DIPLOMSKI STUDIJ PSIHOLOGIJE

Studij psihologije pri Sveučilištu Hercegovina temelji se na suvremenim, znanstveno utemeljenim psihologijskim spoznajama i preporučenim praksama djelovanja. Na ovom sveučilištu psihologija je organizirana kao jednopredmetni studij, kroz tri ciklusa studiranja: preddiplomski, diplomski i doktorski studij.

Diplomski studij psihologije organiziran je kroz četiri semestra ili dvije godine studija. Tijekom diplomskog studija student je dužan skupiti minimalno 120 ECTS bodova (što zajedno s prvim ciklusom studija nosi ukupno 300 ECTS bodova), a studij završav apolaganjem diplomskog ispita. Ovaj ciklus studija psihologije studenta priprema za samostalnu profesionalnu psihološku djelatnost ili za nastavak obrazovanja na trećem ciklusu studija (poslijediplomski ili doktorski studij).

Informacije o studijskom programu

Nositelj studija

Sveučilište Hercegovina, Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića

Jezik na kojem se izvodi studijski program

Nastava na studijskom programu Psihologija izvodi se na hrvatskom (i srodnim južnoslavenskim jezicima) a dijelovi studija mogu se izvoditi i na engleskom jeziku

Trajanje studija

Drugi ciklus studija traje dvije godine (četiri semestra) i nosi 120 ECTS bodova (zajedno s prvim ciklusom ukupno 300 ECTS bodova).

Uvjeti upisa

Uvjet za upis na studij drugog ciklusa (diplomski/master studij) je završen prvi ciklus (preddiplomski studij) psihologije ili srodnog studija.

Ukoliko prvi ciklus studija psihologije nije završen na Sveučilištu Hercegovina potrebno je rješenje o akademskom priznavanju.

Cilj diplomskog studija psihologije je omogućiti studentima stjecanje širokog raspona znanja, specifičnih profesionalnih vještina i općih kompetencija koje se mogu demonstrirati u svim područjima psihološke djelatnosti. Osim toga, cilj drugog ciklusa studija psihologije je osposobiti studente da samostalno teorijski mogu postaviti istraživački problem, te praktično pokazati istraživačke sposobnosti u realizaciji istraživanja postavljenog problema:

  • Kroz stjecanje znanja iz primijenjenih područja psihologije (klinička, školska, organizacijska)
  • Kroz stjecanje znanja i vještina u kritičkom postavljanju razumijevanja različitih utjecaja na psihološko funkcioniranje pojedinca
  • Kroz prepoznavanje i mogućnost analitičkog i kritičkog sagledavanja raznolikosti psiholoških perspektiva i mogućnosti njihovih odnosa
  • Kroz stjecanje specifičnih znanja u metodologiji istraživanja, razumijevanju nacrta i primjene tehnika mjerenja i statističkih postupaka
  • Kroz implementaciju profesionalne psihološke prakse
  • Kroz razumijevanje etičkih principa istraživanja i rada psihologa.

Na diplomskome studiju stječu se znanja koja mogu biti nediferencirana u području opće psihologije ili kroz izborne predmete više praktički usmjerena u specifična područja organizacijske psihologije ili školske psihologije. Uz obvezne predmete koji obuhvaćaju osnovna područja psihologije, studenti mogu izabrati različite izborne predmete i time kreirati individualizirani kurikulum.

Uvjet za pristupanje obrani diplomskog ispita su položeni svi ispiti s diplomskog studija psihologije.

Mogućnosti zapošljavanja po završetku studija

Stečena znanja i okončanje diplomskog studija psihologije omogućuju zapošljavanje u različitim sferama ljudskog djelovanja:

  • zdravstvo (klinička psihologija) – psihijatrijske i neurološke klinike, klinike za ovisnike (alkohol, droge i sl.), klinike za djecu, ustanove za starije osobe i osobe sa atipičnim ponašanjem i teškoćama, savjetovališta za djecu i mlade, bračna savjetovališta, savjetovališta za mentalno zdravlje, ovisnosti i penologiju,
  • obrazovanje (školska psihologija) – predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, visokoškolske ustanove i andragoški centri, ustanove za profesionalnu orijentaciju i selekciju, savjetovališta za mlade, itd.
  • proizvodne i radne organizacije, te različite korporacije u odjelima za upravljanje ljudskim resursima (industrijska/organizacijska psihologija),
  • javnom i političkom sektoru, socijalnoj skrbi, menadžmentu, marketingu, vojsci, policiji, sudstvu i sl. (socijalna psihologija).

