DIPLOMSKI STUDIJ PREDŠKOLSKOG ODGOJ

 • Volite djecu?
 • Zanima vas rani rast i razvoj?
 • Spremni ste za karijeru prepunu dječjih osmijeha?
 •  

Na pravom ste mjestu!

DOBRO DOŠLI …

Studij predškolskog odgoja pri Sveučilištu Hercegovina temelji se na suvremenim, znanstveno utemeljenim pedagoškim spoznajama i preporučenim praksama djelovanja. Na ovom sveučilištu predškolski odgoj je organiziran kao jednopredmetni studij, kroz tri ciklusa studiranja: preddiplomski, diplomski i doktorski studij.

Diplomski studij predškolskog odgoja organiziran je kroz četiri semestra ili dvije godine studija. Tijekom diplomskog studija student je dužan skupiti minimalno 120 ECTS bodova (što zajedno s prvim ciklusom studija nosi ukupno 300 ECTS bodova), a studij završava polaganjem diplomskog ispita. 

Informacije o studijskom programu

Nositelj studija

Sveučilište Hercegovina, Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića

Jezik na kojem se izvodi studijski program

Nastava na studijskom programu Predškolskog odgoja izvodi se na hrvatskom jeziku.

Trajanje studija

Drugi ciklus studija traje dvije godine (četiri semestra) i nosi 120 ECTS bodova (zajedno s prvim ciklusom ukupno 300 ECTS bodova).

Uvjeti upisa

Uvjeti za upis na studij je završen prvi ciklus preddiplomskog studija ili završen fakultet u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju odgovarajuće struke. Na studij se mogu upisati i kandidati drugih struka, ovisno o prethodno završenom fakultetu, ali moraju pokrenuti postupak akademskog priznavanja, na temelju kojega povjerenstvo za priznavanje može upisanom studentu, odrediti polaganje diferencijalnog/ih ispita, o čemu Dekan studentu izdaje odgovarajuće rješenje. Diferencijalni ispit/i, u načelu, obuhvaća sadržaje iz temeljnih kolegija koji se izučavaju u okviru prvog ciklusa izabranoga studija. Nakon što položi diferencijalne ispite, student stječe pravo polagati ispite po nastavnom planu.

Cilj diplomskog studija predškolskog odgoja je omogućiti studentima stjecanje širokog raspona znanja, specifičnih profesionalnih vještina i općih kompetencija koje se mogu demonstrirati u svim područjima pedagoške djelatnosti.

Magistar studija predškolskog odgoja nakon završetka studija osposobljen je za slijedeće kompetencije:

a/ Profesionalne kompetencije

 • raspolaže zavidnom razinom općih znanja,
 • osposobljen je za planiranje vlastitih radnih i profesionalnih aktivnosti,
 • osposobljen je za izvođenje i realizaciju zadataka iz domena njegove struke,
 • kroz sadržaje iz metodologije i statistike osposobljen je za sudjelovanje u akcijskim istraživanjima i operativnim projektima,
 • postigao je solidna znanja iz oblasti samovrjednovanja i vrjednovanja postignuća djece predškolskog uzrasta

b/ Pedagoško-didaktičke i metodičke kompetencije

 • U potpunosti je osposobljen je za razumijevanje pedagoške teorije i njene primjene u radu s djecom različitog uzrasta
 • osposobljen je za cjelovito snalaženje u području odgojne djelatnosti,
 • u cijelosti je ovladao vještinama poučavanja i praćenja,
 • osposobljen je za izradu priprema i za izvođenje praktičnog odgojnog rada s djecom različitog uzrasta,
 • ovladao je tehnikama i procedurama rješavanja brojnih pitanja odgojne prakse u radu s djecom različitog uzrasta,
 • posjeduje vještine upravljanja odgojnom skupinom,
 • osposobljen je za motiviranje djece i njihovo aktivno sudjelovanje u radu.

c/Radne kompetencije

 • Izgradio je vještine suradnje, kako s djecom i kolegama na radnom mjestu, tako i sa roditeljima i starateljima,
 • Osposobljen je za njegovanje predanosti u poslu, za timski rad, za njegovanje kvalitete,
 • Za izgrađivanje i njegovanje odgovornosti na poslu, za savjesnost i ustrajavanje na postavljenim cijevima i zadacima,
 • Zbog uzrasta s kojim radi kod magistra predškolskog odgoja i defektologije je posebno njegovan i izgrađivan optimizam, motivacija za rad, osjećaj za pravilan govor i jezičnu pismenost, kao i učenje engleskog jezika

Mogućnosti zapošljavanja po završetku studija

Stečena znanja i okončanje diplomskog studija predškolskog odgoja omogućuju zapošljavanje u različitim sferama ljudskog djelovanja:

– svoje zaposlenje mogu naći u privatnim i javnim institucijama koje rade s djecom primarnog odgoja i obrazovanja. Zbog znanstveno i stručno utemeljenog nastavnog plana i programa, studenti predškolskog odgoja pored predškolskog sistema, svoje zaposlenje mogu pronaći i u pedagoškim zavodima, ustanovama koje tretiraju razvoj djece, kao i u drugim ustanovama u kojima su potrebne kompetencije iz oblasti odgoja i obrazovanja.

