Sveučilište Hercegovina zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila. Sve promjene primijenit će se na korištenje https://hercegovina.edu.ba/hr/ stranica.

Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupovine.

Usluge koje Vam pruža Sveučilište Hercegovina Internet prodavaonica ne uključuje troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i usluge za pristup našim stranicama.

Sveučilište Hercegovina nije odgovorna za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći. Iako Vam FIRMA d.o.o. nastoji dati najbolju moguću ponudu usluga, FIRMA d.o.o. ne može garantirati da će usluge na Sveučilište Hercegovina odgovarati Vašim potrebama.

Sveučilište Hercegovina također ne može garantirati da će usluga biti bez pogrešaka.

Ukoliko dođe do pogreške, molimo Vas da je prijavite našem Kontakt centru ili na e-mail info@hercegovina.edu.ba​ kako bismo je otklonili na najbrži mogući način.