ŠKOLARINA I TROŠKOVI

Akademska godina 2022./23.

INFORMACIJA O TROŠKOVIMA PLAĆANJA STUDIJA U AK. 2022/23. GODINI

Upis na I. ciklus studija  Psihologije, Defektologije, Međunarodnih odnosa i diplomacije, Prava s međunarodnim odnosima, mogućnosti plaćanja:

 1. DIO    (OBAVEZAN) KANDIDAT PLAĆA:

  1. 100 KM (51 EUR) upisnine (uz prijavu na natječaj za upis) 

  2. 1.000 KM (510 EUR) prva rata školarine, najkasnije do 24. 9. 2022.

 1. DIO    (OBAVEZAN) KANDIDAT PLAĆA ALI BIRA:

  1. Plaćanje ostatka školarine u 2 rate po:

   1. 1.300 KM (665 EUR) i to prva do 15. 12. 2022, a druga do 15. 3. 2023.

  2. Plaćanje ostatka školarine u 3 rate po:

   1. 867 KM (443 EUR) i to prva do 15. 12. 2022, druga do 15. 3. 2023., treća do 15. 6. 2023.

  3. Plaćanje ostatka školarine u 12 rata po:

   1. 217 KM (110 EUR) svaki mjesec do 15. u mjesecu,

 1. DIO    SAMO ZA KANDIDATE KOJI SU VEĆ STUDIRALI 

  1. Plaća troškove priznavanja prema Rješenju o akademskom priznavanju i Ugovoru u studiranju

NAPOMENA: Ako se kandidat opredijeli uplatiti sve troškove odjednom, može koristiti olakšicu za jednokratno plaćanje u iznosu smanjenom za 10%, i u tom slučaju plaća samo sljedeće:

100 KM (51 EUR) upisnine (uz prijavu na natječaj za upis) +

3.240 KM (1.656 EUR) ukupna školarina, umanjena za 10%, uplata najkasnije do 24. 9. 2022.

Ušteda: 360 KM (185 EUR)

INFORMACIJA O TROŠKOVIMA PLAĆANJA STUDIJA U AK. 2022/23. GODINI

Upis na I. ciklus studija Predškolskog odgoja, Razredne nastave, Pedagogije, Socijalne pedagogije, Sociologije i politologije, Informatike i komunikologije, Menadžmenta i javne uprave, Turizma, Ekologije i zaštite okoliša, mogućnosti plaćanja:

 1. DIO    (OBAVEZAN) KANDIDAT PLAĆA:

  1. 100 KM (51 EUR) upisnine (uz prijavu na natječaj za upis) 

  2. 1.000 KM (510 EUR) prva rata školarine, najkasnije do 24. 9. 2022.

 1. DIO    (OBAVEZAN) KANDIDAT PLAĆA ALI BIRA:

  1. Plaćanje ostatka školarine u 2 rate po:

   1. 1.000 KM (510 EUR) i to prva do 15. 12. 2022, a druga do 15. 3. 2023.

  2. Plaćanje ostatka školarine u 3 rate po:

   1. 667 KM (341 EUR) i to prva do 15. 12. 2022, druga do 15. 3. 2023., treća do 15. 6. 2023.

  3. Plaćanje ostatka školarine u 12 rata po:

   1. 167 KM (85 EUR) svaki mjesec do 15. u mjesecu,

 1. DIO    SAMO ZA KANDIDATE KOJI SU VEĆ STUDIRALI 

  1. Plaća troškove priznavanja prema Rješenju o akademskom priznavanju i Ugovoru u studiranju

NAPOMENA: Ako se kandidat opredijeli uplatiti sve troškove odjednom, može koristiti olakšicu za jednokratno plaćanje u iznosu smanjenom za 10%, i u tom slučaju plaća samo sljedeće:

100 KM (51 EUR) upisnine (uz prijavu na natječaj za upis)  +

2.700 KM (1.380 EUR) ukupna školarina, umanjena za 10%, uplata najkasnije do 24. 9. 2022.

Ušteda: 300 KM (153 EUR)

INFORMACIJA O TROŠKOVIMA PLAĆANJA STUDIJA U AK. 2022/23. GODINI

Upis na II. ciklus studija  SVI STUDIJI , mogućnosti plaćanja:

 1. DIO    (OBAVEZAN) KANDIDAT PLAĆA:

  1. 100 KM (51 EUR) upisnine (uz prijavu na natječaj za upis) 

  2. 1.000 KM (510 EUR) prva rata školarine, najkasnije do 24. 9. 2022.

 1. DIO    (OBAVEZAN) KANDIDAT PLAĆA ALI BIRA:

  1. Plaćanje ostatka školarine u 2 rate po:

   1. 1.700 KM (870 EUR) i to prva do 15. 12. 2022, a druga do 15. 3. 2023.

  2. Plaćanje ostatka školarine u 3 rate po:

   1. 1.133 KM (580 EUR) i to prva do 15. 12. 2022, druga do 15. 3. 2023., treća do 15. 6. 2023.

