DIPLOMSKI STUDIJ PSIHOLOGIJE

 • Zanima vas razvoj ličnosti?
 • Zanima vas klinička, školska ili organizacijska psihologija?
 • Volite istraživati?

Na pravom ste mjestu!

DOBRO DOŠLI …

Studij psihologije pri Sveučilištu Hercegovina temelji se na suvremenim, znanstveno utemeljenim psihologijskim spoznajama i preporučenim praksama djelovanja. Na ovom sveučilištu psihologija je organizirana kao jednopredmetni studij, kroz tri ciklusa studiranja: preddiplomski, diplomski i doktorski studij.

Diplomski studij psihologije organiziran je kroz četiri semestra ili dvije godine studija. Tijekom diplomskog studija student je dužan skupiti minimalno 120 ECTS bodova (što zajedno s prvim ciklusom studija nosi ukupno 300 ECTS bodova), a studij završava polaganjem diplomskog ispita. Ovaj ciklus studija psihologije studenta priprema za samostalnu profesionalnu psihološku djelatnost ili za nastavak obrazovanja na trećem ciklusu studija (poslijediplomski ili doktorski studij).

Za više informacija kliknite dolje:

Psihologija - smjerovi
Informacije o studijskom programu

Nositelj studija

Sveučilište Hercegovina Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića

Adresa 1: Kraljice Mira 3A Bijakovići Međugorje

Adresa 2: Kneza M. Viševića Humskog, Mostar

Jezik na kojem se izvodi studijski program

Nastava na studijskom programu Psihologija izvodi se na hrvatskom jeziku.

Trajanje studija

Studij je organiziran kao jednopredmetni  studij kroz dva stupnja obrazovanja po modelu 3+2.

Diplomski studij traje dvije godine ili četiri semestara. Tijekom studija student je dužan ostvariti 120 ECTS bodova, a studij završava polaganjem završnog ispita, obranom diplomskog rada.

Uvjeti upisa

Uvjet za upis na diplomski studij psihologije je završen preddiplomski studij psihologije.

Kandidatima koji su završili srodne studije može se omogućiti polaganje razlike predmeta za stjecanje stručnog zvanja prvostupnik (bacchelor Psihologije, odgovarajućeg smjera). Razlika predmeta sadržava elementarna znanja psihologije iz područja teorijskih predmeta psihologije, metodologije, statistike, psihometrije itd.

Stručne kompetencije

Završeni će student steći sljedeće kompetencije:

 • Biti specijaliziran za razumijevanje problematike i poslova psihologa
 • Razumjeti potrebe i specifičnosti rada u odgojnim i obrazovnim institucijama
 • Poznavati zakonitosti kontinuiraanog i diskontinuiranog dječjeg i adolescentnog razvoja te moći koordinirati između nastavnog procesa i specifičnih potreba djece i adolescenata
 • Prepoznati problematiku nastavnika i stručnjaka u nastavnom i odgojnom procesu te odgovoriti na njihove potrebe s ciljem unapjeđenja odgojno-obrazovnih procesa
 • Unaprjeđivati interakciju između roditelja i školskog osoblja
 • Provoditi edukaciju razrednih starješina s ciljem unaprjeđenja komunikacije sa roditeljima te evaluirati rezultate takve saradnje
 • Koordinirati i unaprjeđivati rad izvannastavnih aktivnosti s ciljem dopunske izobrazbe učenika
 • Posjedovati sve potrebne kompetencije za nastavak naučnog i stručnog obrazovanja
Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studija

Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studijskog programa

Po završetku diplomskog (master) studijskog programa psihologije, stječe se zvanje magistra psihologije (mag.) i stručni naziv magistar/magistra (master) psihologije, s naznakom smjera.

