Povjerenstvo za praćenje kvalitete i unaprijeđenje mjera za poboljšanje kvalitete visokog obrazovanja  je stručno tijelo fakulteta Sveučilišta koje se imenuje na temelju odluke Znanstveno-nastavnog vijeća svakog fakulteta na prijedlog prodekana za nastavu.

Povjerenstvo djeluje usklađeno s Odborom za osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, te zajedno dijele odgovornost za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete u svim područjima djelovanja Sveučilišta.

Povjerenstvo izrađuje godišnji i dugoročni plan svojih aktivnosti u sklopu sustava za osiguranje kvalitete Sveučilišta.

Članovi povjerenstva:

  • Dr.sc. Marija Bilić, doc., v.d. predsjednice Povjerenstva,
  • Dr.sc. Ivana Babić, doc., predstavnica nastavnog osoblja
  • Katarina Lasić, mag., predstavnica asistenata
  • Marina Merdžan, mag. iur. predstavnica administrativnog osoblja
  • Iva Dragičević, predstavnica studenata