići)

tel: + 387 (36) 841 – 007 (Mostar)

e-mail: fdzmb@hercegovina.edu.ba

BROJ BANKOVNOG RAČUNA (UniCredit banka) 
Za uplate u BiH
3381202253753787(uplate u KM)
 
Za uplate iz inozemstva:

IBAN: BA393381204853754106 (uplate u KN ili EUR)

SWIFT: UNCRBA22

FAKULTET MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE

tel: + 387 (36) 841 – 007

e-mail: fmod@hercegovina.edu.ba

Broj bankovnog računa: 5550000016281468 (Nova banka)

LISTA IZBORNIH KOLEGIJA:

A1 - Lista:

 • Tjelesna i zdravstvena kultura
 • Osnove kineziologije
 • Eksterni izborni kolegij

A2 - Lista:

B1 - Lista:

 • Izabrane teme iz statistike
 • Izabrane teme iz neekspermientalne metodologije
 • Izabrane teme iz eksperimentalne metodologije
 • Eksterni izborni kolegij

B2 - Lista:

 • Pedagogija djece s teškoćama u razvoju
 • Specifične teškoće učenja
 • Osnove specijalne pedagogije
 • Povijest pedagogije i školstva

C1 - Lista:

 • Ekološka pedagogija
 • Nagrade i kazne u odgoju
 • Psihologija ličnosti

C2 - Lista:

 • Menadžment u obrazovanju
 • Savjetodavni odgojni rad
 • Profesionalna orijentacija

Vijesti sa studija i nastave:

Poziv na znanstveni kolokvij "Očima djeteta"

Poziv na znanstveni kolokvij "Očima djeteta"

Sveučilište Hercegovina organizira znanstveni kolokvij s međunarodnim sudjelovanjem “Očima djeteta”. Tema ovogodišnjeg kolokvija je: Izazovi obitelji u suvremenom svijetu – Pravo na obitelj ili prava obitelji. Pozvani predavači su: dr.sc. Elmedin Muratbegović, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu; dr.sc. Karolina Tadić-Lesko, docentica iz Centra za socijalni rad Grada Mostara, te Ivan Belaj, mag.iur., viši predavač Veleučilišta “Lavoslav Ružička” u Vukovaru. Cilj Znanstvenog kolokvija je prezentiranje dosadašnjih iskustava stručnjaka i znanstvenih radnika, efikasnih rješenja, pogleda i pristupa u vezi s temom skupa, kao i rezultati istraživanja čija praktična upotreba može unaprijediti funkcionalnost današnje obitelji u suvremenom svijetu. Program kolokvija je multidisciplinaran, te se pozivaju autori iz raznih znanstvenih područja da daju svoj doprinos osvjetljavanju ovog društvenog problema, kao i svoje stavove i…
Obavijest o neradnom danu

Obavijest o neradnom danu

Sukladno akademskom kalendaru, povodom blagdana Tijelova, četvrtak 16.6.2022. je neradni dan na Sveučilištu.
Natječaj za upis studenata 2022./23.

Natječaj za upis studenata 2022./23.

Temeljem članka 80. Zakona o visokom obrazovanju u HNŽ/K, i članka 93. Statuta i Odluke o upisu studenata u ak. 2022/23. godinu Senata Sveučilišta Hercegovina, na koju je nadležno Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNK/Ž dalo suglasnost, Senat Sveučilišta Hercegovina raspisuje NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA u akademskoj 2022/23. godini Uvjeti i kriteriji upisa na studij Pravo sudjelovanja na Natječaju, pod jednakim uvjetima, imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani. Pristupnici koji nisu završili školovanje u Bosni i Hercegovini, imaju pravo sudjelovati na Natječaju i prije izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije, ali su dužni dostaviti dokaz o započetome procesu priznavanja ili nostrifikacije svjedodžbe ili diplome. Uz prijavnicu za upis (koja se može preuzeti u studentskoj referadi ili na internetskoj stranici…

Reklama:

Imate Pitanja ?

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.