DIPLOMSKI STUDIJ RAZREDNE NASTAVE, SMJER RAZREDNA NASTAVA

NAZIV KOLEGIJA
P
S
V
ECTS
STATUS
ŠIFRA PREDMETA

I. SEMESTAR

Suvremena pedagogijska dostignuća
1
1
2
5
Zajednički
Metodika odgojnog rada
1
1
2
5
Obvezni
Specijalna pedagogija
1
1
2
5
Zajednički
Akademske vještine
1
1
2
5
Zajednički
Izborni kolegij (student bira s liste A1)
1
1
2
5
Izborni
Izborni kolegij (student bira s liste A1)
1
1
2
5
Izborni

II. SEMESTAR

Djeca s teškoćama u razvoju
1
1
2
5
Obvezni
Metodika hrvatskog jezika
1
1
2
5
Obvezni
Metodika matematike i matematičkih pojmova
1
1
2
5
Obvezni
Metodika prirode i društva
1
1
2
5
Obvezni
Suvremena dostignuća u učenju i nastavi
1
1
2
5
Obvezni
Metodički praktikum
0
0
3
5
Obvezni

III. SEMESTAR

Metodologija znanstvenih istraživanja sa statistikom
1
1
2
5
Zajednički
Likovni kultura s metodikom
1
1
2
5
Obvezni
Glazbeni kultura s metodikom
1
1
2
5
Obvezni
Izborni kolegij (student bira s liste A2)
1
1
2
5
Izborni
Izborni kolegij (student bira s liste A2)
1
1
2
5
Izborni
Izborni kolegij (student bira s liste A2)
1
1
2
5
Izborni

IV. SEMESTAR

Metodika tjelesne i zdravstvene kulture
1
1
2
5
Obvezni
Završni praktikum školske ustanove
0
0
3
5
Obvezni
Diplomski/magistarski rad
0
15
0
20
Mentorstvo
Kontakti

SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA

tel: +387 (36) 650 – 355

e-mail: info@hercegovina.edu.ba

FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA

tel: + 387 (36) 651 – 828 (Bijakovići)

tel: + 387 (36) 841 – 007 (Mostar)

e-mail: fdzmb@hercegovina.edu.ba

Broj bankovnog računa: 3381202253753787 (UniCredit banka)

SWIFT: UNCRBA22

IBAN: BA39 3381 3048 1239 1458

FAKULTET MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE

tel: + 387 (36) 327 – 808

e-mail: fmod@hercegovina.edu.ba

Broj bankovnog računa: 5550000016281468 (Nova banka)

LISTA IZBORNIH KOLEGIJA:

A1 - Lista:

 • Suvremena psihologijska dostignuća
 • Inkluziija
 • Pedagogijska komunikologija
 • Struktura i organizacija odgojnih ustanova
 • Eksterni izborni kolegij

A3 - Lista:

 • Pedagogija sporta
 • Psihopatologija djetinjstva i mladosti
 • Psihologija roditeljstva
 • Dokimologija
 • Mjerenje i vrjednovanje u odgoju i obrazovanju
 • Edukometrija

Vijesti sa studija i nastave:

Program rada Znanstvenog kolokvija Očima djeteta

Program rada Znanstvenog kolokvija Očima djeteta

Znanstveni kolokvij Očima djeteta koji se već tradicionalno održava svake godine na Fakultetu društvenih znanosti dr. Milenka Brkića Sveučilišta Hercegovina, ove godine će se održati online. Tema kolokvija je Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj. Započinje u petak 25. rujna 2020. u 14 sati, a trajat će dva dana. Program rada možete preuzeti OVDJE
Natječaj za nastavnike

Natječaj za nastavnike

INTERNI NATJEČAJ za izbor odlaznog nastavnog osoblja i dodjelu bespovratnih financijskih potpora odlazne mobilnosti nastavnog osoblja u svrhu podučavanja u okviru programa Erasmus+ KA1 -107 projekti mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja za projekt 2019-KA107 NATJEČAJ
Natječaj za studente

Natječaj za studente

INTERNI NATJEČAJ za izbor kandidata i dodjelu financijskih potpora za odlaznu mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka i/ili obavljanja stručne prakse u okviru programa Erasmus+ KA1 -107 projekti mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja za projekt 2019-KA107 . NATJEČAJ

Reklama:

Imate Pitanja ?

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.