Osnivanje i organizacija

Sveučilište Hercegovina osnovano je 20. srpnja 2010. godine, u Međugorju, udruživanjem triju već postojećih  visokoškolskih ustanova: Fakulteta društvenih znanosti dr. Milenka Brkića, iz Bijakovića, Fakulteta za menadžment resursa-CKM, iz Mostara i Fakulteta međunarodnih odnosa i diplomacije, također iz Mostara. Kao osnivački akt Sveučilišta, poslužio je Ugovor o udruživanju što su potpisale odgovorne osobe sva tri Fakulteta.

            Ugovor o udruživanju u Sveučilište odredio je da se sveučilište zove: Sveučilište/Univerzitet „Hercegovina“ (na engleskome jeziku ‘Herzegovina University’). Prvo sjedište Sveučilišta bilo je u Bijakovićima, Put za Podbrdo bb, 88266 Međugorje, općina Čitluk.

            Ubrzo nakon potpisivanja, konstituirana su i tijela Sveučilišta predviđena Ugovorom (rektor, Upravno vijeće i Senat), a već je samim ugovorom određeno da će prvi rektor Sveučilišta biti prof. dr. sc. Milenko Brkić. U studenome 2010. godine usvojen je i Statut Sveučilišta. Nadležno Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNK/Ž izdalo je 19. svibnja 2011. godine Rješenje o ispunjenosti uvjeta za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja,  u kojemu je navedeno da Sveučilište ispunjava uvjete i može obavljati djelatnost visokog obrazovanja sva tri ciklusa iz četiri (4) znanstvena područja:

  1. prirodnih znanosti,
  2. biotehničkih znanosti,
  3. humanističkih znanosti, i
  4. društvenih znanosti,

na dvadeset i tri (23) studijska programa.

           

            Razvoj Sveučilišta i dinamika unutarnjih odnosa opredijelili su osnivače, odnosno njihove predstavnike u Upravnome vijeću Sveučilišta, da na sjednici održanoj 3. srpnja 2014. godine u Mostaru, donesu jednoglasnu Odluku o statusnim promjenama Sveučilišta/Univerziteta „Hercegovina“ i izdvajanju Fakulteta za menadžment resursa-CKM iz Mostara iz Sveučilišta/Univerziteta „Hercegovina“, čime se jedan od tri udružena fakulteta sporazumno izdvojio i pokrenuo proceduru za samostalan rad, a preostala dva fakulteta – Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića, iz Bijakovića, i Fakultet međunarodnih odnosa i diplomacije, iz Mostara, nastavili su činiti Sveučilište.

            Nakon izdvajanja Fakulteta za menadžment resursa-CKM Mostar, na tijelima Sveučilišta donesene su potrebne odluke i još jednom je izmijenjen i dopunjen Statut Sveučilišta, na sjednici Senata, 15. rujna 2014. godine. Na istoj sjednici Senata odlučeno je da se naziv Sveučilišta izmijeni, te da službeni naziv Sveučilišta bude: Sveučilište Hercegovina (na eng. jeziku Herzegovina University), a za sjedište Sveučilišta odlučeno je da ostane u Mostaru, ali na novoj adresi: Ul. Blajburških žrtava br. 100, 88000 Mostar. Početkom akademske 2014/15. godine Sveučilište ulazi u svoju petu godinu rada i postojanja, sa znatno ojačanom strukturom, poboljšanim studijskim programima, prilagođenim znanstvenim dostignućima, stručnim i praktičnim vještinama, tržištu rada. Otada se stalno razvija organizacijska struktura i kvaliteta rada na Sveučilištu Hercegovina.