Kontakti

SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA

tel: +387 (36) 650 – 355

e-mail: info@hercegovina.edu.ba

FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA

tel: + 387 (36) 651 – 828 (Bijakovići)

tel: + 387 (36) 841 – 007 (Mostar)

e-mail: fdzmb@hercegovina.edu.ba

BROJ BANKOVNOG RAČUNA (UniCredit banka) 
Za uplate u BiH
3381202253753787(uplate u KM)
 
Za uplate iz inozemstva:

IBAN: BA393381204853754106 (uplate u KN ili EUR)

SWIFT: UNCRBA22

FAKULTET MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE

tel: + 387 (36) 841 – 007

e-mail: fmod@hercegovina.edu.ba

Broj bankovnog računa: 5550000016281468 (Nova banka)

Informacije o studijskom programu

Nositelj studija

Sveučilište Hercegovina, Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića

Jezik na kojem se izvodi studijski program

Nastava na studijskom programu Psihologija izvodi se na hrvatskom (i srodnim južnoslavenskim jezicima) a dijelovi studija mogu se izvoditi i na engleskom jeziku

Trajanje studija

Drugi ciklus studija traje dvije godine (četiri semestra) i nosi 120 ECTS bodova (zajedno s prvim ciklusom ukupno 300 ECTS bodova).

Uvjeti upisa

Uvjet za upis na studij drugog ciklusa (diplomski/master studij) je završen prvi ciklus (preddiplomski studij) psihologije ili srodnog studija.

Ukoliko prvi ciklus studija psihologije nije završen na Sveučilištu Hercegovina potrebno je rješenje o akademskom priznavanju.

Cilj diplomskog studija psihologije je omogućiti studentima stjecanje širokog raspona znanja, specifičnih profesionalnih vještina i općih kompetencija koje se mogu demonstrirati u svim područjima psihološke djelatnosti. Osim toga, cilj drugog ciklusa studija psihologije je osposobiti studente da samostalno teorijski mogu postaviti istraživački problem, te praktično pokazati istraživačke sposobnosti u realizaciji istraživanja postavljenog problema:

 • Kroz stjecanje znanja iz primijenjenih područja psihologije (klinička, školska, organizacijska)
 • Kroz stjecanje znanja i vještina u kritičkom postavljanju razumijevanja različitih utjecaja na psihološko funkcioniranje pojedinca
 • Kroz prepoznavanje i mogućnost analitičkog i kritičkog sagledavanja raznolikosti psiholoških perspektiva i mogućnosti njihovih odnosa
 • Kroz stjecanje specifičnih znanja u metodologiji istraživanja, razumijevanju nacrta i primjene tehnika mjerenja i statističkih postupaka
 • Kroz implementaciju profesionalne psihološke prakse
 • Kroz razumijevanje etičkih principa istraživanja i rada psihologa.

Na diplomskome studiju stječu se znanja koja mogu biti nediferencirana u području opće psihologije ili kroz izborne predmete više praktički usmjerena u specifična područja organizacijske psihologije ili školske psihologije. Uz obvezne predmete koji obuhvaćaju osnovna područja psihologije, studenti mogu izabrati različite izborne predmete i time kreirati individualizirani kurikulum.

Uvjet za pristupanje obrani diplomskog ispita su položeni svi ispiti s diplomskog studija psihologije.

Mogućnosti zapošljavanja po završetku studija

Stečena znanja i okončanje diplomskog studija psihologije omogućuju zapošljavanje u različitim sferama ljudskog djelovanja:

 • zdravstvo (klinička psihologija) – psihijatrijske i neurološke klinike, klinike za ovisnike (alkohol, droge i sl.), klinike za djecu, ustanove za starije osobe i osobe sa atipičnim ponašanjem i teškoćama, savjetovališta za djecu i mlade, bračna savjetovališta, savjetovališta za mentalno zdravlje, ovisnosti i penologiju,
 • obrazovanje (školska psihologija) – predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, visokoškolske ustanove i andragoški centri, ustanove za profesionalnu orijentaciju i selekciju, savjetovališta za mlade, itd.
 • proizvodne i radne organizacije, te različite korporacije u odjelima za upravljanje ljudskim resursima (industrijska/organizacijska psihologija),
 • javnom i političkom sektoru, socijalnoj skrbi, menadžmentu, marketingu, vojsci, policiji, sudstvu i sl. (socijalna psihologija).