  3. Plaćanje ostatka školarine u 12 rata po:

   1. 283 KM (145 EUR) svaki mjesec do 15. u mjesecu,

 1. DIO    SAMO ZA KANDIDATE KOJI SU VEĆ STUDIRALI 

  1. Plaća troškove priznavanja prema Rješenju o akademskom priznavanju i Ugovoru u studiranju

NAPOMENA: Ako se kandidat opredijeli uplatiti sve troškove odjednom, može koristiti olakšicu za jednokratno plaćanje u iznosu smanjenom za 10%, i u tom slučaju plaća samo sljedeće:

100 KM (51 EUR) upisnine (uz prijavu na natječaj za upis) + 

3.960 KM (2.025 EUR) ukupna školarina, umanjena za 10%, uplata najkasnije do 24. 9. 2022.

Ušteda: 440 KM (225 EUR)

INFORMACIJA O TROŠKOVIMA PLAĆANJA STUDIJA U AK. 2022/23. GODINI

Upis na III. ciklus studija SVI STUDIJI, mogućnosti plaćanja:

 1. DIO    (OBAVEZAN) KANDIDAT PLAĆA:

  1. 100 KM (51 EUR) upisnine (uz prijavu na natječaj za upis) 

  2. 1.000 KM (510 EUR) prva rata školarine, najkasnije do 24. 9. 2022.

 1. DIO    (OBAVEZAN) KANDIDAT PLAĆA ALI BIRA:

  1. Plaćanje ostatka školarine u 2 rate po:

   1. 2.500 KM (1.278 EUR) i to prva do 15. 12. 2022, a druga do 15. 3. 2023.

  2. Plaćanje ostatka školarine u 3 rate po:

   1. 1.667 KM (852 EUR) i to prva do 15. 12. 2022, druga do 15. 3. 2023., treća do 15. 6. 2023.

  3. Plaćanje ostatka školarine u 12 rata po:

   1. 417 KM (213 EUR) svaki mjesec do 15. u mjesecu,

 1. DIO    SAMO ZA KANDIDATE KOJI SU VEĆ STUDIRALI 

  1. Plaća troškove priznavanja prema Rješenju o akademskom priznavanju i Ugovoru u studiranju

NAPOMENA: Ako se kandidat opredijeli uplatiti sve troškove odjednom, može koristiti olakšicu za jednokratno plaćanje u iznosu smanjenom za 10%, i u tom slučaju plaća samo sljedeće:

100 KM (51 EUR) upisnine (uz prijavu na natječaj za upis) +

5.400 KM (2.760 EUR) ukupna školarina, umanjena za 10%, uplata najkasnije do 24. 9. 2022.

Ušteda: 600 KM (307 EUR)

Prvi dio je obavezan, i isti je za sve studente, bez obzira na ciklus ili vrstu studija,

Drugi dio je obavezan, ali student bira od ponuđenih načina plaćanja,

Treći dio se odnosi samo na studente koji su pokrenuli postupak akademskog priznavanja prethodnih postignuća na drugim visokoškolskim ustanovama.

INFORMATION ON THE COST OF STUDY PAYMENTS IN AK. 2022/23. YEARS

Total yearly tuition and costs:    7.100 KM ( 3.630 EUR)

Enrollment in the undergraduate studies in ECONOMIC DIPLOMACY, payment options:

PART 1 (OBLIGATORY) CANDIDATE PAYS:

i. 100 KM (51 EUR) registration fee (along the enrolment application)

ii. 1,000 KM (510 EUR) fix first instalment of yearly tuition, no later than September 24, 2022.

PART 2 (OBLIGATORY) CANDIDATE PAYS / CHOOSES:

a. Payment of the remaining yearly tuition in 2 instalments:

i. 3.000 KM (1.533 EUR), the first until 15 December 2022, and the second until 15 March 2023.

b. Payment of the remaining yearly tuition in 3 instalments:

i. 2.000 KM (1.022 EUR), the first until 15 December 2022, the second until 15 March 2023, the third until 15 June 2023.

c. Payment of the remaining yearly tuition in 12 instalments:

i. 500 KM (255 EUR) every month, until the 15th of the month,

PART 3 (ONLY FOR CANDIDATES WHO HAVE ALREADY STUDYED):

a. Candidate pays the costs according to the Decision on Academic Recognition and the Study Agreement, if he/she had already studied and achieved qualification/learning outcomes or periods of study at some other institution.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akademska godina 2021./22.

Ostale troškove (akademsko priznavanje i slično) studenti plaćaju tijekom studija, na temelju odluke Upravnog vijeća Sveučilišta.

Primjerice, ako osoba u 2021/22. ak. godini upiše studij Menadžmenta na prvom ciklusu studija, njegova školarina po semestru iznosi 1.250 KM, što za cijelu akademsku godinu iznosi 2.600 KM. Ukoliko se odluči za plaćanje u 4 rate, onda treba uplatiti 625 KM četiri puta godišnje, a ako se opredijeli za plaćanje u 12 rata, onda treba uplatiti 208 KM mjesečno.

