PREDDIPLOMSKI STUDIJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA

  • Volite djecu?
  • Zanima vas rani rast i razvoj?
  • Spremni ste za karijeru prepunu dječjih osmijeha?

Na pravom ste mjestu!

DOBRO DOŠLI …

Studij predškolskog odgoja pri Sveučilištu Hercegovina temelji se na suvremenim, znanstveno utemeljenim pedagoškim spoznajama i preporučenim praksama djelovanja. Na ovom sveučilištu predškolski odgoj je organiziran kao jednopredmetni studij, kroz dva ciklusa studiranja: preddiplomski i diplomski studij.

Osnovni cilj ovog studijskog programa je osposobiti studente da po završetku trogodišnjeg studija mogu uspješno realizirati odgojni-obrazovni rad u predškolskom odgoju i obrazovanju, primjenjujći suvremena znanja, sposobnosti i vještine iz područja odgojno-obrazovnog rada:

– Kroz razvijanje  kompetencija za stručnu, pedagoško-metodičku i organizacijsku osposobljenost.

– Kroz razumijevanje teorijskih postavki unutar različitih teorijskih područja predškolskog odgoja (predškolska pedagogija, obiteljska pedagogija, istraživanja u predškolskom odgoju, metodiku razvoja i govora).

– Kroz osposobljavanje za rad u multikulturalno mješovitim skupinama i za rad s djecom s posebnim potrebama i integraciju te djece u redovite odgojne skupine (osposobljen za rad na prevenciji, detekciji, dijagnosticiranju i tretmanu osoba s posebnim potrebama te sudjelovanju u rehabilitaciji i edukaciji).

– Kroz razvoj sposobnosti za samostalno planiranje i konstruiranja poticajnog okruženja za rad u području ranog odgoja i obrazovanja.

 

Informacije o studijskom programu
Nositelj studija

Sveučilište Hercegovina, Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića

Jezik na kojem se izvodi studijski program

Nastava na studijskom programu Predškolskog odgoja izvodi se na hrvatskom jeziku.

Trajanje studija

Prvi ciklus studija traje tri godine (šest semestara) i nosi 180 ECTS bodova.

 

Uvjeti upisa

Uvjet za upis na studij prvog ciklusa je završena četverogodišnja srednja škola.

Ako je srednja škola završena izvan BiH potrebno je uvjerenje o priznavanju (nostrifikacija).

 

Ključne kompetencije koje student stječe nakon završetka preddiplomskog studija su:

       Demonstrirati znanja i razumijevanje temeljnih područja predškolskog odgoja.

       Odabrati i primijeniti aktivnosti za zadovoljavanje odgojno-obrazovnih potreba djece kroz ostvarivanje posebnih i alternativnih programa uvažavajući pedagoška i metodička dostignuća.

       Kreirati sigurno i poticajno okruženje za razvoj, učenje i dječiju igru poštivajući prava predškolske djece i obitelji,

       Sistematski procjenjivati i pratiti dječji razvoj, te voditi interes za zdravstvenu zaštitu i njegu u odnosu na potrebe i mogućnosti djece.

       Kreirati sigurno i poticajno okruženje za razvoj, učenje i dječju igru poštivajući prava predškolske djece i porodice

       Voditi pedagošku dokumentaciju, sudjelovati u radu i razvoju  predškolske ustanove  korištenjem suvremenih informacijskih tehnologija.

       Analizirati i procjenjivati vlastiti odgojno obrazovni rad i kontinuirano unapređivati svoje kompetencije kroz cjeloživotno učenje kako bi osigurao kvalitet u svom zvanju.

       Identificirati značaj predškolskog odgoja u obrazovnom i društvenome kontekstu i primijeniti načela etičkog kodeksa u predškolskom odgoju.

Uvjet za pristupanje obrani završnog ispita su položeni svi ispiti s preddiplomskog studija predškolskog odgoja.

 

Mogućnosti zapošljavanja po završetku studija

 Stečena znanja i okončanje preddiplomskog studija predškolskog odgoja omogućuju zapošljavanje ili nastavak studija u različitim sferama ljudskog djelovanja:

 

– Studenti koji su okončali prvi ciklus studijskog programa Predškolskog odgoja imaju mogućnost nastavka studija na drugom ciklusu ili zasnivanja radnog odnosa u privatnim i javnim predškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.

 

– Studenti su osposobljeni za rad sa najmlađim uzrastima u dobi od prve do šeste godine života, realizaciju odgojnih i obrazovnih aktivnosti u radu sa djecom do polaska u školu, za uvođenje interdisciplinarnih sadržaja u radu sa grupama djece u vrtićima, elementarni nivo vještina i kompetencija za inkluzivni odgoj i obrazovanje uz mentorstvo osobe koaj je završila II. ciklus istog studija , a svoje zaposlenje mogu naći u privatnim i javnim institucijama koje rade sa djecom primarnog odgoja i obrazovanja.

 

– Zbog znanstveno i stručno utemeljenog nastavnog plana i programa, studenti predškolskog odgoja pored predškolskih ustanova, svoje zaposlenje mogu pronaći i u pedagoškim zavodima, ustanovama koje tretiraju razvoj djece, kao i u drugim ustanovama u kojima su potrebne kompetencije iz oblasti primarnog odgoja i obrazovanja.