Usporedivost studijskog programa sa srodnim programima na VŠU u Bosni i Hercegovini i zemljama EU

Studij psihologije na Sveučilištu Hercegovina usklađen je sa strukturom studija preporučenom Bolonjskom deklaracijom, te okvirom EuroPsyT koji predstavlja usuglašene europske standarde edukacije i profesionalnog osposobljavanja psihologa, a koji preporučuje EFPA (European Federation of Psychologist’s Association), srodnim akreditiranim programima psihologije u BiH i okruženju, a posebno na Univerzitetu u Sarajevu, Sveučilištu u Zagrebu, Univerzitetu u Beogradu.

Europsko udruženje psihologa izradilo je Europskiokvir za obrazovanjepsihologa (European Framework for Psychologists’ Training) te predložilo kriterije za stjecanje Europske diplome psihologije (European Diploma in Psychology). Spomenutim dokumentom određeni su standardi obrazovanja psihologa u Europi. Udovoljavanjem ovim standardima omogućuje se ujednačavanje kvalitete u obrazovanju psihologa na europskoj razini. Studijski program psihologije na Sveučilištu Hercegovina usklađen je s navedenim standardima u najvećoj mogućoj mjeri.

Vijesti sa studija i nastave:

Poziv na znanstveni kolokvij "Očima djeteta"

Poziv na znanstveni kolokvij "Očima djeteta"

Sveučilište Hercegovina organizira znanstveni kolokvij s međunarodnim sudjelovanjem “Očima djeteta”. Tema ovogodišnjeg kolokvija je: Izazovi obitelji u suvremenom svijetu – Pravo na obitelj ili prava obitelji. Pozvani predavači su: dr.sc. Elmedin Muratbegović, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu; dr.sc. Karolina Tadić-Lesko, docentica iz Centra za socijalni rad Grada Mostara, te Ivan Belaj, mag.iur., viši predavač Veleučilišta “Lavoslav Ružička” u Vukovaru. Cilj Znanstvenog kolokvija je prezentiranje dosadašnjih iskustava stručnjaka i znanstvenih radnika, efikasnih rješenja, pogleda i pristupa u vezi s temom skupa, kao i rezultati istraživanja čija praktična upotreba može unaprijediti funkcionalnost današnje obitelji u suvremenom svijetu. Program kolokvija je multidisciplinaran, te se pozivaju autori iz raznih znanstvenih područja da daju svoj doprinos osvjetljavanju ovog društvenog problema, kao i svoje stavove i…
Obavijest o neradnom danu

Obavijest o neradnom danu

Sukladno akademskom kalendaru, povodom blagdana Tijelova, četvrtak 16.6.2022. je neradni dan na Sveučilištu.
Natječaj za upis studenata 2022./23.

Natječaj za upis studenata 2022./23.

Temeljem članka 80. Zakona o visokom obrazovanju u HNŽ/K, i članka 93. Statuta i Odluke o upisu studenata u ak. 2022/23. godinu Senata Sveučilišta Hercegovina, na koju je nadležno Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNK/Ž dalo suglasnost, Senat Sveučilišta Hercegovina raspisuje NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA u akademskoj 2022/23. godini Uvjeti i kriteriji upisa na studij Pravo sudjelovanja na Natječaju, pod jednakim uvjetima, imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani. Pristupnici koji nisu završili školovanje u Bosni i Hercegovini, imaju pravo sudjelovati na Natječaju i prije izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije, ali su dužni dostaviti dokaz o započetome procesu priznavanja ili nostrifikacije svjedodžbe ili diplome. Uz prijavnicu za upis (koja se može preuzeti u studentskoj referadi ili na internetskoj stranici…

Reklama:

Imate Pitanja ?

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.