III. ciklus studija – diplomski (master) studij

Svi ostali troškovi definirani su Odlukom Upravnog vijeća SVEUČILIŠTA HERCEGOVINA o visini troškova usluga.

Školarina na poslijediplomskim/doktorskim studijima iznosi 2.500,00 KM po semestru

Podaci za uplatu

Studenti FDZMB – uplate iz BIH:
Kao primatelja navesti: Sveučilište Hercegovina
Broj bankovnog računa: 3381202253753787 (UniCredit banka)
Za uplate iz inozemstva:
Kao primatelja navesti: Sveučilište Hercegovina
SWIFT: UNCRBA22
IBAN: BA393381204853754106 (Uplate vršiti isključivo u EUR ili KN)
Studenti FMOD – uplate iz BIH:
Kao primatelja navesti: Sveučilište Hercegovina
Broj bankovnog računa:
 5550000016281468
Za uplate iz inozemstva:
Kao primatelja navesti: Sveučilište Hercegovina
SWIFT: NOBIBA22
IBAN: BA395550000016281759
 
Školarinu možete plaćati putem naše stranice bez provizije:

                               E- PLAĆANJE

Kontakti

SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA

tel: +387 (36) 650 – 355

e-mail: info@hercegovina.edu.ba

FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA

tel: + 387 (36) 651 – 828 (Bijakovići)

tel: + 387 (36) 841 – 007 (Mostar)

e-mail: fdzmb@hercegovina.edu.ba

BROJ BANKOVNOG RAČUNA (UniCredit banka) 
Za uplate u BiH
3381202253753787(uplate u KM)
 
Za uplate iz inozemstva:

IBAN: BA393381204853754106 (uplate u KN ili EUR)

SWIFT: UNCRBA22

FAKULTET MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE

tel: + 387 (36) 841 – 007

e-mail: fmod@hercegovina.edu.ba

Broj bankovnog računa: 5550000016281468 (Nova banka)

Vijesti sa studija i nastave:

POSLUŠAJTE RADIJSKU EMISIJU U SURADNJI BH RADIJA1 I SVEUČILIŠTA HERCEGOVINA

Emisija o temi znanstvenog kolokvija “Očima djeteta” o inkluziji na javnom servisu BH radio 1: Sveučilište Hercegovina predstavlja javnosti rezultat suradnje s javnim servisom (BH radio 1) u Bosni i Hercegovini – emisija MEĐU NAMA – O NAMA Emisija je posvećena temi “Izazovi inkluzije u Bosni i Hercegovini”, a realizirana je uz znanstveni kolokvij Sveučilišta Hercegovina ”Očima djeteta” (urednica emisije Mirela Huković – Hodžić). Poslušajte:  Kliknite ovdje i poslušajte emisiju
MOBILNOST: Natječaj za izbor nastavnog osoblja

MOBILNOST: Natječaj za izbor nastavnog osoblja

Sveučilište Hercegovina objavljuje Interni natječaj za izbor nastavnog osoblja kojem će dodijeliti bespovratnu financijsku potporu za odlazak na kombiniranu mobilnost u svrhu podučavanja – održavanja predavanja (STA) i osposobljavanja na partnerskoj visokoškolskoj ustanovi Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, u Hrvatskoj, s kojom Sveučilište Hercegovina ima potpisan Inter-institucijski sporazum u okviru programa Erasmus+ projekt 2023-1-HR01-KA171-HED-000132207. Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince između programskih i partnerskih zemalja. Tekst natječaja: PREUZMITE OVDJE
Natječaj za upis studenata u ak. 2023./24. godini

Natječaj za upis studenata u ak. 2023./24. godini

Temeljem članka 80. Zakona o visokom obrazovanju u HNŽ/K, članka 93. Statuta i Odluke o upisu studenata u ak. 2023/24. godinu Senata Sveučilišta Hercegovina, na koju je nadležno Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNK/Ž dalo suglasnost, Senat Sveučilišta Hercegovina raspisuje NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA u akademskoj 2023/24. godini Uvjeti i kriteriji upisa na studijPravo sudjelovanja na Natječaju, pod jednakim uvjetima, imaju državljaniBosne i Hercegovine i strani državljani. Pristupnici koji nisu završili školovanjeu Bosni i Hercegovini, imaju pravo sudjelovati na Natječaju i prije izvršenenostrifikacije, odnosno ekvivalencije, ali su dužni dostaviti dokaz o započetomprocesu priznavanja ili nostrifikacije svjedodžbe ili diplome.Uz prijavnicu za upis (koja se može preuzeti u studentskoj referadi ili nainternetskoj stranici Sveučilišta) potrebno je dostaviti: Kratki životopis, Rodni list…

Reklama: