Senat

Statut Sveučilišta o senatu navodi sljedeće:

Senat je najviše akademsko tijelo na Sveučilištu.

  • Senat je izborno stručno tijelo Sveučilišta kojim se osigurava zastupljenost svih znanstveno-nastavnih, odnosno umjetničko-nastavnih i ostalih sastavnica Sveučilišta, predstavnika studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija, različitih područja znanosti i umjetnosti, predstavnika nastavnih i suradničkih zvanja te predstavnika ostalih zaposlenika (nenastavnih zanimanja).

    Rektori i prorektori Sveučilišta i dekani ustrojbenih jedinica postaju članovi Senata izborom na dužnost. Prestankom dužnosti rektora, prorektorima i dekanima prestaje članstvo u Senatu Sveučilišta. Predstavnik nastavnika i suradnika ustrojbenih jedinica u Senat Sveučilišta bira i opoziva znanstveno nastavno vijeće fakulteta. Predstavnika Rektorata bira i opoziva Rektor, svojom odlukom. Predstavnike studenata bira i opoziva predstavničko tijelo studenata s ustrojbene jedinice s koje student dolazi.

 

 

 

Članovi Senata Sveučilišta Hercegovina su:

Dr. sc. Ivica Radovanović, red. prof.

REKTOR

Dr. sc. Edin Mujkanović, izv. prof.

prorektor za znanost

Dr. sc. Edin Mujkanović, izv. prof.

v.d. prorektora za međunarodnu suradnju

Dr. sc. Radenko Udovičić, doc.

dekan FDZMB

Dr. sc. Gordan Radić, izv. prof.

dekan FMOD

Ddr. sc. Milenko Kundačina, prof. emer.

nastavnik FDZMB

Dr. sc. Jasna Bogdanović Čurić, izv. prof.

nastavnik FDZMB

Dr. sc. Jelena Brkić Šmigoc, doc.

nastavnik FDZMB

Dr. sc. Stanislav Nakić, izv. prof.

nastavnik FMOD

Mr. sc. Jelena Kuzman Katica, viša asist.

suradnica FDZMB

Ana Luburic, mag., asist.,

suradnica FMOD

Dragana Jerković, dipl. iur.

glavna tajnica, predstavnica Rektorata i Zajedničkih službi

Katarina Lasić, mag.

studentica trećeg ciklusa

Manuela Elez, mag.

studentica drugog ciklusa

Anja Marija Došlo

studentica prvog ciklusa

Tajnica Senata:

Marijana Radić, dipl. iur.

pravnica@hercegovina.edu.ba

Vijesti sa studija i nastave:

Procjena i tretman kroz igru - webinar , 6.6.2020.

Procjena i tretman kroz igru - webinar , 6.6.2020.

CIERI- Centar za istraživanja, edukaciju, razvoj i izobrazbu u suradnji sa Marijom Končar,mag.defektolog ( autorica bloga “Pitajte defektologa”) Vas sa zadovoljstvom poziva na webinar pod nazivom PROCJENA I TRETMAN KROZ IGRU. Webinar je namjenjen studentima, diplomiranim defektolozima, logopedima, pedagozima, odgajteljima i svima koji rade s djecom, pogotovo onima koji prakticiraju induvidalni rad. Studije često nedovoljno daju praktičnog znanja, a sama praksa zna da biti nevjerodostojna s praktičnim savjetima o budućem radu. Sadržaj webinara:1. Kako započeti procjenu i na osnovu procjene napisati plan aktivnosti?2. Koji su instrumenti procjene potrebi za praćenje igre? 3. Kako uspostaviti komunikaciju s djetetom i s roditeljima? Predavač: Marija Končar, defektolog Mjesto održavanja webinara: Zoom platforma ( link za webinar dobijete na svoju e-mail adresu 30 min…
Asocijacija rektora privatnih Univerziteta zalaže se za ravnopravnost i transparentnost u sustavu visokog obrazovanja u BiH.

Asocijacija rektora privatnih Univerziteta zalaže se za ravnopravnost i transparentnost u sustavu visokog obrazovanja u BiH.

Asocijacija rektora privatnih sveučilišta/univerziteta u Bosni i Hercegovini održala je online sjednicu u petak, 8. 5. 2020., kojoj je predsjedavao prof. dr. Mirko Puljić, predsjednik Asocijacije i rektor Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“ u Travniku. Na sjednici su razmijenjena pozitivna iskustva o prilagodbi svih članica Asocijacije limitiranim okolnostima izazvanih pandemijom  i uspješnim nastavkom organizacije rada. Posebno je istaknuta uspješnost neovisnih univerziteta članica Asocijacije u organizaciji nastavnog procesa kroz nastavu na daljinu, opremanje potrebnim tehničkim i informatičkim sustavima kao i pozitivna reakcija studenata na brzu i kvalitetnu prilagodbu. Naglašeno je da je od ključne važnosti poštivanje slobode univerziteta u inoviranju načina za stjecanje visokog obrazovanja i autonomije svih visokoškolskih ustanova u izvođenju i unaprjeđivanju nastavnog procesa. Rektori univerziteta članica Asocijacije raspravljali su u mogućnostima unaprjeđenja suradnje s Agencijom…
Održan online sastanak sa studentima doktorskih studija

Održan online sastanak sa studentima doktorskih studija

U subotu 9. 5. 2020. održane su  online konzultacije sa studentima doktorskih studija. Konzultacije su vodili prof. emer. ddr. .Milenko Kundačina i Katarina Lasić, mag. stručna suradnica za poslijediplomske studije. Studenti su dobili informacije o tijeku studija i  mogućnosti polaganja ispita u narednom periodu i podržali ovakav oblik komunikacije s prijedlozima da se s online nastavom nastavi i u normalnim okolnostima. Iz predloženog na samim konzultacijama, već je dogovoreno predavanje za studente doktorskih studija za subotu  16. 5. 2020.

Reklama:

Imate Pitanja ?

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.