 

Usporedivost studijskog programa sa srodnim programima na VŠU u Bosni i Hercegovini i zemljama EU

 Studij Predškolskog odgoja na Sveučilištu Hercegovina usklađen je sa strukturom studija preporučenom Bolonjskom deklaracijom te srodnim akreditiranim programima istog programa u BiH i okruženju. Nastavni plan i program usuglašen je  s planovima i programima odgovarajućih europskih sveučilišta usklađenih s načelima Bolonjske deklaracije. Zbog suvremenoga pristupa planu i programu, oblicima nastave i znanstveno-istraživačkoj orijentaciji na studijskom programu Pedagogije osigurava se kvaliteta i istovrsnost studija  te je ovaj studijski program studijski program usporedivi su sa studijskim programima kako u BiH (Pedagoški fakultet, Sarajevo), tako i u regiji (Učiteljski fakultet, Zagreb i Učiteljski fakultet Beograd) prema nastavnim predmetima i sadržajima koji se u njima nalaze.

Studijski program Predškolskog odgoja je usmjeren na studenta, koji integrira temeljne znanosti, izvrsno obrazovanje, stručne standarde i etička načela te priprema studente za sve izazove što ih postavlja suvremena znanost.

 

Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studija

Po završetku preddiplomskog studijskog programa predškolskog odgoja, stječe se zvanje sveučilišnog prvostupnika/-ce (bacc.) i stručni naziv prvostupnik/-ca (baccalaureus/baccalaurea) odgojnih znanosti, s naznakom smjera (smjer predškolski odgoj ili predškolski odgoj s defektologijom)

Kontakti

SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA

tel: +387 (36) 650 – 355

e-mail: info@hercegovina.edu.ba

FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA

tel: + 387 (36) 651 – 828 (Bijakovići)

tel: + 387 (36) 841 – 007 (Mostar)

e-mail: fdzmb@hercegovina.edu.ba

BROJ BANKOVNOG RAČUNA (UniCredit banka) 
Za uplate u BiH
3381202253753787(uplate u KM)
 
Za uplate iz inozemstva:

IBAN: BA393381204853754106 (uplate u KN ili EUR)

SWIFT: UNCRBA22

FAKULTET MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE

tel: + 387 (36) 841 – 007

e-mail: fmod@hercegovina.edu.ba

Broj bankovnog računa: 5550000016281468 (Nova banka)

Vijesti sa studija i nastave:

Poziv na znanstveni kolokvij "Očima djeteta"

Poziv na znanstveni kolokvij "Očima djeteta"

Sveučilište Hercegovina organizira znanstveni kolokvij s međunarodnim sudjelovanjem “Očima djeteta”. Tema ovogodišnjeg kolokvija je: Izazovi obitelji u suvremenom svijetu – Pravo na obitelj ili prava obitelji. Pozvani predavači su: dr.sc. Elmedin Muratbegović, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu; dr.sc. Karolina Tadić-Lesko, docentica iz Centra za socijalni rad Grada Mostara, te Ivan Belaj, mag.iur., viši predavač Veleučilišta “Lavoslav Ružička” u Vukovaru. Cilj Znanstvenog kolokvija je prezentiranje dosadašnjih iskustava stručnjaka i znanstvenih radnika, efikasnih rješenja, pogleda i pristupa u vezi s temom skupa, kao i rezultati istraživanja čija praktična upotreba može unaprijediti funkcionalnost današnje obitelji u suvremenom svijetu. Program kolokvija je multidisciplinaran, te se pozivaju autori iz raznih znanstvenih područja da daju svoj doprinos osvjetljavanju ovog društvenog problema, kao i svoje stavove i…
Obavijest o neradnom danu

Obavijest o neradnom danu

Sukladno akademskom kalendaru, povodom blagdana Tijelova, četvrtak 16.6.2022. je neradni dan na Sveučilištu.
Natječaj za upis studenata 2022./23.

Natječaj za upis studenata 2022./23.

Temeljem članka 80. Zakona o visokom obrazovanju u HNŽ/K, i članka 93. Statuta i Odluke o upisu studenata u ak. 2022/23. godinu Senata Sveučilišta Hercegovina, na koju je nadležno Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNK/Ž dalo suglasnost, Senat Sveučilišta Hercegovina raspisuje NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA u akademskoj 2022/23. godini Uvjeti i kriteriji upisa na studij Pravo sudjelovanja na Natječaju, pod jednakim uvjetima, imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani. Pristupnici koji nisu završili školovanje u Bosni i Hercegovini, imaju pravo sudjelovati na Natječaju i prije izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije, ali su dužni dostaviti dokaz o započetome procesu priznavanja ili nostrifikacije svjedodžbe ili diplome. Uz prijavnicu za upis (koja se može preuzeti u studentskoj referadi ili na internetskoj stranici…

Reklama:

Imate Pitanja ?

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.
  • Volite djecu?
  • Želite naučiti kako pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija?
  • Želite studirati uz kvalitetnu praksu?
  • Tražite vrhunske stručnjake od kojih ste spremni učiti?

Na pravom ste mjestu!

DOBRO DOŠLI …