PREDDIPLOMSKI STUDIJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Studij predškolskog odgoja pri Sveučilištu Hercegovina temelji se na suvremenim, znanstveno utemeljenim pedagoškim spoznajama i preporučenim praksama djelovanja. Na ovom sveučilištu predškolski odgoj je organiziran kao jednopredmetni studij, kroz dva ciklusa studiranja: preddiplomski i diplomski studij.

Osnovni cilj ovog studijskog programa je osposobiti studente da po završetku trogodišnjeg studija mogu uspješno realizirati odgojni-obrazovni rad u predškolskom odgoju i obrazovanju, primjenjujći suvremena znanja, sposobnosti i vještine iz područja odgojno-obrazovnog rada:

– Kroz razvijanje  kompetencija za stručnu, pedagoško-metodičku i organizacijsku osposobljenost.

– Kroz razumijevanje teorijskih postavki unutar različitih teorijskih područja predškolskog odgoja (predškolska pedagogija, obiteljska pedagogija, istraživanja u predškolskom odgoju, metodiku razvoja i govora).

– Kroz osposobljavanje za rad u multikulturalno mješovitim skupinama i za rad s djecom s posebnim potrebama i integraciju te djece u redovite odgojne skupine (osposobljen za rad na prevenciji, detekciji, dijagnosticiranju i tretmanu osoba s posebnim potrebama te sudjelovanju u rehabilitaciji i edukaciji).

– Kroz razvoj sposobnosti za samostalno planiranje i konstruiranja poticajnog okruženja za rad u području ranog odgoja i obrazovanja.

 

Informacije o studijskom programu
Nositelj studija

Sveučilište Hercegovina, Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića

Jezik na kojem se izvodi studijski program

Nastava na studijskom programu Predškolski odgoj izvodi se na hrvatskom (i srodnim južnoslavenskim jezicima) a dijelovi studija mogu se izvoditi i na engleskom jeziku 

Trajanje studija

Prvi ciklus studija traje tri godine (šest semestara) i nosi 180 ECTS bodova.

 

Uvjeti upisa

Uvjet za upis na studij prvog ciklusa je završena četverogodišnja srednja škola.

Ako je srednja škola završena izvan BiH potrebno je uvjerenje o priznavanju (nostrifikaciji).


Ključne kompetencije koje student stječe nakon završetka preddiplomskog studija su:

       Demonstrirati znanja i razumijevanje temeljnih područja predškolskog odgoja.

       Odabrati i primijeniti aktivnosti za zadovoljavanje odgojno-obrazovnih potreba djece kroz ostvarivanje posebnih i alternativnih programa uvažavajući pedagoška i metodička dostignuća.

       Kreirati sigurno i poticajno okruženje za razvoj, učenje i dječiju igru poštivajući prava predškolske djece i obitelji,

       Sistematski procjenjivati i pratiti dječiji razvoj, te voditi interes za zdravstvenu zaštitu i njegu u odnosu na potrebe i mogućnosti djece.

       Kreirati sigurno i poticajno okruženje za razvoj, učenje i dječiju igru poštivajući prava predškolske djece i porodice

       Voditi pedagošku dokumentaciju, sudjelovati u radu i razvoju  predškolske ustanove  korištenjem suvremenih informacijskih tehnologija.

       Analizirati i procjenjivati vlastiti odgojno obrazovni rad i kontinuirano unapređivati svoje kompetencije kroz cjeloživotno učenje kako bi osigurao kvalitet u svom zvanju.

       Identificirati značaj predškolskog odgoja u obrazovnom i društvenome kontekstu i primijeniti načela etičkog kodeksa u predškolskom odgoju.

Uvjet za pristupanje obrani završnog ispita su položeni svi ispiti s preddiplomskog studija predškolskog odgoja.

 

Mogućnosti zapošljavanja po završetku studija

 Stečena znanja i okončanje preddiplomskog studija predškolskog odgoja omogućuju zapošljavanje ili nastavak studija u različitim sferama ljudskog djelovanja:

 

– Studenti koji su okončali prvi ciklus studijskog programa Predškolskog odgoja imaju mogućnost nastavka studija na drugom ciklusu ili zasnivanja radnog odnosa u privatnim i javnim predškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.

 

– Studenti su osposobljeni za rad sa najmlađim uzrastima u dobi od prve do šeste godine života, realizaciju odgojnih i obrazovnih aktivnosti u radu sa djecom do polaska u školu, za uvođenje interdisciplinarnih sadržaja u radu sa grupama djece u vrtićima, elementarni nivo vještina i kompetencija za inkluzivni odgoj i obrazovanje uz mentorstvo osobe koaj je završila II. ciklus istog studija , a svoje zaposlenje mogu naći u privatnim i javnim institucijama koje rade sa djecom primarnog odgoja i obrazovanja.