Usporedivost studijskog programa sa srodnim programima na VŠU u Bosni i Hercegovini i zemljama EU

Sveučilište Hercegovina, Fakultet društvenih znanosti Milenka Brkića, u skladu sa zahtjevima Bolonjske deklaracije, otvoren je za realizaciju ideje otvorenosti studija i studentske  pokretljivosti unutar Bosne i Hercegovine i u širem obrazovnom prostoru. Nastavni plan i program usuglašen je  s planovima i programima odgovarajućih europskih sveučilišta usklađenih s načelima Bolonjske deklaracije. Zbog suvremenoga pristupa planu i programu, oblicima nastave i znanstveno-istraživačkoj orijentaciji na studijskom programu Predškolskog odgoja osigurava se kvaliteta i istovrsnost studija  te je ovaj studijski program usporedivost sa sličnim programima u okruženju.

Studijski program Predškolskog odgoja je usmjeren na studenta, koji integrira temeljne znanosti, izvrsno obrazovanje, stručne standarde i etička načela te priprema studente za sve izazove što ih postavlja suvremena znanost. Među načinima za realizaciju ove ideje svakako posebno mjesto pripada zahtjevu da se studijska organizacija uskladi s preporukama Bolonjske deklaracije. Sve navedeno pravno je regulirano nizom bilateralnih ugovora u suradnji s domaćim i inozemnim institucijama

Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studija

Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studijskog programa

Diplomski studij predškolskog odgoja organiziran je kao jednopredmetni studij. Završetkom diplomskog studija predškolskog odgoja stječe se akademski naziv: magistar/magistra (mag.) predškolskog odgoja s naznakom smjera.

Kontakti

SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA

tel: +387 (36) 650 – 355

e-mail: info@hercegovina.edu.ba

FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA

tel: + 387 (36) 651 – 828 (Bijakovići)

tel: + 387 (36) 841 – 007 (Mostar)

e-mail: fdzmb@hercegovina.edu.ba

BROJ BANKOVNOG RAČUNA (UniCredit banka) 
Za uplate u BiH
3381202253753787(uplate u KM)
 
Za uplate iz inozemstva:

IBAN: BA393381204853754106 (uplate u KN ili EUR)

SWIFT: UNCRBA22

FAKULTET MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE

tel: + 387 (36) 841 – 007

e-mail: fmod@hercegovina.edu.ba

Broj bankovnog računa: 5550000016281468 (Nova banka)

Vijesti sa studija i nastave:

Poziv na znanstveni kolokvij "Očima djeteta"

Poziv na znanstveni kolokvij "Očima djeteta"

Sveučilište Hercegovina organizira znanstveni kolokvij s međunarodnim sudjelovanjem “Očima djeteta”. Tema ovogodišnjeg kolokvija je: Izazovi obitelji u suvremenom svijetu – Pravo na obitelj ili prava obitelji. Pozvani predavači su: dr.sc. Elmedin Muratbegović, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu; dr.sc. Karolina Tadić-Lesko, docentica iz Centra za socijalni rad Grada Mostara, te Ivan Belaj, mag.iur., viši predavač Veleučilišta “Lavoslav Ružička” u Vukovaru. Cilj Znanstvenog kolokvija je prezentiranje dosadašnjih iskustava stručnjaka i znanstvenih radnika, efikasnih rješenja, pogleda i pristupa u vezi s temom skupa, kao i rezultati istraživanja čija praktična upotreba može unaprijediti funkcionalnost današnje obitelji u suvremenom svijetu. Program kolokvija je multidisciplinaran, te se pozivaju autori iz raznih znanstvenih područja da daju svoj doprinos osvjetljavanju ovog društvenog problema, kao i svoje stavove i…
Obavijest o neradnom danu

Obavijest o neradnom danu

Sukladno akademskom kalendaru, povodom blagdana Tijelova, četvrtak 16.6.2022. je neradni dan na Sveučilištu.
Natječaj za upis studenata 2022./23.

Natječaj za upis studenata 2022./23.

Temeljem članka 80. Zakona o visokom obrazovanju u HNŽ/K, i članka 93. Statuta i Odluke o upisu studenata u ak. 2022/23. godinu Senata Sveučilišta Hercegovina, na koju je nadležno Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNK/Ž dalo suglasnost, Senat Sveučilišta Hercegovina raspisuje NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA u akademskoj 2022/23. godini Uvjeti i kriteriji upisa na studij Pravo sudjelovanja na Natječaju, pod jednakim uvjetima, imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani. Pristupnici koji nisu završili školovanje u Bosni i Hercegovini, imaju pravo sudjelovati na Natječaju i prije izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije, ali su dužni dostaviti dokaz o započetome procesu priznavanja ili nostrifikacije svjedodžbe ili diplome. Uz prijavnicu za upis (koja se može preuzeti u studentskoj referadi ili na internetskoj stranici…

Reklama:

Imate Pitanja ?

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.