PREDDIPLOMSKI STUDIJ PEDAGOGIJE, SMJER OPĆA PEDAGOGIJA

NAZIV KOLEGIJA
P
S
V
ECTS
STATUS
ŠIFRA PREDMETA

I. SEMESTAR

Uvod u odgojne znanosti
1
1
2
5
Zajednički
Osnove pedagogije
1
1
2
5
Obvezni
Osnove psihologije
1
1
2
5
Obvezni
Jezična kultura i izražavanje
1
1
2
5
Zajednički
Osnove engleskog jezika – lekt. vj.
1
1
2
5
Zajednički
Izborni kolegij (student bira s liste A1 – zimski semestar)
1
1
2
5
Izborni

II. SEMESTAR

Temeljna nastavna umijeća
1
1
2
5
Obvezni
Učenje i viši kognitivni procesi
1
1
2
5
Obvezni
Akademsko pisanje
1
1
2
5
Zajednički
Engleski jezik struke – lekt.vj.
1
1
2
5
Zajednički
Osnove sociologije
1
1
2
5
Zajednički
Pedagogijski praktikum
0
0
3
5
Obvezni

III. SEMESTAR

Savjetodavni odgojni rad
1
1
2
5
Zajednički
Osnove informatike
1
1
2
5
Zajednički
Obiteljska pedagogija
1
1
2
5
Obvezni
Osnove upravljanja i rukovođenja
1
1
2
5
Obvezni
Izborni kolegij (student bira s liste B1 – zimski semestar)
1
1
2
5
Izborni
Izborni kolegij (student bira s liste B1 – zimski semestar)
1
1
2
5
Izborni

IV. SEMESTAR

Osnove metodologije i statistike
1
1
2
5
Obvezni
Programiranje i praćenje u odgoju
1
1
2
5
Obvezni
Prevencija ovisnosti
1
1
2
5
Obvezni
Izborni kolegij (student bira s liste B2 – ljetni semestar)
1
1
2
5
Izborni
Izborni kolegij (student bira s liste B2 – ljetni semestar)
1
1
2
5
Izborni
Odgojni praktikum
0
0
3
5
Izborni

V. SEMESTAR

Predškolska pedagogija
1
1
2
5
Obvezni
Školska pedagogija
1
1
2
5
Obvezni
Administracija i školsko zakonodavstvo
1
1
2
5
Obvezni
Izborni kolegij (student bira s liste C1 – zimski semestar)
1
1
2
5
Izborni
Izborni kolegij (student bira s liste C1 – zimski semestar)
1
1
2
5
Izborni
Izborni kolegij (student bira s liste C1 – zimski semestar)
1
1
2
5
Izborni

VI. SEMESTAR

Izborni kolegij (student bira s liste C2 – ljetni semestar)
1
1
2
5
Izborni
Didaktički praktikum
0
0
3
5
Obvezni
Završni rad
0
15
0
20
Mentorstvo
Kontakti

SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA

tel: +387 (36) 650 – 355

e-mail: info@hercegovina.edu.ba

FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA

tel: + 387 (36) 651 – 828 (Bijakovići)

tel: + 387 (36) 841 – 007 (Mostar)

e-mail: fdzmb@hercegovina.edu.ba

BROJ BANKOVNOG RAČUNA (UniCredit banka) 
Za uplate u BiH
3381202253753787(uplate u KM)
 
Za uplate iz inozemstva:

IBAN: BA393381204853754106 (uplate u KN ili EUR)

SWIFT: UNCRBA22

FAKULTET MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE

tel: + 387 (36) 841 – 007

e-mail: fmod@hercegovina.edu.ba

Broj bankovnog računa: 5550000016281468 (Nova banka)

LISTA IZBORNIH KOLEGIJA:

A1 - Lista:

 • Tjelesna i zdravstvena kultura
 • Osnove kineziologije
 • Eksterni izborni kolegij

A2 - Lista:

B1 - Lista:

 • Izabrane teme iz statistike
 • Izabrane teme iz neekspermientalne metodologije
 • Izabrane teme iz eksperimentalne metodologije
 • Eksterni izborni kolegij

B2 - Lista:

 • Pedagogija djece s teškoćama u razvoju
 • Specifične teškoće učenja
 • Osnove specijalne pedagogije
 • Povijest pedagogije i školstva
 • Osnove razvojne psihologije

C1 - Lista:

 • Ekološka pedagogija
 • Socijalna pedagogija
 • Praktikum školske administracije

C2 - Lista:

 • Istraživanja u razvojnoj psihologiji
 • Menadžment u obrazovanju

Vijesti sa studija i nastave:

STUDENTSKI ZBOR SVEUČILIŠTA ORGANIZIRA ONLINE RADIONICE POVODOM KAMPANJE „16 DANA AKTIVIZMA PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA“

STUDENTSKI ZBOR SVEUČILIŠTA ORGANIZIRA ONLINE RADIONICE POVODOM KAMPANJE „16 DANA AKTIVIZMA PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA“

“16 dana aktivizma” je svjetska kampanja koja započinje 25. studenog Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. prosinca Međunarodnim danom ljudskih prava. Kampanja treba dovesti u fokus svog rada okvir ljudskih prava i koristiti ga kako bi osigurala da državni i nedržavni akteri pokažu odgovornost za nasilje nad ženama. Cilj kampanje je prekinuti šutnju o nasilju informiranjem javnosti o alarmantnoj situaciji, širenjem svijesti o opsegu problema te predlaganjem rješenja. O RADIONICAMA Povodom kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ Studentski zbor Sveučilišta Hercegovina u suradnji sa TPO fondacijom i uz podršku Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u Bosni i Hercegovini organizira tri online radionice na teme: EKONOMSKO NASILJE NAD ŽENAMA (Voditelj radionice: Filip…
Obavijest o neradnom danu

Obavijest o neradnom danu

Povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine, četvrtak 25.11.2021. godine je neradni dan na Sveučilištu Hercegovina.

Reklama:

Imate Pitanja ?

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.