 

– Zbog znanstveno i stručno utemeljenog nastavnog plana i programa, studenti predškolskog odgoja pored predškolskih ustanova, svoje zaposlenje mogu pronaći i u pedagoškim zavodima, ustanovama koje tretiraju razvoj djece, kao i u drugim ustanovama u kojima su potrebne kompetencije iz oblasti primarnog odgoja i obrazovanja.

 

Usporedivost studijskog programa sa srodnim programima na VŠU u Bosni i Hercegovini i zemljama EU

 Studij Predškolskog odgoja na Sveučilištu Hercegovina usklađen je sa strukturom studija preporučenom Bolonjskom deklaracijom te srodnim akreditiranim programima istog programa u BiH i okruženju. Nastavni plan i program usuglašen je  s planovima i programima odgovarajućih europskih sveučilišta usklađenih s načelima Bolonjske deklaracije. Zbog suvremenoga pristupa planu i programu, oblicima nastave i znanstveno-istraživačkoj orijentaciji na studijskom programu Pedagogije osigurava se kvaliteta i istovrsnost studija  te je ovaj studijski program studijski program usporedivi su sa studijskim programima kako u BiH (Pedagoški fakultet, Sarajevo), tako i u regiji (Učiteljski fakultet, Zagreb i Učiteljski fakultet Beograd) prema nastavnim predmetima i sadržajima koji se u njima nalaze.

Studijski program Predškolskog odgoja je usmjeren na studenta, koji integrira temeljne znanosti, izvrsno obrazovanje, stručne standarde i etička načela te priprema studente za sve izazove što ih postavlja suvremena znanost.

 

Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studija

Po završetku preddiplomskog studijskog programa psihologije, stječe se zvanje sveučilišnog prvostupnika/-ce (bacc.) i stručni naziv prvostupnik/-ca (baccalaureus/baccalaurea) odgojnih znanosti, s naznakom smjera (smjer predškolski odgoj ili predškolski odgoj s defektologijom)

Kontakti

SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA

tel: +387 (36) 650 – 355

e-mail: info@hercegovina.edu.ba

FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA

tel: + 387 (36) 651 – 828 (Bijakovići)

tel: + 387 (36) 841 – 007 (Mostar)

e-mail: fdzmb@hercegovina.edu.ba

Broj bankovnog računa: 3381202253753787 (UniCredit banka)

SWIFT: UNCRBA22

IBAN: BA39 3381 3048 1239 1458

FAKULTET MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE

tel: + 387 (36) 327 – 808

e-mail: fmod@hercegovina.edu.ba

Broj bankovnog računa: 5550000016281468 (Nova banka)

Vijesti sa studija i nastave:

Obavijest o kolektivnom godišnjem odmoru

Obavijest o kolektivnom godišnjem odmoru

Obavještavamo Vas da zbog kolektivnog godišnjeg odmora Sveučilište Hercegovina neće raditi od 15. 7. 2020. do 17. 8. 2020. godine. Prvi radni dan je utorak 18. 8. 2020. godine.
Obrana diplomskog rada

Obrana diplomskog rada

11.7.2020. godine na Fakultetu društvenih znanosti dr. Milenka Brkića, studentica Željka Bošnjak obranila je diplomski rad pod nazivom “Disleksija kao teškoća u učenju djece u Osnovnoj školi”. Mentor: dr. Ahmet Kantić Predsjednik povjerenstva: dr. Elvira Mujkanović član: dr. Ivana Babić
Zaključene prijave za Znanstveni kolokvij OČIMA DJETETA

Zaključene prijave za Znanstveni kolokvij OČIMA DJETETA

Obavještavamo vas da je Organizacijski odbor Znanstvenog kolokvija OČIMA DJETETA Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj zaključio pristigle prijave sudionika. Održavanje Znanstvenog kolokvija je planirano za 25. i 26. rujna 2020. godine a pozvani predavači su: dr. sc. Milica Andevski, redovna profesorica Univerzitet u Novom Sadu dr. sc. Dunja Anđić, izvanredna profesorica, Sveučilište u Rijeci dr. sc. Vesna Kostović-Vranješ, izvanredna profesorica, Sveučilište u Splitu ddr. sc. Milenko Kundačina, profesor emeritus Sveučilište Hercegovina, Mostar S obzirom na situaciju uzrokovanu pandemijom virusa COVID-19, a ukoliko se stanje u rujnu ne stabilizira, planiramo održati on-line Kolokvij.O svim detaljima ćete biti blagovremeno obaviješteni. Za sva dodatna pitanja možete se javiti na e-mail: znanstveni.skup@hercegovina.edu.ba.  

Reklama:

Imate Pitanja ?

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.