DIPLOMSKI STUDIJ PREDŠKOLSKOG ODGOJ

 • Volite djecu?
 • Zanima vas rani rast i razvoj?
 • Spremni ste za karijeru prepunu dječjih osmijeha?
 •  

Na pravom ste mjestu!

DOBRO DOŠLI …

Studij predškolskog odgoja pri Sveučilištu Hercegovina temelji se na suvremenim, znanstveno utemeljenim pedagoškim spoznajama i preporučenim praksama djelovanja. Na ovom sveučilištu predškolski odgoj je organiziran kao jednopredmetni studij, kroz tri ciklusa studiranja: preddiplomski, diplomski i doktorski studij.

Diplomski studij predškolskog odgoja organiziran je kroz četiri semestra ili dvije godine studija. Tijekom diplomskog studija student je dužan skupiti minimalno 120 ECTS bodova (što zajedno s prvim ciklusom studija nosi ukupno 300 ECTS bodova), a studij završava polaganjem diplomskog ispita. 

Informacije o studijskom programu

Nositelj studija

Sveučilište Hercegovina, Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića

Jezik na kojem se izvodi studijski program

Nastava na studijskom programu Predškolskog odgoja izvodi se na hrvatskom jeziku.

Trajanje studija

Drugi ciklus studija traje dvije godine (četiri semestra) i nosi 120 ECTS bodova (zajedno s prvim ciklusom ukupno 300 ECTS bodova).

Uvjeti upisa

Uvjeti za upis na studij je završen prvi ciklus preddiplomskog studija ili završen fakultet u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju odgovarajuće struke. Na studij se mogu upisati i kandidati drugih struka, ovisno o prethodno završenom fakultetu, ali moraju pokrenuti postupak akademskog priznavanja, na temelju kojega povjerenstvo za priznavanje može upisanom studentu, odrediti polaganje diferencijalnog/ih ispita, o čemu Dekan studentu izdaje odgovarajuće rješenje. Diferencijalni ispit/i, u načelu, obuhvaća sadržaje iz temeljnih kolegija koji se izučavaju u okviru prvog ciklusa izabranoga studija. Nakon što položi diferencijalne ispite, student stječe pravo polagati ispite po nastavnom planu.

Cilj diplomskog studija predškolskog odgoja je omogućiti studentima stjecanje širokog raspona znanja, specifičnih profesionalnih vještina i općih kompetencija koje se mogu demonstrirati u svim područjima pedagoške djelatnosti.

Magistar studija predškolskog odgoja nakon završetka studija osposobljen je za slijedeće kompetencije:

a/ Profesionalne kompetencije

 • raspolaže zavidnom razinom općih znanja,
 • osposobljen je za planiranje vlastitih radnih i profesionalnih aktivnosti,
 • osposobljen je za izvođenje i realizaciju zadataka iz domena njegove struke,
 • kroz sadržaje iz metodologije i statistike osposobljen je za sudjelovanje u akcijskim istraživanjima i operativnim projektima,
 • postigao je solidna znanja iz oblasti samovrjednovanja i vrjednovanja postignuća djece predškolskog uzrasta

b/ Pedagoško-didaktičke i metodičke kompetencije

 • U potpunosti je osposobljen je za razumijevanje pedagoške teorije i njene primjene u radu s djecom različitog uzrasta
 • osposobljen je za cjelovito snalaženje u području odgojne djelatnosti,
 • u cijelosti je ovladao vještinama poučavanja i praćenja,
 • osposobljen je za izradu priprema i za izvođenje praktičnog odgojnog rada s djecom različitog uzrasta,
 • ovladao je tehnikama i procedurama rješavanja brojnih pitanja odgojne prakse u radu s djecom različitog uzrasta,
 • posjeduje vještine upravljanja odgojnom skupinom,
 • osposobljen je za motiviranje djece i njihovo aktivno sudjelovanje u radu.

c/Radne kompetencije

 • Izgradio je vještine suradnje, kako s djecom i kolegama na radnom mjestu, tako i sa roditeljima i starateljima,
 • Osposobljen je za njegovanje predanosti u poslu, za timski rad, za njegovanje kvalitete,
 • Za izgrađivanje i njegovanje odgovornosti na poslu, za savjesnost i ustrajavanje na postavljenim cijevima i zadacima,
 • Zbog uzrasta s kojim radi kod magistra predškolskog odgoja i defektologije je posebno njegovan i izgrađivan optimizam, motivacija za rad, osjećaj za pravilan govor i jezičnu pismenost, kao i učenje engleskog jezika

Mogućnosti zapošljavanja po završetku studija

Stečena znanja i okončanje diplomskog studija predškolskog odgoja omogućuju zapošljavanje u različitim sferama ljudskog djelovanja:

– svoje zaposlenje mogu naći u privatnim i javnim institucijama koje rade s djecom primarnog odgoja i obrazovanja. Zbog znanstveno i stručno utemeljenog nastavnog plana i programa, studenti predškolskog odgoja pored predškolskog sistema, svoje zaposlenje mogu pronaći i u pedagoškim zavodima, ustanovama koje tretiraju razvoj djece, kao i u drugim ustanovama u kojima su potrebne kompetencije iz oblasti odgoja i obrazovanja.