Usporedivost studijskog programa sa srodnim programima na VŠU u Bosni i Hercegovini i zemljama EU

Studij psihologije na Sveučilištu Hercegovina usklađen je sa strukturom studija preporučenom Bolonjskom deklaracijom, te okvirom EuroPsyT koji predstavlja usuglašene europske standarde edukacije i profesionalnog osposobljavanja psihologa, a koji preporučuje EFPA (European Federation of Psychologist’s Association), srodnim akreditiranim programima psihologije u BiH i okruženju, a posebno na Univerzitetu u Sarajevu, Sveučilištu u Zagrebu, Univerzitetu u Beogradu.

Europsko udruženje psihologa izradilo je Europskiokvir za obrazovanjepsihologa (European Framework for Psychologists’ Training) te predložilo kriterije za stjecanje Europske diplome psihologije (European Diploma in Psychology). Spomenutim dokumentom određeni su standardi obrazovanja psihologa u Europi. Udovoljavanjem ovim standardima omogućuje se ujednačavanje kvalitete u obrazovanju psihologa na europskoj razini. Studijski program psihologije na Sveučilištu Hercegovina usklađen je s navedenim standardima u najvećoj mogućoj mjeri.

Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studija

Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studijskog programa

Po završetku diplomskog (master) studijskog programa psihologije, stječe se zvanje magistra psihologije (mag.) i stručni naziv magistar/magistra (master) psihologije, s naznakom smjera.

Kontakti

SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA

tel: +387 (36) 650 – 355

e-mail: info@hercegovina.edu.ba

FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA

tel: + 387 (36) 651 – 828 (Bijakovići)

tel: + 387 (36) 841 – 007 (Mostar)

e-mail: fdzmb@hercegovina.edu.ba

Broj bankovnog računa: 3381202253753787 (UniCredit banka)

SWIFT: UNCRBA22

IBAN: BA39 3381 3048 1239 1458

FAKULTET MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE

tel: + 387 (36) 327 – 808

e-mail: fmod@hercegovina.edu.ba

Broj bankovnog računa: 5550000016281468 (Nova banka)

Vijesti sa studija i nastave:

Obavijest o kolektivnom godišnjem odmoru

Obavijest o kolektivnom godišnjem odmoru

Obavještavamo Vas da zbog kolektivnog godišnjeg odmora Sveučilište Hercegovina neće raditi od 15. 7. 2020. do 17. 8. 2020. godine. Prvi radni dan je utorak 18. 8. 2020. godine.
Obrana diplomskog rada

Obrana diplomskog rada

11.7.2020. godine na Fakultetu društvenih znanosti dr. Milenka Brkića, studentica Željka Bošnjak obranila je diplomski rad pod nazivom “Disleksija kao teškoća u učenju djece u Osnovnoj školi”. Mentor: dr. Ahmet Kantić Predsjednik povjerenstva: dr. Elvira Mujkanović član: dr. Ivana Babić
Zaključene prijave za Znanstveni kolokvij OČIMA DJETETA

Zaključene prijave za Znanstveni kolokvij OČIMA DJETETA

Obavještavamo vas da je Organizacijski odbor Znanstvenog kolokvija OČIMA DJETETA Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj zaključio pristigle prijave sudionika. Održavanje Znanstvenog kolokvija je planirano za 25. i 26. rujna 2020. godine a pozvani predavači su: dr. sc. Milica Andevski, redovna profesorica Univerzitet u Novom Sadu dr. sc. Dunja Anđić, izvanredna profesorica, Sveučilište u Rijeci dr. sc. Vesna Kostović-Vranješ, izvanredna profesorica, Sveučilište u Splitu ddr. sc. Milenko Kundačina, profesor emeritus Sveučilište Hercegovina, Mostar S obzirom na situaciju uzrokovanu pandemijom virusa COVID-19, a ukoliko se stanje u rujnu ne stabilizira, planiramo održati on-line Kolokvij.O svim detaljima ćete biti blagovremeno obaviješteni. Za sva dodatna pitanja možete se javiti na e-mail: znanstveni.skup@hercegovina.edu.ba.  

Reklama:

Imate Pitanja ?

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.