Usporedivost studijskog programa sa srodnim programima na VŠU u Bosni i Hercegovini i zemljama EU

Sveučilište Hercegovina, Fakultet društvenih znanosti Milenka Brkića, u skladu sa zahtjevima Bolonjske deklaracije, otvoren je za realizaciju ideje otvorenosti studija i studentske  pokretljivosti unutar Bosne i Hercegovine i u širem obrazovnom prostoru. Nastavni plan i program usuglašen je  s planovima i programima odgovarajućih europskih sveučilišta usklađenih s načelima Bolonjske deklaracije. Zbog suvremenoga pristupa planu i programu, oblicima nastave i znanstveno-istraživačkoj orijentaciji na studijskom programu Predškolskog odgoja osigurava se kvaliteta i istovrsnost studija  te je ovaj studijski program usporedivost sa sličnim programima u okruženju.

Studijski program Predškolskog odgoja je usmjeren na studenta, koji integrira temeljne znanosti, izvrsno obrazovanje, stručne standarde i etička načela te priprema studente za sve izazove što ih postavlja suvremena znanost. Među načinima za realizaciju ove ideje svakako posebno mjesto pripada zahtjevu da se studijska organizacija uskladi s preporukama Bolonjske deklaracije. Sve navedeno pravno je regulirano nizom bilateralnih ugovora u suradnji s domaćim i inozemnim institucijama

Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studija

Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studijskog programa

Diplomski studij predškolskog odgoja organiziran je kao jednopredmetni studij. Završetkom diplomskog studija predškolskog odgoja stječe se akademski naziv: magistar/magistra (mag.) predškolskog odgoja s naznakom smjera.

Kontakti

SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA

tel: +387 (36) 650 – 355

e-mail: info@hercegovina.edu.ba

FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA

tel: + 387 (36) 651 – 828 (Bijakovići)

tel: + 387 (36) 841 – 007 (Mostar)

e-mail: fdzmb@hercegovina.edu.ba

BROJ BANKOVNOG RAČUNA (UniCredit banka) 
Za uplate u BiH
3381202253753787(uplate u KM)
 
Za uplate iz inozemstva:

IBAN: BA393381204853754106 (uplate u KN ili EUR)

SWIFT: UNCRBA22

FAKULTET MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE

tel: + 387 (36) 841 – 007

e-mail: fmod@hercegovina.edu.ba

Broj bankovnog računa: 5550000016281468 (Nova banka)

Vijesti sa studija i nastave:

Najava: Promocija knjige „Izazovi integracije rodne ravnopravnosti u sveučilišnoj zajednici: Protiv rodno uvjetovanog nasilja“

Najava: Promocija knjige „Izazovi integracije rodne ravnopravnosti u sveučilišnoj zajednici: Protiv rodno uvjetovanog nasilja“

Pozivaju se studentice i studenti kao i nastavno i administrativno osoblje Sveučilišta Hercegovina na promociju knjige „Izazovi integracije rodne ravnopravnosti u sveučilišnoj zajednici: Protiv rodno uvjetovanog nasilja“ koja će se održati u subotu, 10. prosinca 2022. godine s početkom u 11 sati u prostorijama Fakulteta društvenih znanosti dr. Milenko Brkić, Kraljice mira 3A, Bijakovići – Međugorje. Knjiga je rezultat istraživanja u sklopu petogodišnjeg UNIGEM projekta koji je 2021. godine pokrenula TPO fondacija iz Sarajeva s ciljem umrežavanja sveučilišta iz regije, razmjene ekspertize, orodnjavanja visokog obrazovanja uspostavom mehanizama za rodnu ravnopravnost, usvajanja gender akcijskih planova (GAP), obogaćivanja nastavnih planova i programa u oblasti rodne ravnopravnosti te senzibiliziranja nastavnog kadra i studenata/ica kroz različite vidove tematskih edukacija i treninga. Dobrodošli!
ERASMUS+ Natječaj za odlaznu mobilnost studenata - Vukovar

ERASMUS+ Natječaj za odlaznu mobilnost studenata - Vukovar

INTERNI NATJEČAJ za izbor kandidata i dodjelu financijskih potpora za odlaznu mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru programa Erasmus+ KA 171 projekti mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja za projekt 2022-1-HR01-KA171-HED-76870. Preuzmi natječaj (pdf)
ERASMUS+ Natječaj za odlaznu mobilnost studenata - Sevilla, Španjolska

ERASMUS+ Natječaj za odlaznu mobilnost studenata - Sevilla, Španjolska

Objavljen je INTERNI NATJEČAJ za izbor kandidata i dodjelu financijskih potpora za odlaznu mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka Erasmus+ KA1-107 projekti mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja u akademskoj godini 2022-2023. Natječaj za odlaznu mobilnost studenata – SevillaPreuzmi

Reklama:

Imate Pitanja ?

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.